Grave

Nieuw project: 'Samen Sterk'

Marijke van der Venne nieuwe voorzitter cliëntenraad Catharinahof

Door Freddy Klooté

GRAVE - Het is weer gezellig druk in het restaurant van Catharinahof. De leden van het Stadskoor gaan repeteren en de stembanden hebben eerst koffie nodig om opgewarmd te worden. Aan tafel heb ik de vrijwilligers van de cliëntenraad. De scheidende voorzitter Han Schaars, die na zes jaar afscheid neemt: “Mijn eerste jaarvergadering was bij de verhuizing van Maaszicht naar Catharinahof. Het thema was “nieuwe appartementen”. Ik vind het nu goed geweest en de cliëntenraad (CR) staat er. Ik ben blij dat Marijke me wilde opvolgen”.

Han Schaars en Marijke van der Venne.

Marijke van der Venne is dus de nieuwe voorzitter. Als directeur van een basisschool weet ze hoe een vergadering te leiden en hoe een CR werkt, al zit ze op haar school aan de andere kant van de tafel: “Het is een soort medezeggenschapsraad. We behartigen de belangen van de bewoners op alle gebieden. Bij ons maandelijks overleg is de algemeen manager, Ad van Boxmeer, altijd aanwezig. Op de agenda kan van alles en nog wat staan. Praktische zaken zoals het werken van de lift of het dagelijks eten uit de keuken. Maar we hebben ook adviesrecht, al dan niet verzwaard. Een voorbeeldje. Als men de prijzen in het restaurant wil verhogen moet eerst met ons overlegd worden. In het algemeen zijn we er voor de veiligheid van de cliënten. Ook voor de sociale veiligheid. De mensen moeten zich hier veilig voelen. We praten ook mee over de kwaliteitsagenda van Catharinahof: daarin staat alles wat zich hier afspeelt. We kijken mee naar de zorg die de mensen geboden wordt. Van het kleinschalig wonen tot de 24-uurszorg”.

Ook Marian Gebbink is lid van de CR: “Al vier jaar. Han Schaars heeft me gevraagd. Ik heb nog steeds een binding met het wonen hier, omdat mijn schoonmoeder hier nog steeds woont. Bovendien werk ik zelf ook in de zorg. Misschien kan ik ook daarom iets toevoegen”. Een ander vertrouwd gezicht in Catharinahof is Hanny Schoofs: “Ik ben in 2009 in Maaszicht begonnen. Mijn moeder heeft daar gewoond. Ook na haar overlijden ben ik gebleven. Ik ben altijd zakelijk bezig geweest in mijn leven en kon op deze manier iets voor anderen terugdoen. Tot vorig jaar heb ik ook in de Centrale Cliëntenraad van BrabantZorg gezeten”. Ook in diverse andere commissies was en is Hanny een bekend gezicht. Het eerstvolgend project waar de CR van Catharinahof mee gaat starten is 'Samen Sterk'.

'Samen Sterk'
Inhoud en doelstellingen van het nieuwe project zijn “overgewaaid” vanuit de Nieuwe Hoeve in Schaijk. Daar werd dit project ingestuurd naar het ministerie en bekroond. Het vond weerklank. Hanny Schoofs: “Op Catharinahof is de cliëntenraad gestart met het project “Samen sterk: bewoner én “naasten” op Catharinahof”. Dit project gaat over “Het versterken van familiebanden om te komen tot “partner”, in samenwerking met medewerkers en vrijwilligers ten gunste van behoud en groeimogelijkheden van een bewoner in zijn/haar dagelijks leven”. Vanaf 1 november is dit project van start gegaan. De CR heeft het initiatief genomen om dit project samen uit te werken met familie/verwanten, medewerkers, vrijwilligers en het management. De raad pleit met name voor een verdiepingsslag voor de eigen regie en een grotere rol voor familie/verwanten, medewerkers en vrijwilligers. De CR leidt het project en voert het grotendeels uit”. Tijdens een bijeenkomst op 19 november zal nadere uitleg aan betrokkenen worden verstrekt.

Het verloop van het traject. Marijke: “We werken met interviewers om meer informatie te krijgen. In Catharinahof zijn dat Frans Maasen, die ook klachtenfunctionaris wordt, en Bert Wijnen. Zij doen alles onafhankelijk van BrabantZorg en dat is de kracht van het project. De zorgmedewerkers zijn al geïnformeerd en hebben een enquête ingevuld. Deze is door de CR geanonimiseerd en er is een verslag van gemaakt”. Marian: “Nu is het de beurt aan de interviewers, die ook lijsten gaan maken over alles wat de cliënten betreft. Ze interviewen cliënten en familie/verwanten, om zo een “samen-betrokken” beeld te krijgen. Daaruit komen gewoontes en voorkeuren van de cliënt naar voren. Ook deze uitkomsten worden geanonimiseerd, samengevat en met de managers besproken. We vragen dan de managers hier werk van te maken en houden de vinger aan de pols. Dit gebeurt eenmalig. We nodigen de hele sociale kring van de cliënt uit en kijken wat de mensen voor hem/haar kunnen betekenen. Dit alles in het teken van de slogan van Catharinahof: 'Elke dag zo fijn mogelijk'. We zien dat graag een doorlopend proces worden. Met nieuwe cliënten wordt deze procedure dan ook gevolgd”.

Enthousiast zijn ze, de leden van de cliëntenraad. En dat past bij Catharinahof.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties