Grave

“Mag ik een beklagformulier…” - Column Carla Wijnhoven

Door Carla Wijnhoven van Penitentiaire Inrichting Grave

Dit is een veelgehoorde zin in de gevangenis. Als gedetineerde heb je net als alle burgers in Nederland tijdens het verblijf in de gevangenis rechten en plichten. Dit alles is beschreven in de penitentiaire beginselenwet (PBW).

Eén van die rechten is het beklagrecht. Om het beklagrecht te toetsen is een commissie van toezicht (CvT) ingesteld. Deze groep mensen houdt toezicht op het reilen en zeilen binnen PI Grave. De CvT kijkt als het ware mee over de schouders van mij als directeur en zij oefent toezicht uit vanuit de maatschappij. Dit is van belang om de afhankelijke positie van gedetineerden te borgen. Zij zitten immers letterlijk vast en moeten ergens hun beklag kunnen doen als ze het niet eens zijn met een straf of maatregel die door de directeur is opgelegd. Binnen elke gevangenis is dus een onafhankelijke CvT aangesteld. Deze commissie bestaat uit burgers, waarin in ieder geval een lid van de rechterlijke macht, een advocaat, een medicus en een deskundige uit het maatschappelijk werk is vertegenwoordigd.

Gedetineerden kunnen, als ze het ergens niet eens zijn, via een beklagbriefje schriftelijk hun klacht indienen. De klachten worden dan behandeld tijdens een beklagzitting die iedere 14 dagen in de gevangenis plaatsvindt. De klachten kunnen overal over gaan; denk hierbij aan de kwaliteit van het eten, het wel of niet mogen bellen, het te lang op cel moeten zitten, zich niet goed behandeld voelen door het personeel, het te kort in de buitenlucht mogen zijn of een opgelegde straf of maatregel.

Afhankelijk van de klacht zijn er verschillende uitkomsten mogelijk. De commissie toetst de klacht aan de PBW en oordeelt eerst of de klacht behandeld wordt (ontvankelijk is) en zo ja of deze klacht dan gegrond is. Tijdens de beklagzitting neemt de CvT een besluit en deelt dit mee aan de gedetineerde en de directie.

Slechts een heel klein aantal klachten wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Vaak moet de gedetineerde dan gecompenseerd worden. Meestal bestaat die compensatie uit een geldbedrag of het terugdraaien van een maatregel. En dat is goed …want als directie wil je de juiste beslissingen nemen en de vrijheid van gedetineerden niet onnodig of onbedoeld verder beperken dan noodzakelijk!

Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties