Grave

Financieel gezond Grave

Mag het 'meer' iets minder zijn?

Door Freddy Klooté

GRAVE - Het begon afgelopen dinsdagavond nog wel heel sereen. CDA-fractieleider Ben Peters vertelde over de aantijgingen en insinuaties, over zijn integriteit als raadslid. Twee Gravenaren, de heren Baaijens en Bongaards, maken hem en zijn gezin het leven zuur, omdat Peters al 15 jaar een loods huurt op het Wisseveld. Die loods is eigendom van GBB, een onderneming die met de gemeente zaken deed en doet met betrekking tot het Wisseveld. “Het feit dat er openlijk wordt geïnsinueerd dat mijn stemgedrag beïnvloed wordt ten gunste van GBB, doordat ik gebruiker ben van dit pand, raakt mij zeer en ik ervaar dit als zeer intimiderend”. 

De stilte in de raadzaal, na deze mededeling was indrukwekkend. En veelbetekenend. Hier kunt u de hele brief lezen.

De agenda van deze avond was niet indrukwekkend. Het enige belangrijke punt was de begroting voor 2017. Ik hoor u al denken dat dit toch wel iets bijzonders zou moeten zijn. Dat was het ook altijd. Er werd soms van ’s middags 4 uur tot ’s avonds laat over vergaderd. Dit jaar waren de financiën eerder al behandeld bij het bespreken van de Kadernota. De raad zette tijdens Algemene Beschouwingen de financiële kaders uit. De deze avond voorgelegde Programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 gaf een positief beeld van de financiële toestand van de gemeente Grave. Reden tot vreugde en trompetgeschal. Zou je denken. Er was een overschot op de begroting. Die kun je sparen voor eventuele door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Je kunt het gebruiken voor het verfraaien van de stad en het buitengebied of je kunt de verhoging van de OZB (Onroerendezaakbelasting) minder maken.

'Minder meer'
Hennie Bongers (Keerpunt 2010) vertolkte de gevoelens van de oppositiepartijen VPGrave, Keerpunt 2010 en Lijst EVA: “De OZB-tarieven mogen niet sterker stijgen dan de bestuurlijk overeengekomen macronorm. We zien een positieve lijn voor de komende jaren. De macronorm zou dan uitkomen op een verhoging van 1.97%. In de Kadernota 2017 is echter rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 3.25%. De oppositie vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Grave een merkbaar effect mogen ondervinden van dit positieve saldo en hierin dus mogen delen. De oppositie stelt dan ook voor de OZB van 3.25% bij te stellen en te verlagen naar 2%”.
LPG-leider Rick Joosten was een tevreden man: “De positieve uitkomsten van de financiële positie voor de komende jaren moeten we zo houden. We moeten oppassen voor de meerkosten van eventuele andere lopende projecten. Dus niet aan deze begroting komen. We hebben mooie dingen gedaan”. Ben Peters (CDA) was ook tevreden over de veilige reserves die opgebouwd zijn: “We hebben een crisis gehad. Dat heeft pijn gedaan. Maar het heeft ook geleid tot herstructurering, participatie en efficiëntie en dat is de reden dat we sneller dan verwacht voorzichtig weer met een positieve blik naar de toekomst kunnen kijken. Wat de OZB betreft, als je daar 1.25% afhaalt is dat een bedrag van € 27000,- per jaar. Dat is bijvoorbeeld voldoende om één of twee bruggen over de Raam te bekostigen. Die zouden een oplossing zijn voor de verkeersafwikkeling rond de brede school en de bereikbaarheid van het Visioterrein en de binnenstad te realiseren”. Nel Schuts (Keerpunt 2010) vond het moeilijk om de begroting goed te lezen. Ze maakte zich ook zorgen: “Het ondernemersklimaat zorgt voor negatieve geluiden. Het uitvoeringsprogramma van de wegen baart me ook zorgen. Net als de verhoging van de OZB”. Ben Peters snapte niet dat Nel Schuts eerst over geldgebrek voor de wegen klaagde maar wel de OZB naar beneden wilde draaien. De toon van het debat veranderde. Zeker toen Rick Joosten er met gestrekt been inging: “Nu het weer goed gaat, meneer Bongers, wilt u voor Sinterklaas spelen, populistisch doen en symboolpolitiek bedrijven”. Ai. Dat viel niet goed. Eva Eigenhuijsen (Lijst EVA) viel de mantra van de LPG aan: “Sparen voor eventuele meerkosten in de zorg steekt steeds weer de kop op. Dat noem ik pas symboolpolitiek”. Jacques van Geest (VPGrave): “De inhoudelijke discussie bij de Kadernota is netjes gebeurd. We gaan de begroting goedkeuren, maar het College is veel te optimistisch over de financiën. We zijn vóór de verlaging van de OZB”. Ook Rob Bannink (VVD) en Frans Smulders (Trots Liberaal) waren positief over de begroting. Tenslotte Hennie Bongers: “Het gaat mij om het leggen van verbindingen. De termen populisme en symboolpolitiek daar sta ik niet achter. Voor mij geldt : “Respect voor elkaar”. Jammer van vanavond”.

Het amendement voor terugbrengen van de OZB haalde het niet en werd met 6-8 verworpen. De begroting werd met 11-3 aangenomen. Hennie Bongers stemde vóór. Sterk.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties