Grave

Maasstraat Grave in zomermaanden gedeeltelijk afgesloten

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Onderzoek wijst uit dat een grotere meerderheid van bewoners en ondernemers in en rondom de Maasstraat in Grave positief staat tegenover het afsluiten van de Maasstraat in de zomermaanden. Daarom heeft het college van B en W besloten de straat vanaf nu jaarlijks af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in de maanden juli en augustus. Dit betekent meer ruimte voor terrassen en natuurlijk alle gezelligheid die hierbij komt kijken.

In de zomer van 2020 heeft de gemeente als proef drie weken lang de Maasstraat in centrum Grave afgesloten om horecaondernemers ruimte te bieden voor grotere terrassen. De aanleiding hiervoor was het coronavirus en de maatregel die voorschreef dat tafels op 1,5 meter afstand van elkaar moesten staan. De weg was destijds afgesloten van de Visscherstraat tot aan de Maaskade. Een groter gedeelte afsluiten was (en is) onmogelijk, omdat de noodhulpverlening dan in het gedrang komt. Tijdens de afsluiting mochten de terrassen op de gehele breedte van de weg worden geplaatst. Dit werd als positief ervaren. Zo positief zelfs, dat er stemmen opgingen om dit jaarlijks te organiseren. Om die reden heeft de gemeente in april – mei dit jaar een vragenlijstonderzoek uitgezet onder inwoners en ondernemers van de Maasstraat en omliggende straten, om te bepalen of dit idee voldoende draagvlak had.

Veel draagvlak
De respons op deze vragenlijst was hoog en de antwoorden overwegend (zeer) positief. Ruim 85% van de respondenten antwoordde bevestigend op de vraag ‘Mag de Maasstraat vaker afgesloten worden in de zomer?’ Verder zijn er veel constructieve opmerkingen en ideeën opgehaald. Een teken dat de enquête met veel aandacht en betrokkenheid is ingevuld. De gemeente heeft al deze opmerkingen verzameld, geanalyseerd en een actielijst uitgezet onder betrokken afdelingen van de gemeente. Er is gevraagd om opnieuw te kijken naar: duidelijke looppaden en bewegwijzering, het beperken van geluidsoverlast, handhaven op parkeren én een (grotere) fietsenstalling.

Verkeersbesluit
De beslissing van het college is vastgelegd in een verkeersbesluit. Deze ligt momenteel ter inzage. U kunt het besluit vinden op www.officielebekendmakingen.nl

|Doorsturen

Jan

2021-07-16 09:52:10

Geweldig initatief !!!!!!!

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties