Grave

'Maak van de Lunette woonerf; kap geen 12 bomen'

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Op 7 mei ontvingen alle aanwonenden van het plangebied 'Reconstructie Trompetterstraat, Poternen, Bagijnenstraat' in Grave een brief van de gemeente. In deze brief staat dat het ontwerp, na diverse opmerkingen en aanpassingen, echt definitief is en dat tot uitvoering kan worden overgegaan. Hermine Veltkamp en Louise van Heijster, aanwonenden van de Lunette schrokken enorm. "Wat een onzalig plan! Supersimpel: maak van de Lunette een woonerf. Kap geen twaalf bomen waar als compensatie maar één boom voor terug komt. Is er gedacht aan de klimaatdoelen?"

Veltkamp en Van Heijster weten zich inmiddels gesteund door een groot aantal aanwonenden en door de Bomenstichting. Ze willen opnieuw praten met de gemeente. Het doel is te komen tot een parkeerplein dat, net als straks de Trompetterstraat, groen oogt.

Wat is er aan de hand? De toegang naar het centrum van Grave vanaf de provinciale weg N324 krijgt, mogelijk in het najaar, een uitnodigende groene uitstraling. De Trompetterstraat, de parkeerplaatsen en de voetpaden worden vernieuwd. In het ontwerp zijn diverse grote groenvakken opgenomen. Er is in het plan meer ruimte dan nu voor voetgangers. De automobilist wordt als het ware 'gast' in de openbare ruimte. De gemeente heeft verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd over de herinrichtingsplannen. Er is met omwonenden gesproken. De projectleider vertelde dat er bomen op de Lunette en Poternen worden gerooid en dat er nieuwe bomen worden teruggeplaatst.

Aanpak afhankelijk van budget
Wethouder Theo Lemmen: "Wij willen nog steeds na de zomer van dit jaar (2020) starten met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Trompetterstraat. Maar er zijn nog contractuele zaken te regelen. Of ook de Lunette wordt aangepakt, hangt af van de kosten van het overige werk en de hoogte van de inschrijving bij de aanbesteding. De Lunette is nu optioneel meegenomen. Vooralsnog nemen we het niet op in de verdere uitwerking. Dit biedt overigens ook ruimte om hier nog over te praten".

De aanpassing van de Lunette moet het gemakkelijker maken voor bewoners van de drive-in-woningen hun auto voor de woning te plaatsen. De gemeente stelt in haar brief van 7 mei: 'In het nieuwe ontwerp voor de Lunette staat maar één boom ingetekend. Dat vinden wij te summier. We bekijken nog of het mogelijk is om enkele bomen meer te plaatsen.' Wethouder Lemmen gaat inmiddels een stapje verder: "Er worden elf bomen gekapt en er komen zeven bomen terug. Ook de gemeente Grave hecht waarde aan bomen. Daarom hebben wij in de eerdere berichtgeving al aangegeven dat wij willen kijken voor meer groen waarbij enkele parkeerplaatsen komen te vervallen. Er is een 'Bomen Effect Analyse' gedaan. Daaruit kwam naar voren dat diverse bomen een maximale levensduur van 5 tot 10 jaar hebben. De conditie van deze bomen is slecht tot matig. De nieuwe bomen in het plan worden meteen voorzien van goede groeiplaatsvoorzieningen. Er worden dus op diverse locaties bestaande bomen gekapt en weer nieuwe teruggeplaatst. De keuze van de boomsoort is niet overal definitief en kan door de groenbeheerder nog aangepast worden".

Toch nog in gesprek?
Wethouder Lemmen: "Over de inrichtingsplannen is er intensief contact geweest met omwonenden en in samenspraak met hen zijn de plannen opgesteld. Dat er nu toch bezwaren zijn stelt ons voor een dilemma. We denken nog na hoe daar mee om te gaan".

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties