Grave

Astrid Bannink: 'Bestuurlijke samenwerking niet meer mogelijk'

LPG zegt vertrouwen op in samenwerking met coalitiepartner CDA

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - De Lokale Partij Grave (LPG) wil niet verder met coalitiepartner CDA, zo maakt de partij zondagavond bekend. "Door de houding van onze coalitiepartner CDA kunnen wij niet anders dan besluiten dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan en dat bestuurlijke samenwerking met het CDA niet meer mogelijk is", licht LPG-fractievoorzitter Astrid Bannink (foto) toe.

De afgelopen dagen reageerden diverse mensen op de uitslag van de volksraadpleging die op 23 januari in de gemeente Mill & St.Hubert is gehouden. Astrid Bannink: "De reactie die daarbij door onze coalitiepartner CDA gegeven is, noodzaakt ons om hierop te reageren. De gemeente Grave heeft als enige in het Land van Cuijk in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen haar inwoners gevraagd een uitspraak te doen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. De LPG heeft als grootste partij het initiatief genomen om met het CDA een coalitie te vormen waarbij gezamenlijk een bestuursakkoord is ondertekend voor de raadsperiode 2018-2022. In dit bestuursakkoord is het volgende opgenomen: 'De LPG en het CDA zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de vorming/herindeling één Land van Cuijk'. Verder is in dit bestuursakkoord afgesproken dat wij gaan onderzoeken wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave en dat we deze keuze uiterlijk bij de gemeenteraadsverkiezing van 2022 door middel van een raadpleging aan hen zullen voorleggen."

'Gewijzigd standpunt'
Het CDA houdt zich niet aan deze afspraak, constateert de LPG. "Met grote verbazing hebben wij via de media kennisgenomen van het gewijzigde standpunt van onze coalitiepartner, die uitspreekt op geen enkele wijze mee te werken aan het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Grave. Dit in tegenstelling tot wat er met het CDA is afgesproken in het eerder aangehaalde bestuursakkoord, waarin we samen in deze raadsperiode een objectief onderzoek zullen doen naar wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave: zelfstandig blijven of herindelen. Onlangs heeft het CDA ook al in een werkbijeenkomst van de raad aangegeven niet te willen meewerken aan een objectief onderzoek naar de mogelijkheden van een zelfstandige gemeente Grave."

Met deze opstelling van het CDA is het volgens de LPG niet mogelijk de inwoners objectief te informeren over de keuze (zelfstandigheid of herindeling) die zij kunnen maken. Astrid Bannink: "De LPG wil benadrukken dat deze keuze voor de bestuurlijke toekomst onherroepelijk en toekomstbepalend is voor de gemeente Grave. Het is een keuze die je nooit meer kunt terugdraaien en het is belangrijk dat iedereen deze keuze weloverwogen kan maken. Door de houding van het CDA kunnen wij niet anders dan besluiten dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan en dat bestuurlijke samenwerking met het CDA niet meer mogelijk is."

'Raadpleging in mei'
Over het raadplegen van de inwoners van Grave zegt de LPG het volgende: "Al eerder hebben we geconstateerd dat het, gelet op de ontwikkelingen in de regio en de behoefte van onze inwoners, gewenst is om de raadpleging eerder te houden dan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In de raadsvergadering van 10 december hebben we dan ook het besluit genomen om hiervoor met een voorstel te komen. De LPG zal in de volgende raadsvergadering het voorstel doen om in mei van dit jaar een raadpleging onder de inwoners van de gemeente Grave te houden met de vraag of Grave zelfstandig moet blijven of moet aansluiten bij het Land van Cuijk." 

|Doorsturen

H Satter

2020-01-26 22:01:23

Zo'n referendum wordt een potsierlijk evenement. Kost 35000 euro en de uikomst staat vast. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties