Grave

LPG: 'Gemeente Grave is financieel gezond'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Tijdens de verkiezingscampagne in het voorjaar en tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar van 2018 stond de Lokale Partij Grave (LPG) lijnrecht tegenover diverse oppositiepartijen waar het gaat over de financiële situatie van de Gemeente Grave. Hoewel de accountant in juli 2018 in een openbaar overleg van de auditcommissie al aangaf dat Grave de zaken financieel voldoende op orde heeft en dit ook door de LPG tijdens de begrotingsbehandeling werd benadrukt, bleven er twijfels bij diverse inwoners bestaan. 

"Dit werd versterkt door enkele verontrustende berichten en speculaties in de media na het vaststellen van de begroting 2019-2022, waarbij diverse bezuinigingen werden doorgevoerd", stelt de LPG.

Voor enkele oppositiepartijen was het de aanleiding om een besloten werkbijeenkomst met de accountant aan te vragen zodat deze in alle openheid hun vragen over de financiële situatie van Grave zou kunnen beantwoorden. Dinsdag 22 januari vond deze bijeenkomst plaats en de antwoorden van de accountant waren verhelderend, stelt de LPG. "De gemeente Grave is een financieel gezonde gemeente met een goed gevulde spaarpot. Als je kijkt naar gemeentes in Nederland van vergelijkbare grootte heeft Grave een lagere schuldpositie, een lagere netto en bruto schuld per inwoner, lagere lokale lasten en een hoger weerstandsvermogen dan de gemiddelde gemeente. Een aandachtspunt voor de gemeente is dat ze de laatste jaren kampt met een negatief verschil in jaarlijkse uitgaven en inkomsten. Dit structureel tekort wordt weliswaar vanuit de spaarpot aangevuld, maar is niet wenselijk. Met de doorgevoerde bezuinigingen, die door de gemeenteraad in november zijn vastgesteld, heeft Grave een meerjarige financieel beleid uitgestippeld, waardoor de begroting in 2022 weer een positief resultaat laat zien."

Dit betekent volgens de LPG niet dat de gemeente Grave 'met de hand op de knip' moeten leven en er geen ruimte is voor ambitieuze plannen. "Er is nog steeds meer dan voldoende ruimte om investeringen te doen voor initiatieven of nieuw beleid. Iedere uitgave zal wel verantwoord moeten gebeuren waarbij goed gekeken moet worden naar de invloed op de vaste lasten van de gemeente. Als er de wens is om nieuwe zaken te realiseren heeft het de voorkeur om dan uitgaven voor huidige zaken terug te brengen. Het is niet anders dan bij de meeste mensen thuis. Door het huishoudboekje op orde te houden, kun je financieel gezond blijven."

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties