Grave

LPG: 'Gemeente Grave gaat niet zelfstandig verder'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - "De gemeente Grave gaat niet zelfstandig verder", zo laat de Lokale Partij Grave (LPG) vrijdag weten in een persbericht. "Met de inwonersraadpleging heeft een meerderheid van de kiesgerechtigde inwoners ervoor gekozen de zelfstandigheid van de gemeente op te geven en zich aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk. Voor ons is dit een teleurstellende uitslag, maar uiteraard feliciteren wij de voorstanders van deze keuze."

De zes raadsleden van de LPG.

"Zoals we altijd gezegd hebben, respecteren we de mening van de inwoners en we zullen dan ook bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen om het college op te roepen in gesprek te gaan met de gemeente Land van Cuijk i.o. Inzet daarbij zal zijn om de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk te realiseren per 1 januari 2026 of zoveel eerder dan mogelijk. Wij zullen ons tot aan de herindeling blijven inzetten om te zorgen dat de belangen van onze inwoners worden gediend."

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-03-19 18:29:44


Beste LPG, op een beperkt aantal mensen na, geloven nog maar heel weinig mensen dat het u de afgelopen jaren om de belangen van de inwoners van Grave te doen was.

Biedt de inwoners van Grave uw excuses aan! U hebt het volledig voor hen verknalt. Anders hadden we zonder problemen al per 1 januari a.s. kunnen toetreden tot één Land van Cuijk.

Jeroen Dulk

2021-03-22 12:38:29

LPG en coalitiepartners hebben op 17 maart een geweldige draai om de oren gehad. Het luide "NEE" is niet alleen de wens om te stoppen met de rokende puinhoop die de afgelopen jaren van deze gemeente is gemaakt, maar ook een niet mis te verstaan signaal naar de LPG: Het is mooi geweest. Stoppen, en wel onmiddelijk. Met iets van ruggegraat en/of politieke integriteit had de LPG zelf die keuze gemaakt. Maar nee, de LPG draait zich 180 graden om en gaat nu het standpunt verdedigen en uitdragen dat ze te vuur en te zwaard bestreden hebben! Hoe ongeloofwaardig kun je zijn?! 

Ik probeer me voor te stellen hoe zo'n gesprek zal gaan met de andere vier gemeentes die deel gaan uitmaken van LvC:

"eh ja goedemiddag, wij zijn van de LPG en komen praten over aansluiting van onze gemeente bij Land van Cuijk. Niet dat wij er in geloven, maar ja die sukkels in de gemeente Grave hebben massaal voor aansluiting gekozen. Waar moeten we tekenen?"

Zo iets?

Na alle misstanden, moddergevechten, achterkamertjespolitiek en wat al niet meer ook dit nog? Het plaatsvervangend schaamrood stijgt me naar de kaken. Dat we door dit gezelsachap vertegenwoordigd worden in wat onze redding zal zijn, op bestuurlijk, financieel en tig van andere terreinen. Ik kan me de reacties van inwoners van Cuijk, Mill, Boxmeer en St. Anthonis heel goed voorstellen: Grave, ruim eerst je rotzooi maar eens op, en daarna kunnen we misschien praten. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar het ongeloof, schaamte en verontwaardiging over de gang van zaken rondom de LPG wordt er niet minder om. 

Geert-Jan van de Ven

2021-03-23 01:28:47

Beste leden van de LPG fractie,
wat een ommezwaai in jullie standvastige en principiële opvatting!
Bij de eerste keer lezen van dit bericht twijfelde ik nog of ik blij of juist verontwaardigd moest zijn. Na een aantal keren lezen neemt mijn ongenoegen echter steeds verder toe.
Wanneer jullie zo graag rekening houden met de mening van de inwoners van de gemeente Grave waarom hebben jullie ons dan al die jaren sinds de voorgaande inwonersraadpleging gegijzeld op basis van een valselijke interpretatie van de uitslag daarvan? Ook toen was de meerderheid van de inwoners voor samengaan en bestond er alleen geen unaniem beeld met welke andere gemeenten. In de jaren daarna hebben jullie de gemeente Grave als een onbetrouwbare partner neergezet, zowel in de samenwerking binnen de gemeente als daarbuiten. Alles om te laten zien dat we niemand nodig hebben en zelf wel weten wat goed voor ons is. Samenwerking kwam in jullie woordenboek niet voor, ook niet binnen de gemeenteraad in een periode waarin we met forse financiële uitdagingen werden geconfronteerd. Sindsdien hebben jullie de bestuurlijke samenwerking met de Land van Cuijk gemeenten beëindigd en een constructieve samenwerking binnen de ambtelijke organisatie gefrustreerd. Daarbij opgeteld het uitstappen van de samenwerking inzake afvalverwerking zonder zicht te hebben op een concreet en realistisch alternatief maakt dat we de komende jaren nog vaak aan jullie onvermogen zullen moeten denken. Zeker bij de behandeling van de begroting en de vaststelling van de gemeentelijke belastingen. Wat mij betreft denk ik dan niet terug aan een constructieve en ter zake kundige partij maar eerder aan een partij van onbekwame hobbyisten die zichzelf boven anderen plaatsen. Iets meer gemeentebelasting betalen vind ik niet erg wanneer het maar besteed wordt aan het beter maken van Grave en niet aan het compenseren van een onkundig bestuur!
Dit alles overwegende vraag ik me af waarom de LPG nu ineens zo warm loopt voor de wensen van de inwoners en plotsklaps zelfs verdacht snel een motie indient om de herindeling van de gemeente Grave met de gemeente Land van Cuijk te realiseren. Na al die jaren eindelijk een oprechte intentie om de wensen van de inwoners te respecteren of gewoon ordinaire retoriek om als partij aan lijfsbehoud te doen? Gezien de ervaringen van afgelopen jaren gok ik zomaar het laatste……
Het lijkt me verstandig om de besprekingen over samenwerking met een schone lei te beginnen. Niet de ‘talking heads’ die tot nu toe de schade veroorzaakt hebben maar mensen die met een oprechte intentie tot samenwerking ons weer op de kaart zetten als betrouwbare samenwerkingspartner. Hoe mooi zou het zijn wanneer de fractievoorzitters van de coalitiepartijen (ja inderdaad, ik zou mijn hele voorgaande betoog ook kunnen projecteren op Keerpunt die een soortgelijke ommezwaai liet zien en de VVD die sinds de verkiezingen niets meer van zich laat horen in de media) zich onbaatzuchtig terugtrekken evenals de aan hen gelieerde wethouders en zo ruimte maken voor frisse en meer constructieve gesprekspartners. Dan laten ze pas echt zien dat ze rekening houden met de wensen van de inwoners van de gemeente Grave!
Oh ja, aangezien jullie ons al genoeg gekost hebben nog een paar gratis bespaartips om ook alvast rekening te houden met de portemonnee van de inwoners:
- neem tegelijk met de burgemeester afscheid eind van deze maand dat scheelt de gemeente energie en kosten en
- rechthebbenden op een wachtgeldregeling zien daarvan af zoals één van de wethouders recent zelf ook al voorstelde in de media!

Louis Sparidans

2021-03-23 13:01:55


Ja, hoe nu verder met de LPG ?

Na de inwonersraadpleging in Grave op 17 maart jl. doet zich inderdaad de vraag voor: hoe nu verder met de LPG? Het is wel duidelijk geworden dat de LPG geen enkel benul had hoe de kaarten in Grave lagen met betrekking tot haar wens tot zelfstandigheid voor de gemeente.

Nog geen 3 op de 10 inwoners van heel Grave steunde de LPG namelijk in die gedachte. Dan ken je de mensen namens wie je altijd uitdraagt in hun aller belang op te treden NIET ÉCHT, zo is wel gebleken.

Zelfs in Escharen waar twee inwoners toch tot de markantste raadsleden behoren met een zelfstandigheidsstandpunt, stemden amper 20% vóór. Dat zegt ook heel wat over de aanhangers van de LPG daar.

Ik begrijp dat elk fractielid van de LPG met name uit was op eigen eer en roem in plaats van zich in te zetten voor het belang van élke inwoner van Grave. Als je GOEIE VOELHORENS met de Graafse gemeenschap zou hebben gehad, had je al veel eerder geweten dat de meerderheid in Grave geen vertrouwen meer in jullie had.

Daarom de vraag: hoe nu verder? Het is als met verkiezingen. Als je op zo’n manier afgewezen wordt, kun je niet zomaar blijven zitten waar je zat. Trek om te beginnen je wethouders terug uit het College van B&W. Daar zullen niet veel mensen rouwig om zijn.
En het zal ook het vertrouwen in Grave bij de andere gemeenten in het Land van Cuijk kunnen doen herstellen.

Voor het puin ruimen wat jullie zélf hebben aangericht, zijn andere mensen nodig! Er is al teveel door jullie verknald. Ik denk dat een bescheiden opstelling na zo’n groot verlies niet tot het karakter van jullie partij behoort, maar doe het dan toch, en deze keer écht in het belang van álle Graafse inwoners!

Louis Sparidans

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties