Grave

De bestuurlijke toekomst van Grave

LPG en CDA Grave bevriezen herindelingsplannen

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

GRAVE - In het bestuursakkoord hebben de Lokale Partij Grave (LPG) en het CDA aangegeven hoe zij de bestuurlijke toekomst van Grave zien. Naast zelfstandigheid was er een voorkeur voor een samengaan met de gemeente Cuijk en Mill & Sint Hubert. Door de vergaande plannen van het Cuijkse gemeentebestuur om samen te gaan met Boxmeer en Sint Anthonis zien de Graafse partijen er momenteel weinig heil in om actief met deze optie aan de slag te gaan. Daarom zetten zij de plannen voorlopig in de ijskast.

Bij de gehouden opiniepeiling gaf 42,3 procent van de inwoners van de gemeente Grave aan zelfstandig te willen blijven. Bij deze peiling was er een minderheid voor herindeling naar één Land van Cuijk (22,9 procent), waardoor deze herindeling voor LPG en CDA geen optie is. Aan een herindeling met de gemeente Cuijk en Mill & SintHubert gaf één op de drie inwoners de voorkeur. Op basis van deze uitslag heeft de coalitie opdracht gegeven om nader te onderzoeken welke van deze twee opties (zelfstandig blijven of herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave.

'Zelfstandigheid haalbaar'
PricewaterhouseCoopers heeft het onderzoek uitgevoerd. Het rapport is recent gepubliceerd. "De conclusies van dit rapport laten zien dat de variant waarbij de gemeente Grave bestuurlijk zelfstandig blijft en ambtelijke taken inhuurt haalbaar blijft", stellen LPG en CDA Grave in een persbericht. "Op dezelfde manier zoals we nu al samenwerken met Cuijk en Mill & Sint Hubert. Daarnaast werken we (net als alle andere gemeenten) op vele vlakken al langere tijd samen met andere gemeenten zoals op het gebied van veiligheid, het sociaal domein, de omgevingsdienst, enzovoorts. De ambtelijke organisatie CGM, waar we onze ambtelijke taken inhuren, is na vijf jaar gegroeid tot een organisatie waar de kwaliteit van de dienstverlening succesvol op peil is gebracht."

Andere koers
De gemeente Cuijk besloot begin april om te investeren in een traject dat kan leiden tot een herindeling met de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis. "Hierdoor is de optie voor hen om te komen tot een herindeling met ons en Mill en Sint Hubert nagenoeg van de baan", beweren LPG en CDA. "Zolang hier nog geen onomkeerbare beslissing over is genomen, blijven wij deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. De deur voor de gemeente Cuijk laten we openstaan door met hen in gesprek te blijven."
Welke gevolgen de beslissing van de gemeente Cuijk heeft voor de ambtelijke werkorganisatie is nu niet te overzien. "Feit is dat het uitstappen van Cuijk uit de gezamenlijke organisatie niet zonder financiële gevolgen voor deze gemeente zal zijn", schrijven LPG en CDA.

Bestuurlijke toekomst
De koers van Cuijk heeft ertoe geleid dat de LPG en het CDA voorlopig geen peiling wil houden onder de eigen inwoners over zelfstandigheid versus een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert. "Deze raadpleging zetten wij 'on hold' en zetten we in op het moment dat alle keuzes in beeld zijn", lichten de partijen toe. "In de tussentijd blijven we ons focussen op onze eigen gemeente Grave. We vinden dat we onze energie en de beschikbare middelen beter aan onze mooie gemeente kunnen besteden dan aan verdere onderzoeken en procedures. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de inwoners op basis van feiten en inhoudelijke gegevens te informeren over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Uitgangspunt voor ons daarbij is dat we met met hen steeds de afweging maken wat het beste is voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties