Grave

Lintjesregen in Grave: zes inwoners gedecoreerd (video-update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Aan de vooravond van Koningsdag zijn in de gemeente Grave zes personen koninklijk onderscheiden. Leo Burgers (69) uit Escharen, Arno Coopmans (75), Henk Cuppen (64), Léon Kamps (56), Simon Brussaard (77) en Willempje Brussaard-Vos (77) uit Grave zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden werden donderdag 26 april (thuis) verrast door burgemeester Lex Roolvink. (foto: Marco van den Broek)


Leo Burgers

De heer Burgers is vanaf 2002 actief voor het Cloveniersgilde, officieel de Cloveniers of Schutterye tot Grave. De heer Burgers is een echte verbinder die zorgt voor een goede samenwerking bij alle activiteiten die hij verricht. Elke gelegenheid pakt hij aan om Grave als vestingstad op de kaart te zetten. Zo is hij de afgelopen jaren zeer druk geweest met het Historisch Spektakel Grave, dat een opmaat was voor de Vestingstedendagen Grave 2018. Verder is hij actief geweest bij de Stichting Graafs Smartlappenfestival (van 2003 – 2016). Sinds 2002 is hij vrijwilliger en medelid van de zang-, toneel- en cabaretgroep Kneut die menig (oudere) toeschouwer in o.a. verzorgingstehuizen vermaakt. Alles wordt door de heer Burgers altijd tot in de puntjes verzorgd.

Arno Coopmans
De heer Coopmans is heel actief op het gebied van de genealogie; onderzoek naar de geschiedenis van het voorouderlijk geslacht en de oorsprong van een familienaam. Met deze uit de hand gelopen hobby helpt hij graag andere mensen bij het zoeken in het verleden naar familieleden e.d. Hij hecht groot belang aan het vergaren van kennis, zo heeft hij zich jarenlang dienstbaar gemaakt voor de bibliotheek van Grave, is zelfs één van de medeoprichters van de bibliotheek geweest (1977-1989). Verder is de heer Coopmans vanaf 1978 tot heden medeoprichter en bestuurslid van de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Land van Cuijk en Ravenstein. Ook is hij actief voor de sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. In Grave  verzorgt Coopmans vol toewijding het historisch archief van het voormalig Catharina Gasthuis en Zorgcentrum Maaszicht; nu Catharinahof.

Henk Cuppen
De heer Cuppen is op sportief gebied begonnen bij de Katholieke Plattelands Jongeren in Velp (1978-1990). Naast sportief was hij actief als vrijwilliger om activiteiten mee te organiseren; decor bouwen voor het toneel, quizzen organiseren, zeskamp opzetten etc. De heer Cuppen is altijd nog zeer actief betrokken bij voetbalvereniging SCV’58 te Velp (1982-heden) In zijn jeugd lid geworden van de voetbalclub, heeft hij naast het voetballen zich op allerlei manieren ingezet voor de vereniging. Allerlei hand- en spandiensten zoals bardienst, clubscheidsrechter en onderhoudsploeg. Daarnaast renovatiewerkzaamheden verrichten aan het clubgebouw. Onlangs is de intentieverklaring nieuwe sportaccommodatie door de voorzitters van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV’58 en de voorzitter van de Hockeyclub Grave ondertekend. Met de besprekingen en andere voorbereidingen is de heer Cuppen ook zeer druk geweest. Alles met het doel om binnen de gemeente Grave het jeugdvoetbal een goede toekomstbasis te geven.

Léon Kamps
De heer Kamps was voorzitter van de commissie fondsenwerving en activiteiten bij de Protestantse Kerk Nederland van 2007-2013. Dit was een commissie die op alle mogelijke manieren geld trachtte te genereren voor de restauratie en instandhouding van het gebouw van de protestantse kerk. Dit was een dusdanige tijdrovende bezigheid dat de heer Kamps af en toe vrij nam van zijn betaalde  baan. Verder was hij één van de initiators van de Stichting Vrienden van de Bagijnenkerk (2009-2015). Doel het blijvend genereren van fondsen voor de instandhouding van de kerk. Van 1997-2001 was hij bestuurslid en voorzitter van de Wereldwinkel, daarbij was hij als voorzitter enorm gedreven en wist ook de vrijwilligers enorm te motiveren. De heer Kamps is vanaf 2004 tot heden lid van de steunfractie PvdA later Verenigd Progressief Grave. Hij heeft onlangs, na elf jaar, afscheid genomen als raadslid van de gemeente Grave. Hij heeft op politiek vlak een behoorlijke staat van dienst; is nog steeds lid van de steunfractie Verenigd Progressie Grave. Hij is medeoprichter en voorzitter van de PvdA Land van Cuijk (2010-heden).

Simon Brussaard
De heer Brussaard was van 1995-2017 betrokken bij diverse functies bij de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck. Hij kwam eigenlijk om te bridgen en te biljarten. Maar hij werd als adviseur betrokken bij de renovatie en uitvoering van de bovenzaal van de Sociëteit. Dit ging hem goed af, want in zijn dagelijkse bestaan als directeur van de Scheepswerf Grave was hij al een man van het  zoeken naar praktische oplossingen. Er werd gedegen te werk gegaan. Eerst werd alles opgemeten daarna alles op tekening gezet. Dit is ook de reden van zijn deelname aan de kerkenraad en zijn coördinerende rol bij de verbouwingen en restauraties van de Protestantse Kerk Nederland Grave (vanaf 1977). Tot in detail wist hij wat de aannemer moest uitvoeren en hij was dagelijks een aantal uren aanwezig om het bouwproces te begeleiden.

Willempje Brussaard-Vos
Ook mevrouw Brussaard was actief in diverse bestuurlijke en andere functies bij Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck (1995-2017). Zij kwam om te bridgen, maar werd ingeschakeld als secretaresse bij de bridgeclub, waar ze competities ging opzetten. Ook is zij jarenlang coördinator geweest van de schoonmaakploeg van de Soos. En uiteraard verdere hand- en spandiensten. Verder is mevrouw Brussaard nog altijd actief (vanaf 1977-heden) voor de Protestantse Kerk Nederland in Grave. Toen de koster met pensioen ging heeft zij samen met nog iemand anders de taken van de koster overgenomen. Ook formeerde ze poetsgroepjes en deed daar zelf ook aan mee. Coördinator van de gastheren en –vrouwen is zij nog steeds. En verder bezoekt ze al ruim 40 jaar als contactpersoon (voorheen pastoraal werker) mensen die daar behoefte aan hebben namens de kerk.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties