Grave

Lintjesregen in Grave: negen personen gedecoreerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Aan de vooravond van Koningsdag zijn in de gemeente Grave negen personen koninklijk onderscheiden. Bas van de Wiel (39), Harry Willems (76), Trees Hendriks-Kersten (72) en Cor Nagtegaal (75) uit Gassel, Marietje Bens-Nabuurs (56) uit Escharen, Johan Hoefnagel (57) uit Velp en Bert Weberink (74), Cor Verhaaren (73) en Ton Brouwer (75) uit Grave zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden werden vrijdag 26 april (thuis) verrast door burgemeester Lex Roolvink. (foto's: Marco van den Broek)

Bas van de Wiel
Bas van de Wiel is zeer actief bij Tennisvereniging Edos Gassel (2001-heden) als voorzitter, competitieleider, voorzitter en lid van de Technische commissie en verricht diverse hand- en spandiensten. Al vanaf zijn 18e levensjaar heeft hij zich met ziel en zaligheid ingezet voor de club. Hij staat er dag en nacht voor klaar. Vanaf het moment dat hij voorzitter is van de tennisvereniging is er veel gerealiseerd op het gebied van de tennisbanen, de kantine, maar ook op het gebied van op te zetten kampioenschappen en toernooien. Verder is hij actief geweest bij de voetbalvereniging van Gassel (2006-2011). Hij is nog lid van de deelnemersraad Stichting Dorpsraad Gassel (2012-heden). En verder lid van de Visiegroep Gassel CDA Grave (2017-heden). Heel bijzonder gezien zijn leeftijd.

Harry Willems
Harry Willems is al jarenlang een actieve vrijwilliger. Hij is baanverzorger bij de Jeu de boulesvereniging D.I.O. Gassel (2012-heden). Daarnaast is hij vrijwilliger bij de St. Janskerk in Gassel; als acoliet bij uitvaarten en samen met andere vrijwilligers verzorgt hij het parochie-kerkhof (2007-heden). Ook is de heer Willems fanatiek lid van het St.Jansgilde (1977-heden). Hij is actief met de rommelmarkt die jaarlijks wordt gehouden door het gilde in Gassel. Maar helemaal fanatiek en wekelijks te vinden is hij bij de Voetbalvereniging van Gassel (1977-heden). Vele uren worden doorgebracht met het verzorgen van de velden, helpen in de kantine, de maandagochtendploeg. Zorgen voor alle benodigdheden op zaterdag voor de jeugdelftallen. Ontvangen entreegelden bij thuiswedstrijden van het eerste elftal etc. Nee zeggen is lastig voor de heer Willems.

Trees Hendriks-Kersten
Trees Hendriks was lang geleden in een tijd zonder computer actief als penningmeester, inkoop/beheer kantine en coach van het dameselftal van Voetbalvereniging Gassel (1972-1995). Ook was zij in die tijd actief als leidster bij de Peuterspeelzaal van Gassel. Destijds was dit ook een ‘vrijwilligersbaan’. Nog steeds is zij actief als lid van de bloemsiergroep voor de Gasselse St.Janskerk (2003-heden) en is vrijwilliger bij Linden groet Linden (1995-heden). Linden groet Linden is een uitwisseling binnen zes ‘Lindens’ in Europa. Zeer actief is zij als voorzitter en leidster van de Hobbyclub Gassel (1974-heden). Hobbyclub Gassel een belangrijke club voor de sociale contacten. Jaarlijks vindt er een goed bezochte tweedaagse tentoonstelling plaats met verkoop van de gemaakte goederen. Voor de tentoonstelling, maar ook voor de wekelijke handwerkzaamheden iedere dinsdagmiddag moet er veel worden geregeld. Een groot aantal zaken komen voor rekening van mevrouw Hendriks. Zij steekt hier veel tijd in. Daarnaast zijn er nog diverse andere vrijwillige taken die zij ooit op zich heeft genomen allemaal ten bate van het dorp Gassel.

Cor Nagtegaal
Cor Nagtegaal was vrijwilliger en bestuurder bij visclub ’t Hengeltje in Gassel (1976-2009). In een tijd dat de visaktes nog thuis konden worden opgehaald. Hij gaf de jeugd ook vis-les. Verder was de heer Nagtegaal bestuurslid en medeorganisator van het kamp van de Bosrakkers (eind jaren 70 tot halfweg jaren 90). Hij zat 10 jaar in het bestuur en is 15 jaar lang mee op kamp geweest. Als slager van beroep zorgde hij altijd voor het eten, zijn gehaktballen waren legendarisch. Ook actief met het oprichten en bestuurslid zijn van buurtvereniging De Schuttersweg (1995-2000). Dhr. Nagtegaal is nog steeds actief als chauffeur van de buurtbus Gassel-Beers (2002-heden). Daarnaast is lang geleden raadslid geweest toen Gassel nog bij de gemeente Beers behoorde, actief geweest bij de Voetbalvereniging en actief geweest voor de commissie Linden groet Linden. Nu is hij zeer druk als lid van de werkgroep Gasselse Ondernemers van het Gassels Heem (2014-heden) met de voorbereiding van een tentoonstelling over de bedrijvigheid in het dorp Gassel. Dit weekend vindt de tentoonstelling plaats over oud Gasselse ondernemers.

Marietje Bens-Nabuurs
Marietje Bens is al vanaf 1979 lid en vanaf 1986 leidster en coördinator van de Volksdansgroep Escharen. Als in Gassel de leidster ziek is neemt zij die club ook over. Verder is mevrouw Bens al jarenlang actief voor de Lambertuskerk in Escharen (1975-heden). Diverse functies heeft zij voor de parochie verricht. Voorzitter van de zelfstandige parochie toentertijd. Nu voorzitter van de samengevoegde koren van Beers en Escharen. Daarnaast is mevrouw Bens contactpersoon namens de H. Elisabethparochie. En regelt ze alles rondom uitvaarten in de kerk. Ook het uitwassen en strijken van de liturgische gewaden neemt ze voor haar rekening. Vanaf 2012 is zij vrijwilliger bij Palliatieve Terminale Zorg Land van Cuijk, Hospice de Cocon. Een belangrijke taak: ondersteuning bieden aan mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Mevrouw Bens draait wekelijks één tot meerdere diensten, zij brengt rust en concrete hulp en gaat hartelijk, integer en professioneel om met de stervenden en hun naasten.

Bert Weberink
Bert Weberink is (bestuurs)lid geweest van Stadskoor Grave (1970, lid, 1993-2018 bestuurslid). Hij kon daar zijn creativiteit kwijt in het verzorgen van oorkondes, kaarten, kleding en corsages. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Catharinahof (2015-heden). Maandelijks verzorgt hij een muzikale middag, een muziekstuk of componist wordt uitgelicht en aan de hand van muziekfragmenten worden een muzikale reis gemaakt. Ook is de heer Weberink lid van het Cloveniersgilde in Grave. Daar is hij als vrijwilliger bezig met het digitaliseren en beschrijven van de zilverschatten van het gilde. Verder is hij lid van Zang- en cabaretgroep Kneut (2002-heden). Kneut verzorgt optredens met Nederlandse liedjes en voordrachten in verzorgingshuizen e.d. En tot op de dag van vandaag (vanaf 1998) nog altijd betrokken als koster etc. bij het Kapucijnenklooster in Velp. Eerst als vrijwilliger bij de paters daarna bij de Stichting Avant Spirit. Daar verzorgt hij nog steeds diverse zaken in de kerk en rondom het klooster. Hij is verweven met de omgeving, het gebouw, de mensen en de spiritualiteit.

Ton Brouwer
Ton Brouwer heeft diverse vrijwilligersactiviteiten verricht die in een breed maatschappelijk perspectief moeten worden gezien. Zij was vrijwilliger bij Tennisvereniging THOS Grave (2009-2015) en werkte mee aan de totstandkoming van ‘Maak kennis met tennis’. Het organiseren van schooltennis. Zij was voorzitter van de Vereniging Integratie Gehandicapten in de Maatschappij (2006-2016). Zij heeft onder andere hard gestreden om de leden de mogelijkheid te bieden om te zwemmen in een extra verwarmd zwembad. Verder is zij bestuurslid van het Platform mensen met een functiebeperking (2006-heden). Het Platform is een onafhankelijke club mensen die actief is voor mensen met een handicap en/of functiebeperking in de gemeente Grave. Mevrouw Brouwer zet zich in om de belangen zichtbaar te maken. Ook zoekt zij hier de samenwerking met buurgemeenten. En onlangs is zij gestopt (2005-2018) met het voorzitterschap van de Adviesraad Sociaal Domein. De ASD stelt zich tot doel om op het vlak van het sociale domein de belangen van de meest kwetsbare groeperingen binnen de gemeentelijke samenleving te behartigen. Mw. Brouwer heeft in die tijd de voorzittershamer stevig in handen gehad. Een kundige voorzitter die heel goed weet wat er speelt binnen de Wmo en goed is in het stimuleren en enthousiasmeren van mensen.

Johan Hoefnagel
Johan Hoefnagel was actief bij het Oranje Comité van Velp (2003-2015). Verder is hij bij de Stichting Velpse Kermis (2000-heden) actief als vrijwilliger geluid, presentatie, op- en afbouw. De man van het geluid bij Smartlappenkoor Los Zand in Velp (2007-heden). En is niet weg te denken bij de carnavalsvereniging De Zandkruiers in Velp (1995-heden. Hij heeft daar al diverse bestuursfuncties bekleed en is nu nog actief lid van de Pronkzittingscommissie. Verder is hij heel actief met bestuurswerkzaamheden voor Ons Trefpunt Velp (2003-heden). Hij begon in het bestuur van de Stichting Velpse Belangen (SVB), daaruit voortvloeiend werd de Dorpsraad Velp opgericht. Op het moment dat er vanuit de gemeente de vraag kwam om het beheer van gemeenschapshuis ’t Trefpunt in handen te nemen, was de heer Hoefnagel een van de eerste die samen met de Dorpsraad de touwtjes in eigen hand nam. Na serieus overleg met betrokken verenigingen en onder aansturing van de heer Hoefnagel werd een werkgroep opgericht. En mede door zijn inzet is Ons Trefpunt een feit. Samen met het bestuur wordt alles op alles gezet om de exploitatie optimaal te benutten en elke Velpenaar het gevoel te geven dat het inderdaad ‘ons Trefpunt’ is.

Cor Verhaaren
Cor Verhaaren is de laatste in de rij van gedecoreerden. Hij was bestuurslid en penningmeester van de Adviesraad Sociaal Domein Grave (2010-2018). De ASD die opkomt voor de belangen van mensen in de gemeente Grave, die ondersteuning kunnen gebruiken op het vlak van het sociale domein. De heer Verhaaren is nog actief als penningmeester en vicevoorzitter van het Platform mensen met een functiebeperking Grave (2010-heden). Als vertegenwoordiger van het Platform bezoekt hij ook vergaderingen van het Reizigersplatform. Hij wordt genoemd als een integere en sociale gesprekspartner die goed in staat is om zijn visie in te brengen met respect voor collega-bestuurders. Verder is hij al ruim 45 jaar lid en vrijwilliger bij Harmonie Stad Grave (1973-heden). De heer Verhaaren is actief met het ondersteunen van nieuwe leden en de voorbereiding van concerten. Er wordt wekelijks mee gerepeteerd met het studieorkest; stimuleren/motiveren van de jeugd om in te stromen in het groot orkest. Ook is hij lid van het Seniorenorkest De Havenmuzikanten, wekelijks wordt op getreden in Catharinahof voor de oudere medemens. 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties