Grave

Lintjesregen in Grave: acht personen gedecoreerd

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - In plaats van het gebruikelijke persoonlijke bezoek, heeft burgemeester Lex Roolvink de decorandi in de gemeente Grave dit jaar telefonisch op de hoogte gesteld dat zij zijn onderscheiden met een lintje. Dit jaar zijn acht koninklijke onderscheidingen toegekend (zeven mannen en één vrouw). Zes van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee gedecoreerden zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de versierselen zal op een later moment dit jaar, op een landelijke nog nader te bepalen datum, plaatsvinden.

Wim Brands (links), Evert Vos en Piet van Amstel.

Dini van Toor
Dini van Toor-van de Vooren uit Gassel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is al jaren een zeer actief vrijwilliger. Bij Tennisvereniging EDOS Gassel bekleedt zij meerdere vrijwilligersfuncties (1994-heden); eerst als secretaris, later als penningmeester en de jaarlijkse Tapasavond op het open toernooi wordt ook door haar verzorgd. Daarnaast is mevrouw Van Toor – van de Vooren secretaris / penningmeester voor buurtvereniging ‘De Durpstroat’ (1997-heden) en organiseert zij de maandelijkse activiteit, jaarlijkse barbecue en diverse activiteiten voor het carnavalsseizoen. Bij servicepunt bibliotheek BiblioPlus in Gassel (2007-heden) en voor basisschool De Bongerd houdt zij de uitgifte en inname van boeken bij en verzorgt ze de ledenkaarten. In 2007 is zij voor Stichting Dorpsbelangen Gassel gestart als vrijwilliger bij de opstart van de plaatselijke bibliotheek waar zij met haar kennis en kunde een bijdrage levert aan de administratie. Als bestuurslid van St. Gemeenschapshuis beheert ze de financiën en zet ze zich in voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Ook is ze bij de Burendag van de partij. Sinds 2007 is zij tevens penningmeester/bestuurslid bij Gemeenschapshuis 'De Viersprong' en sinds 2009 actief als lid/vrijwilliger voor de Boerenbruiloftcommissie bij CV De Ezels Gassel. Jaarlijks organiseert zij samen met de commissieleden de carnavalsdinsdag en verzorgt zij ook de boerenmaaltijd op de carnavalsdinsdag.

Stan Verhaak
Stan Verhaak uit Grave is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is zowel in binnen- als buitenland actief als vrijwilliger. Bij PUM (Project Uitzending Managers) begeleidt de heer Verhaak ondernemers in de Grafische sector in Malawi, Tanzania, Kameroen, Java, Vietnam, enz. (2000-heden). Dit zijn met name bedrijven die kranten of boeken uitgeven, maar ook een onderneming die plastic verpakkingen produceert. Daarnaast begeleidt hij enkele van de ondernemers in Nederland, bijvoorbeeld voor het volgen van cursussen en/of het aanschaffen van machines en dergelijke. Ook is de heer Verhaak adviseur voor ondernemers bij Stichting Ondernemersklankbord regio Oost Brabant (2000-heden), is hij bestuurslid bij de Streekschouwburg in Cuijk (2007-heden) en penningmeester bij Vrienden van Graafs Museum (2013-heden). Verhaak zet zijn kwaliteiten en kennis van zaken belangeloos in, staat open voor praktisch inzicht en deelt dit ook graag.

Piet van Amstel
Piet van Amstel uit Grave is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een andere vrijwilliger bij de Schouwburg in Cuijk die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangt is de heer Van Amstel. Sinds 2007 is hij portier bij de Schouwburg en heeft hij onder de artiesten en technici de liefdevolle benaming van ‘artiestenpapa’ verworven. Ook is de heer Van Amstel betrokken geweest bij alle 10 edities van het Ballonfestival Grave. Hij was actief binnen de PR-commissie en heeft gedurende de eerste 7 jaar ook het Ballonfestival gepresenteerd aan het publiek. Daarnaast is de heer Van Amstel van 1994 tot en met 2005 bestuurslid (vice-voorzitter) geweest bij Harmonie Stad Grave. Hij loopt nu nog altijd voorop als tambour-maître. Hij verzorgt ook alle hand- en spandiensten die er nodig zijn om optredens van het harmonieorkest, drumband en jeugdorkest tot een mooi resultaat te brengen. De heer Van Amstel houdt het overzicht, is een groot organisatietalent en kan gebruikmaken van een enorm netwerk. Hij regelt sponsoren en de uitjes voor de jeugd van het jeugdorkest. Tijdens het Nieuwjaarsconcert, het Pinksterconcert en het klapstoelconcert (voorheen ook bij de Taptoe) fungeert de heer Van Amstel als spreekstalmeester. Een echt mensenmens met een hart van goud.

Wim Brands
Wim Brands uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje van Nassau. Al sinds 1960 is Brands als bestuurslid, commandant en vrijwilliger verbonden aan Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal en de statutaire voorgangers rijvereniging St. Vincentius en ponyclub De Doordravers. De heer Brands leeft voor de paarden en is dit jaar 60 jaar actief lid. De heer Brands is van 1970 tot 1985 actief geweest voor carnavalsvereniging De Zandkruiers uit Velp; als bestuurslid, lid van de raad van elf en van 1971 tot 1975 als secretaris. Vanaf de eerste editie van het Hippisch Festijn Grave in 1999 tot heden is de heer Brands ook actief bij de organisatie van het Hippisch Festijn. Hij is één van de weinigen die alle 21 edities van het Hippisch Festijn Grave mede georganiseerd hebben. Hij is nog jaarlijks actief bij het opbouwen tijdens het Hippisch Festijn Grave. Ook is de heer Brands voorzitter en vrijwilliger bij kinderboerderij BuitenGewoon in Velp (2005-heden). Hier is een plein naar hem vernoemd wat al aangeeft dat men vindt dat hij bepaalde eer verdiend. De heer Brands geeft leiding aan de groep vrijwilligers die elke week op de woensdagochtend komt klussen. Het welzijn van dier en mens staat voorop. Ook geeft hij instructie aan de gastvrouwen en gastheren die in de weekenden aanwezig zijn. Verder is Wim Brands betrokken bij de educatiegroep van de kinderboerderij.

Tonny Hendrix
Tonny Hendrix uit Gassel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hendrix is ruim 30 jaar vrijwilliger geweest bij CV De Ezels in Gassel (1974-2006). Hij is secretaris/bestuurslid geweest, redacteur van de carnavalskrant, is tweemaal Prins carnaval geweest en gedurende 6 jaar was hij dorpspastoor bij de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag. De heer Hendrix is in 2006 benoemd tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Daarnaast is de heer Hendrix mede-grondlegger van de ex-prinsenclub (2002-heden); een subonderdeel van CV De Ezels met een eigen bestuur. Hij heeft vanaf de oprichting tot op heden het secretariaat van deze club bemand en hij is de organisator van verschillende activiteiten die deze club jaarlijks uitvoert. Ook is de heer Hendrix sinds 2004 instructeur/begeleider bij de Computerhoek in Gassel waar hij ouderen wegwijs maakt in het gebruik van computers, tablets en telefoons, en is hij vrijwillig bestuurslid, secretaris en chauffeur van Buurtbus Gassel-Beers, lijndienst 238 (2007-heden). Deze buurtbus rijdt vanaf Cuijk naar Grave of naar Boxmeer. Ook hier komt zijn kennis van computers en apparaten weer goed van pas; als iets niet werkt, lost Tonny Hendrix het op. Kortom, de heer Hendrix heeft zijn sporen in Gassel ruimschoots verdiend.

Jos van Beers
Jos van Beers uit Gassel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Al vanaf 2000 is Van Beers vrijwillig regiocoördinator Oost-Brabant/Nijmegen en Noord Limburg voor de ApneuVereniging. Hij organiseert elk jaar 4 regio-bijeenkomsten met lezingen en lotgenotencontacten. In de loop der jaren is hij ook districtscoördinator Zuidoost Nederland geworden waarbij hij zich inzet voor het bemensen van die regio’s, opleidingen en coördinatie van activiteiten. In 2010 is hij ook lid van het landelijke telefoonteam van de ApneuVereniging geworden. Hij staat leden bij met vragen en persoonlijke hulp op apneugebied. In 2020 is de heer Van Beers 20 jaar actief als vrijwilliger bij de ApneuVereniging. Naast zijn verdiensten voor de ApneuVereniging is hij sinds 2010 ook begeleider bij het activiteitenprogramma voor groepen bezoekers van de inloop dagbesteding GGZ, op locaties in Boxmeer en Cuijk. Deze inloop heeft naast de functie van dagbesteding tegelijkertijd een ontmoetingsfunctie. De heer Van Beers zet zich vooral in als begeleider bij het gebruik van handenarbeid-materialen, verf, keramiek, hout, klei, enz. Hij is thuis in het toepassen van technieken en het overbrengen hiervan. Jos van Beers is een sfeermaker en heeft aandacht voor iedereen.

Niek Marcellis
Niek Marcellis uit Grave is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Marcellis is sinds 1991 actief voor de RK Parochie H. Elisabeth waar hij zich destijds heeft ingezet als secretaris en vicevoorzitter van het toenmalige parochiebestuur. Ook maakte hij in die periode deel uit van de werkgroep die de samenvoeging heeft begeleid van de Hemelvaart- en Elisabethparochie. De heer Marcellis is nog altijd collectant voor de parochie en bezorger van het parochieblad en brochures van de parochie. Niek Marcellis is ook actief bij bridgeclub Dummy in Grave (2002-heden). Eerst als voorzitter, maar hij verzorgt nu ook bridgelessen. Dat doet hij ook bij de bridgeclub van de Sociëteit van Grave en aan aspirant bridgers bij de Sociëteit Tot Nut ende Vermaeck. De meeste tijd besteedt Marcellis sinds 2004 (tot op heden) aan vakorganisatie ACOM (Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen) waarvoor hij ook werkzaam is geweest. Deze vakorganisatie behartigt de belangen van (oud-)militairen. Binnen het Regiobestuur van Regio Zuid heeft de heer Marcellis zich gedurende meerdere jaren beziggehouden met regionale Seniorenactiviteiten van de ACOM, met de focus op (administratieve) begeleiding (financiën, zorg, welzijn en recht). Hij vervult nog steeds een prominente rol bij de jaarlijkse 'Kerstactie' van de regio, gericht op vereenzaamde senior leden. Naast dit alles zet de heer Marcellis zich binnen de gemeente Grave ook in als ouderenadviseur bij Welzijn Ouderen Grave (2007-heden). Hier helpt hij ouderen bijvoorbeeld met het invullen van belastingpapieren of andere administratieve zaken.

Evert Vos
Evert Vos uit Velp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1974 is Vos lid van het Cloveniersgilde in Grave; als secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Hij is de mede-initiatiefnemer voor de promotie van het gilde bij de vele activiteiten maar heeft ook vele jaren als secretaris in het dagelijks bestuur van de Kring Land van Cuijk het Cloveniersgilde vertegenwoordigd. De laatste jaren ondersteunt hij het Gilde met name bij activiteiten als het Historisch Spektakel, Sinterklaasbezoek en rondleidingen in de Hampoort. De heer Vos is ook bestuurslid en suppoost bij Stichting Graafs Erfgoed (2006-heden) waar het Graafs Museum en het Kazemattenmuseum onder vallen en hij is lid van het comité Open Monumentendagen Grave (2009-heden). Sinds 2014 zet hij zich ook in als vrijwilliger voor de vereniging MARS, de veteranen en oud-strijders en het behoud van militair erfgoed in de breedste zin van het woord. Daarnaast is hij sinds 2014 bestuurslid bij het Platform toerisme en recreatie Historisch Grave. Ook speelt hij al jaren (1999-heden) Sinterklaas voor zowel buurtvereniging De Zaalheuvel als voor de Velpse Dorpsbelangen. Van 2005 tot 2012 is Evert Vos als bestuurslid verbonden geweest aan Scoutinggroep Mgr. de la Geneste Grave en heeft ook de functie van Groeps- en Stichtingsvoorzitter bekleed. Hij heeft ook zitting genomen in het dagelijks bestuur van de scouting en bijgedragen aan een aantal gerichte projectgroepen. Voor L-FM, de gezelligste radiozender van Brabant, maakt en presenteert Vos sinds 2008 het radioprogramma “Verdwenen Maar Niet Vergeten”; een programma met voornamelijk muziek uit de 50'er en 60'er jaren, met een knipoog naar de 70'er jaren.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties