Grave

Liberaal LVC Grave wil snel duidelijkheid over dienstverleningsovereenkomst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Liberaal LVC Grave wil snel duidelijkheid over een dienstverleningsovereenkomst voor Grave. "Anders betalen de inwoners van Grave de hoge prijs van zelfstandigheid: belastingen gaan nog verder omhoog en voorzieningen zoals de bibliotheek en subsidies voor sportverenigingen en jeugdleden zullen verdwijnen", zo stelt de Graafse LLVC-fractie.

Alle gemeenten in de regio Land van Cuijk, behalve Grave, gaan op 1 januari 2022 verder als de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Daarmee houdt ook de huidige ambtelijke samenwerking met Cuijk en Mill & Sint Hubert (CGM) op te bestaan. Tot 1 januari 2022 werken de ambtenaren voor CGM; daarna werken zij voor de nieuwe gemeente. "Met de huidige stand van zaken heeft Grave op 1 januari 2022 geen ambtenaren meer. En hoe moet het dan verder?", vraagt LLVC Grave zich af.

Twee mogelijkheden
Volgens de partij zijn er twee mogelijkheden. "De ene mogelijkheid is dat de gemeente Grave zelf een eigen ambtelijke organisatie opzet. De andere mogelijkheid is dat de gemeente Grave een dienstverleningsovereenkomst aangaat met een naburige gemeente. De eerste mogelijkheid is al heel vaak onderzocht. Vijf recente onderzoeksrapporten geven aan dat dit niet realistisch is. Voor de andere mogelijkheid moet er samengewerkt worden met een andere naburige gemeente. De gemeente Oss heeft al aangegeven géén dienstverleningsovereenkomst met Grave aan te gaan. Uden-Landerd mag geen dienstverleningsovereenkomst aangaan omdat ze zelf aan het herindelen zijn. En dan blijft de nieuwe gemeente Land van Cuijk als enige optie over."

Open en transparant
Dankzij de contacten van Liberaal LVC in de regio kon er afgelopen dinsdag een openbaar gemaakt document gedeeld worden. Een brief van de gemeente Land van Cuijk in oprichting. "Daarin staat dat de opmerkingen na het overleg over de dienstverleningsovereenkomst zijn verwerkt; maar dat ze uiterlijk 1 oktober aan de slag moeten en daarom voor 23 september duidelijkheid moeten hebben van Grave."
Liberaal LVC Grave noemt het onbegrijpelijk dat het college zulke belangrijke informatie nog niet gedeeld heeft met de gemeenteraad. "Uit de brief met de datum blijkt ook dat de gemeente Grave voor de zoveelste keer om uitstel heeft gevraagd. De concepten liggen er dus al veel langer en hadden al veel eerder besproken moeten worden. Dit roept echt de vraag op in hoeverre dit college nog te vertrouwen is?"

'Niet langer meer frustreren'
"Raads- en collegeleden die vrienden zijn van de LPG zijn al sinds jaar en dag bezig om elke vorm van constructieve samenwerking in de regio te frustreren", stelt LLVC Grave. "Dit om het eigen doel, ‘Grave zelfstandig’, te bereiken. Duidelijke voorbeelden zijn het steeds maar weer laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken in plaats van het nemen van besluiten; of het niet luisteren naar een indringende oproep van 1.200 inwoners om een peiling te houden over de bestuurlijke toekomst als het ertoe doet – en deze peiling alsmaar verder vooruitschuiven in de tijd. Het heeft er alle schijn van dat het college niet bezig is met goed besturen, maar met het uitvoeren van machtspolitiek die één partij in Grave wel heel goed uitkomt. Maar het college heeft niet te werken voor één partij, het college moet werken voor álle inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. Mocht het doemscenario uitkomen dat Grave straks ook zonder dienstverleningsovereenkomst zit, dan moet er in no-time een eigen ambtelijke organisatie worden opgebouwd. Het meest recente rapport hierover schreef dat dit jaarlijks 30 procent meer kost dan nu. Nog los van de kosten voor werving en selectie."

Hoe nu verder?
Grave geeft nu al meer geld uit dan er binnenkomt, constateert LLVC Grave. "Zelfs als alle subsidies op 0 worden gezet, er geen jeugdledensubsidie meer is, de sportverenigingen geen geld meer krijgen, de bibliotheek weggaat, de goedkopere zorgverzekering voor mensen in de bijstand wordt geschrapt en de lantaarnpalen na 22 uur uit moeten om geld te besparen, zelfs dan kan Grave een eigen ambtelijk organisatie niet betalen."

LLVC Grave maakt zich zeer grote zorgen. "Er is geen enkel zicht op een alternatief plan als dit mislukt. Het is totaal onduidelijk wat er gebeurt als Grave komende week niets van zich laat horen. Wellicht is het beter dat de provincie dan maar de gemeenteraad en het college buitenspel zet. In het belang van alle culturele verenigingen, sportclubs, ondernemers en alle inwoners die goede hulp moeten krijgen van de gemeente."

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-09-21 12:36:45


Een juiste analyse! Helaas snapt het College van B&W er niets meer van.
Een ruime meerderheid van Grave koos 2,5 jaar geleden al in een gehouden opiniepeiling vóór aansluiting bij het Land van Cuijk.

Maar, dat was niet genoeg voor de LPG (Lokale Partij Grave). Tégen alle belangen van de meerderheid van de Graafse inwoners in, bleef zij vasthouden aan het streven naar zelfstandigheid.

En nu zitten we met de gebakken peren!
Laten we hopen dat de Provincie ingrijpt en anders wel de Minister van Binnenlandse Zaken.

Nóg meer geknoei is zélfs niet in het belang van de LPG. Alleen lijken ze dat nog steeds niet te beseffen. Ocharm Grave!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties