Grave

Nader Bekeken door notaris Leon Kersten

Levenstestament, medische zaken en vaccinatie

Door Leon Kersten

Levenstestamenten worden tegenwoordig veel gemaakt. In een levenstestament wordt geregeld wie je zaken mag regelen en je belangen dient te behartigen als je handelingsonbekwaam wordt. Er worden dan een of meer gevolmachtigden benoemd die jou kan/kunnen vertegenwoordigen. In een akte wordt beschreven welke taken en verantwoordelijkheden een gevolmachtigde heeft.

In veel levenstestamenten gaat het eigenlijk om twee volmachten: een voor de zakelijke belangen en een voor de medische en persoonlijke zaken. Het kan betrekking hebben op een tijdelijke periode, bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende operatie. Of een structurele situatie omdat iemand niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen, zoals bij dementie. In het levenstestament is vermeld voor welke zaken de gevolmachtigde is gemachtigd. De taken moeten zo zijn omschreven dat het voor de gevolmachtigde en anderen duidelijk is wat de wensen zijn van degene die je vertegenwoordigt (de volmachtgever).

Bij zakelijke belangen kan je denken aan de situatie dat je bijvoorbeeld door ziekte zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften. Ook kan het gaan over het onderhoud van je woning of de beslissingen om de woning te verkopen als je niet meer thuis kan wonen.

Voor medische zaken gaat het om beslissingen over jouw medische behandeling, over jouw verblijf in een verpleeghuis of het regelen van de zorg aan huis.

Door middel van een bijlage bij levenstestament, meestal in de vorm van een medische wilsverklaring, kun je aangeven opnemen wat er moet gebeuren als je niet meer zelfstandig thuis kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met je huis en inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen? Welke medische behandelingen wil je wel en niet ondergaan en wie moet er gewaarschuwd worden als je er ernstig ziek wordt of komt te overlijden.

Sinds kort wordt er daarnaast vaak een nieuwe clausule opgenomen in levenstestamenten, te weten een zogenaamde vaccinatieclausule.
Bij het vaccineren blijkt vaak sprake te zijn van een hele papierwinkel. Ouderen die in het verpleeghuis worden gevaccineerd moeten toestemming geven voor de vaccinatie. Als ze dat zelf niet kunnen dan kan de wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Maar er is niet altijd een door de rechter benoemde bewindvoerder of curator. Veel vaker is er een vertegenwoordiger op basis van een levenstestament. Zo’n vertegenwoordiger mag door het levenstestament alle beslissingen namens iemand nemen.

Om het makkelijker te maken de papieren tijger te bestrijden die bij het vaccineren hoort, kan er een vaccinatieclausule worden opgenomen in het levenstestament. Dat kan van belang zijn bijvoorbeeld voor nieuwe vaccinatierondes in de toekomst.
In deze clausule komt expliciet in het levenstestament te staan dat de vertegenwoordiger toestemming kan geven voor de vaccinatie, een vaccinatieafspraak kan maken, de gezondheidsverklaring kan invullen en ook toestemming kan verlenen voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM en andere instanties.

Vragen?
Indien u meer informatie wenst dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bespreking.
Begrijpelijkerwijs zullen er de komende weken op onze kantoren in Grave en Mill geen gratis spreekuren meer zijn.

Mr Leon Kersten, notaris en scheidingsmediator te Grave
Kersten en Wilhelm Notarissen 
Markt 10, Grave
0486-473941
notarisgrave@kerstenwilhelm.nl 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties