Grave

Jeeloproject Hartenaas over verkeer afgerond met presentatie

Leerlingen wisten gevaarlijke punten precies aan te duiden

Door Freddy Klooté

GRAVE - Openbare basisschool Hartenaas, sinds kort bewoner van het Kindcentrum De Graaff, sloot onlangs hun project over Verkeer en Veiligheid af. In alle groepen werd een presentatie gehouden. Wethouder Ben Peters en uw verslaggever waren uitgenodigd bij deze presentatie aanwezig te zijn. Uw verslaggever hoefde alleen maar te schrijven. De wethouder kreeg talloze vragen te beantwoorden. Hij deed dat met plezier en wist met de kinderen op hun niveau te praten. Aan hem is een goede leraar verloren gegaan.

Jeelo is een totaaloplossing voor het basisonderwijs. Het bevat wereldoriëntatie en 21e-eeuwse vaardigheden. De twaalf projecten zijn kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie-breed en worden elk jaar geüpdatet. In de projecten zijn alle vakken geïntegreerd. Zes uitdagingen met nieuwe doelen voor leerlingen zijn erin verweven, zodat 21e-eeuwse vaardigheden centraal staan. De uitdagingen zijn: Wees baas over je eigen ontwikkeling. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor anderen. Zorg goed voor onze planeet. Gebruik informatie veilig en betrouwbaar. Werk duurzaam samen.
Scholen kunnen als ze dat willen taal integreren. Jeelo is ook kerndoeldekkend voor begrijpend lezen en luisteren, spelling, grammatica en taalinzicht voor groep 1-8. Rekenen voor groep 1 en 2 is gereed, voor groep 3-8 is rekenen in ontwikkeling. Leerkrachten kunnen de projecten in overleg met de leerling eenvoudig op maat maken. Scholen kunnen ook hun eigen projecten arrangeren en eigen content toevoegen. Door Jeelo hebben leerkrachten meer regie op de inhoud en leerdoelen. Dankzij de digitale leeromgeving Mijn Jeelo – een leeromgeving, leerlingvolgsysteem en portfolio ineen – kun je altijd en overal bij de projecten. Dus ook thuis. Niet alleen de leerkrachten, maar ook leerlingen en hun ouders kunnen altijd en overal de ontwikkellijnen voor kennis, competenties, taal en rekenen van de leerling volgen. De leerling bouwt een portfolio op voor overdracht naar het voortgezet onderwijs. Zo krijgen leerlingen regie over wat ze leren.

Langs alle groepen
Samen met wethouder Ben Peters, die Verkeer in zijn portefeuille heeft, ging ik mee langs de groepen. Op het digibord werd een door juffrouw Margriet gemaakt filmpje vertoond. Groep 3 die overstak in de Jan Luijkenstraat. “Je kunt niet zien dat er een auto aan komt rijden”, wist een leerling te vertellen. “Er staan struiken voor”, zei een ander. “En een auto.” De kinderen van groep 4 van juf Fleur lieten weten dat ze gisteren een oversteekexamen hadden gehad: “Op een zebrapad, bij een stoplicht.” En toch was het nog gevaarlijk: “Sommige auto’s rijden toch gewoon door”, wist een verontwaardigde leerling te melden.
Eén van de kinderen wilde de wethouder wel even testen: “Weet je waarom de strepen op een zebrapad wit zijn?” Wethouder Peters slaagde voor de eerste test. Op de volgende vraag werd hij zwaarder op de proef gesteld: “Op maandag lopen we altijd naar de gym. Dat is niet zo veilig. Kan daar misschien een zebrapad komen? We hebben wel geleerd hoe we veilig moeten oversteken. Maar soms rijden auto’s te hard.” Ben Peters noteerde het in zijn notitieboekje. Ook groep 1/2 smeekte om een zebrapad. Ze hadden er zelfs een door de juf gemaakt filmpje bij: “Kijk, hier maken we er vast zelf een. Met stoepkrijt.” De leerlingen staken ook over op het zelfgemaakte zebrapad. De wethouder: “Ik ga kijken of ik nog verf heb en dan kunnen jullie vast aan de slag. Leuk dat jullie dat zo gemaakt hebben.”

Op onderzoek
En zo ging het de groepen langs. Hoe ouder de kinderen, des te verder waren ze in Grave op onderzoek geweest. Vooral de toegangswegen naar de N324 moesten het ontgelden: “Bij Mooiland rijden er veel automobilisten door rood.” Ze hadden van de kruispunten foto’s gemaakt, die ze vergroot aan de wethouder lieten zien. Met alle aantekeningen en een verhaal erbij. Je kon horen en zien dat ze er veel aandacht aan hadden besteed: “Bij de Jumbo is de uitrit van de parkeerplaats niet veilig. Je ziet niet wie er voorrang heeft.” Wethouder Peters: “Eigenlijk hebben die mensen van de parkeerplaats geen voorrang. Maar we zijn bezig om daar alles te veranderen. Goed dat je het aandacht geeft.”
Leuke gesprekken waren het tussen de wethouder en de leerlingen. Natuurlijk kwam ook de nieuwe situatie op de Estersveldlaan ter sprake: “De auto’s rijden vaak te hard”, was de klacht van de oudste groepen. De foto’s spraken voor zich bij situaties aan de Brugstraat en de Stoofweg. De wethouder had veel om op te schrijven: “Het fietspad naar de Stoofweg, daar wordt aan gewerkt en de Stoofbrug wordt verbreed. Aan de N324 wordt volop gewerkt en die moet echt veilig worden.”

Leuk project, helemaal in het teken van de praktijk rondom de school en de weg die dwars door Grave snijdt.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties