Grave

Leerlingen Merletcollege praten mee over toekomst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Het Merletcollege werkt aan een nieuw schoolplan voor de periode 2021-2025. Daarin wordt teruggeblikt op wat er allemaal al bereikt is en natuurlijk ook vooruitgekeken. Het schoolplan is bedoeld om de medewerkers richting te geven bij het dagelijks handelen. Er staat ook in beschreven wat leerlingen en ouders van het Merletcollege mogen verwachten.

"Omdat je alleen sámen kunt werken aan beter en toekomstbestendig onderwijs, heeft rector Iedje Heere besloten om zo veel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij het opstellen van het nieuwe schoolplan", laat de school weten. Eerder voerde de directie van het Merletcollege al gesprekken met medewerkers, ouders, vertegenwoordigers van het basisonderwijs en leden van de Raad van Advies. Ook de gemeente zal om input gevraagd worden.

Op maandag 21 oktober waren echter de belangrijkste belanghebbenden aan de beurt, om met de rector om de tafel te gaan zitten: de leerlingen. De vestigingen Grave, Mill en Cuijk hadden ieder een afvaardiging gekozen. De leerlingen hoefden niet op hun eigen fiets naar de bijeenkomst te komen. Ze werden opgehaald door een heuse Amerikaanse schoolbus, die bij de overige leerlingen natuurlijk heel wat bekijks trok. Ook de locatie was bijzonder: het Inspyrium in Cuijk.
Na een lekkere lunch ging de rector met de leerlingen in gesprek. Uitgangspunt daarbij waren de uitkomsten van tevredenheidsenquêtes die ouders en medewerkers hadden ingevuld. "De eerste vraag was natuurlijk of de leerlingen deze scores herkenbaar vonden. Daarna waren de hoofdvragen: wat doet het Merletcollege al erg goed en wat kan er nog verbeterd worden?"

Volgens het Merletcollege zijn leerlingen – net als ouders en medewerkers – erg te spreken over de veilige, prettige sfeer en het goede contact tussen leerlingen, ouders en medewerkers. "Docenten leggen goed uit, hanteren duidelijke regels, bieden waar nodig hulp, treden op tegen pestgedrag en weten te motiveren. Mentoren zijn betrokken en goed op de hoogte van wat er op school en thuis speelt."
Verbeterpunten zijn er ook. "Leerlingen willen graag een flexibeler rooster, dat beter aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren en talenten. Uitleg aan de hele klas mag korter en interactiever, zodat er daarna tijd overblijft voor herhaling of juist voor verdieping. Chromebooks moeten meer ingezet worden. Het afval moet beter gescheiden worden en de verwarming moet uit als het raam open is."

Deze feedback van leerlingen vindt rector Iedje Heere enorm waardevol. Zij kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst, waarbij betrokken leerlingen concrete doelen voor de toekomst geformuleerd hebben. Een van de leerlingen vatte het doel van de middag treffend samen: "Het was een interessante middag, waarin wij samen met de rector het Merletcollege weer beter hebben proberen te maken. Ik hoop dat ik heb bijgedragen aan een goed en mooi schoolplan voor 2021-2025."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties