Grave

Laat me niet lachen - Column Freddy Klooté

Door Freddy Klooté

De overheid maakt zich echt zorgen over me. Over mijn manier van leven. Over mijn voedsel. Mijn drinkgewoontes. Over dingen die ik bij me vind passen en die mijn leven veraangenamen, in die korte tijd dat we van deze bol gebruik mogen maken.

Nu het de overheid maar niet wil lukken om in voldoende mate iets aan de afgang van onze aarde te doen, anders dan plannen maken voor de verre toekomst, beginnen ze maar met plannen voor ons. Met plannen om ons leven in juiste banen te leiden. Met vastomlijnde ge- en verboden. Voor de ouderen onder ons, die dit soort levensbepalend gedrag in hun kerkgenootschap hebben meegemaakt, een niet geheel onbekend gebeuren. “Dit zijn de regels. Wie zich er niet aan houdt gaat naar de verdoemenis”. Die verdoemenis was in de meeste gevallen de hel.

Een jaar of wat geleden werd een oom van vrouwlief Ria begraven. De dominee van dienst stak een verhaal af over de vreselijke misstappen die de oom in zijn leven had begaan. Hij lustte graag een borreltje, vergat vaak naar de kerk te gaan en genoot met volle teugen van het leven. Fout dus. Hem wachtte niet veel goeds daarboven. In het kerkje werd het nog killer. Ik moest er aan denken toen ik de plannen van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport las. Een schrikbewind tegen het roken. Gestaafd door cijfers van doden. Die rokers bevinden zich voor het grootste deel bij de groep laagopgeleiden. De benaming doet me pijn. Net als bij publiciste Marianne Zwagerman: “Stop daarmee. Als je tegen kinderen van twaalf zegt dat ze laag zijn, vind ik dat heel wreed. Vanaf het moment dat ze naar een vmbo-school gaan, krijgen ze het stempel “laag” op hun voorhoofd gedrukt. Daar komen ze de rest van hun leven niet meer vanaf”. Zo heb je in ons “welvarend landje ook “lage” beroepen. Die worden zo slecht betaald dat je net zo goed in je bed kunt blijven liggen. Buitenlandse werknemers worden er in grote drommen op afgestuurd. En met een stuk of zestien in een huisje opgesloten. Dat is pas laag.

Acties tegen suiker, alcohol en vet eten zijn in ontwikkeling. Helmen voor voetgangers en gebreide onderbroeken moeten nog worden uitgewerkt. Alle “slechte” dingen worden duurder gemaakt. Financieel moeten die “laagopgeleiden” wel te pakken zijn. En gezond leven zullen ze.

Volksgezondheid. Daar maakt dominee Blokhuis zich zorgen over. Tenminste, over die groepen die hij aan durft pakken. Over vervuiling door fijnstof, die jaarlijks zo’n 15.000 landgenoten van Blokhuis het leven kosten zwijgt hij. Want, niet geheel onbelangrijk, omdat de slachtoffers helemaal niets te kiezen hebben. Wie naar buiten gaat is al potentieel slachtoffer. Dus kan meneertje Blokhuis maar beter niet al te hoog van de (kerk)toren blazen als hij het heeft over een rookvrije generatie in 2040. Misschien is er door alle troep in de lucht, die hij en zijn regeringsmakkers niet durven aanpakken, want economisch “een puntje”, wel helemaal geen generatie jongeren meer in 2040. Of later.

Regeren is vooruitzien. Als je meent je plannen te kunnen doorzetten door de zwaksten in onze samenleving te pakken, toon je geen ballen. Zwaksten, die door eerdere “broeders van regeringen”, zo geworden zijn. Laat me niet lachen, Blokhuis, met je laffe maatregelen.

Freddy Klooté

|Doorsturen

willem

2018-10-26 17:33:53

Alsof het alleen Dhr.Paul Blokhuis is die dit wil.Misschien toch maar eerst even verder kijken richtig medische zorg meneer Klooté. Hebt u niet gelezen dat bijna 60% van onze bevolking graag een rookverbod in het openbaar wil en dat 80% van de rokers graag met dit niets positiefs opleverende stinkende en verslavende goedje stopt. 'k Ben benieuwd, krijgt u nog meer betaald van de tabaksindustrie dan kletskoekel Jan Roos?

Nico

2018-10-28 09:11:56

Het rookverbod is slechts een deel van het geheel, dat overigens op radio en later op tv werd bejubeld. Immers je was pas een echte man als je zus of zo rookte, wat meer zegt over de overheid die de accijns op tabak als welkome inkomstenbron zag. Pas toen cijfers aantoonde dat roken ongezond was kwamen er veel te laat een reactie met spotjes op tv.

Nee beste Willem, Freddy tracht aan te tonen dat de overheid verstoppertje speelt waarbij haar invloed soms veel te ver reikt. Wel moet ik daar wel bij opmerken dat wetenschappelijke ontwikkelingen steeds elkaar steeds sneller opvolgen zodat het voor lokale en landelijke overheden praktisch ondoenlijk is om tijdig te reageren en dan maar gaat verbieden waar instemming eigenlijk aan de orde is.

Wellicht zal er 2040 een rookvrije generatie zijn, maar het is duidelijk dat er op dit moment consumentengedrag gevoed door machtige industrieën een kant opgaat waar op een later moment de overheid en 60% van het volk tegen zijn. Regeren is allang niet meer vooruitkijken maar bidden dat je bijblijft. Denk aan Canada waar het kweken en roken van cannabis nu is toegestaan. Verder denk ik dan aan Wim Kan die het over de tv spotjes had. “melk moet” melk moet helemaal niet, vond hij en dat is ook zo. Wat moet en wat niet moet is aan u.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties