Grave

Koers waterschap Aa en Maas voor komende vier jaar bepaald

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - De coalitie die bestaat uit Water Natuurlijk, CDA en Geborgden heeft overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord ‘Waterbewust samen werken met Water’ en de financiële uitgangspunten voor de komende bestuursperiode 2019-2023.

Partijen zijn het er met elkaar over eens dat er in Oost-Brabant grote opgaven liggen om voldoende beschermd te zijn tegen overstromingen, problemen met droogte te voorkomen en te zorgen voor natuurlijk, gezond en schoon water. De uitdaging voor waterschap Aa en Maas is het realiseren van een realistisch, realiseerbaar ambitieniveau, waarbij de rekening, noch de opgaven en risico’s worden doorgeschoven naar de toekomst. Met dit bestuursakkoord worden daarvoor de bestuurlijke accenten gelegd.

Doelen bestuursakkoord:
• beter voorbereid zijn op weersextremen zoals hevige regenval en droogte, om zo schade te voorkomen aan bebouwd gebied, landbouw en natuur;
• bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas vergroten;
• het verbeteren van de waterkwaliteit in Oost Brabant voortvarend oppakken, te beginnen met onze eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties;
• nog nadrukkelijker aan de slag gaan met maatschappelijke opgaven als energietransitie, de landbouwtransitie, de bevordering van biodiversiteit en de versterking van landschapskwaliteiten;
• ten aanzien van de grote uitdagingen in het waterbeheer verdergaande samenwerking zoeken met onze partners en inzetten op een integrale aanpak;
• met het oog op de klimaatverandering en de klimaatadaptatie wil het waterschap koploper zijn in de verduurzaming en kansen benutten voor de circulaire economie. 

Resultaat
Partijen zijn erg tevreden dat er zo snel een akkoord is bereikt. Formateur Jan Kerkhof: “De partijen die de coalitie vormen hebben zich constructief opgesteld tijdens de besprekingen. Er was sprake van groot wederzijds vertrouwen en de wil om er samen uit te komen”.
Over het opgestelde bestuursakkoord zegt Ernest de Groot van Water Natuurlijk: “Met dit akkoord laat waterschap Aa en Maas zien, dat we ‘waterbewust samen willen werken met water’. We doen dit in goed overleg met alle partners en met onze kennis en kunde op het terrein van ruimte,landschap, water, bodem, milieu,  natuur en recreatie.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties