Grave

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Graafse bedrijventerreinen (update)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Onno Keuker, projectleider namens het MKB-Nederland, reikte maandagmiddag op bedrijvenpark De Bons het certificaat behorende bij het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) uit aan de Graafse wethouder Anja Henisch.

V.l.n.r. Karen Louwers (Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg), Hans van der Heijden (Brandweer Brabant Noord), Anja Henisch (wethouder Economische Zaken), Martin Kemper (voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Grave).

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In een KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen, afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

In Grave wordt het in ontvangst nemen van het KVOB door de partners – brandweer, politie, Stichting Bedrijventerreinen Grave (SBG) en Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (DBO) – gezien als een belangrijke stap op weg naar een veilige bedrijfsomgeving. Daarbij is niet zozeer het certificaat zelf van belang maar meer de onderlinge afspraken die zijn gemaakt die gericht zijn op zaken als het tegengaan van verloedering, het bevorderen van de sociale en fysieke veiligheid, het tegengaan van criminaliteit en het bevorderen van de brandveiligheid. Denk daarbij aan het aanbrengen van goede verlichting, het netjes houden van gebouwen en buitenterrein, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over preventie en tegengaan van criminaliteit, het investeren in de openbare ruimte en groen, etcetera.

Partijen spreken af om, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan de afspraken te werken waarbij de coördinatie in handen is gelegd van het bestuur van SBG, DBO en de gemeente Grave. Een speciale ‘werkgroep KVO’ draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in een plan van aanpak is beschreven. Solaris Parkmanagement is daarbij als uitvoerend parkmanager aangewezen.

De samenwerking geldt voor alle 4 bedrijventerreinen die de gemeente Grave kent: Wisseveld, De Eek, Kooikersweg en De Bons.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties