Grave

Kernendemocratie: ‘Samen bouwen aan nieuwe gemeente Land van Cuijk’ (+VIDEO)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LAND VAN CUIJK - Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. Om te zorgen dat de nieuwe gemeente toch dichtbij inwoners en ondernemers blijft staan, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Daar wordt dit jaar al mee begonnen.


Stap 1; KernenCV
Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan een Curriculum Vitae; het KernenCV. Met dit KernenCV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad. Voor het opstellen van dit KernenCV is er per dorp of wijk een Bouwteam actief. "Een bouwteam bestaat uit 5 tot 16 inwoners/ondernemers en is/wordt samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In sommige kernen is het bouwteam al van start gegaan zoals Vianen, Mill, Groeningen, Overloon, Linden, Cuijk Centrum, Rijkevoort en Katwijk. In het KernenCV komt te staan wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente. Alle KernenCV’s vormen de basis voor kernendemocratie."

Ook u kunt reageren
Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken KernenCV staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom wordt ervoor gekozen om de schetsen van het KernenCV, wanneer deze klaar zijn, online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. "Dat gaan we de komende maanden doen via het participatieplatform www.onslandvancuijk.nl."

Waarom is kernendemocratie zo belangrijk?
Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente, bij een gemeente met 33 kernen wordt dat iets lastiger. "Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren."

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-05-10 13:10:45

Goed van je Sergio, dat je aandacht besteedt aan de plannen voor kernendemocratie in de toekomstige gemeente Land van Cuijk, het is een belangrijk voordeel van een grotere gemeente.

Voordat ik 37 jaar geleden in Grave kwam, woonde ik daarvoor in vier andere Brabantse gemeenten. Alle vier gemeenten hebben intussen al ervaringen met herindelingen.

Ik heb in die gemeenten nog steeds vrienden wonen, waarmee ik nog geregeld contact onderhoud. Zodoende blijf ik ook op de hoogte van hun politieke wel en wee. Het is niet altijd alleen maar ‘rozengeur en maneschijn’, maar één ding springt er wel positief bovenuit en dat is hun zogenoemd KERNENBELEID.

In de nieuwe gemeente Land van Cuijk noemen ze dat kernendemocratie, maar daarmee wordt hetzelfde bedoeld. De gemeente Grave kent zoiets (nog) niet en dat is heel erg jammer.
Daarmee worden de inwoners van Grave tot dusver minder gehoord. Grotere gemeenten met méér inwoners krijgen namelijk daarvoor ook méér geld van het Rijk per inwoner. Zodoende is er dan méér mogelijk.

In de afgelopen tijd kreeg ik over dat kernenbeleid in een van die grotere gemeenten een leuk en enthousiast bericht toegestuurd door een van mijn vrienden. Er wordt daar per kern volop gewerkt aan het verbeteren van de LEEFOMGEVING in de verschillende wijken aan de hand van een viertal aspecten. Ik sluis e.e.a. hierna in een verkorte vorm door.

Samenleven in de wijk. (sociale cohesie) met suggesties voor activiteiten, evenementen, samen bewegen en ontmoetingsplekken.

Het aanzien van de wijk. (afval, vervuiling en verloedering) met ideeën voor opruimacties en verbetervoorstellen voor de openbare ruimte.

Vergroening van de wijk. Aan de hand van oproepen voor meer, beter en ander groen in de wijk.

Woonomgeving. (bouwen, wonen, straat- en parkeer-inrichtingen). Tevens met opmerkingen over staat van onderhoud, “slechte” plekken en de wijze van bouwen.

Er wordt per wijk extra geld uitgetrokken en de mensen worden ook van de werkzaamheden exact op de hoogte gehouden. Het werkt perfect, voegt mijn vriend er nog aan toe.


Ook op ‘ongenoegens’ wordt alert én persoonlijk gereageerd. De mensen zijn enthousiast en merken ook dat er écht met hen wordt rekening gehouden!

Dat kan dus alleen in een grotere gemeente!

Louis Sparidans

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties