Grave

Diverse bouwteams van maximaal 15 inwoners

KernenCV voor elk dorp en elke wijk van Grave

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Met de herindeling in aantocht is de gemeente Land van Cuijk in oprichting druk bezig met kernendemocratie. Dit betekent dat elk dorp en elke wijk een eigen kernenCV maakt; een toekomstplan waarin belangrijke items terug te vinden zijn. Op deze manier wil het Land van Cuijk de bevolking betrekken bij belangrijke onderwerpen. Niet alleen via de politieke partijen, maar ook via directe inspraak op onderwerpen die voor inwoners van belang zijn.

'Bouwteams' stellen de kernenCV's op. Op 27 mei zijn vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden uit de gemeente Grave via een gezamenlijkedigitale sessie bijgepraat. Dit traject was al gestart in de andere dorpen en wijken.

Het vormen van een kernenCV wordt begeleid door Van de Laar adviseurs. Samen loodsen zij de bouwteams in twee interactieve bijeenkomsten door het traject. De "kern” van de wijk en de kansen voor dorp of wijk worden in beeld gebracht en beoordeeld. De bouwteams worden de komende weken gevormd. Ze zullen bestaan uit maximaal 15 inwoners. Belangrijk is dat de bouwteams divers zijn samengesteld. Mensen worden gezocht met verschillende achtergronden: jong en oud, man en vrouw, net nieuw gekomen ofal langer wonend. Het moet echt een doorsnede van de wijk of het dorp zijn. Van de bouwteams wordt verwacht dat ze constructief en onafhankelijk meedenken over de toekomst van het eigen dorp of de wijk. Thema's zoals leefbaarheid, welzijn en het woningaanbod komen aan bod maar ook andere ideeën zijn welkom.

De resultaten uit interactieve bijeenkomsten worden gepubliceerd. Hierna krijgen alle inwoners de gelegenheid om te reageren. Vervolgens worden de belangrijkste thema's voor wijk of dorp geprioriteerd. Er wordt bekeken hoe de gemeenschap de samenwerking met de nieuwe gemeente ziet als het om belangrijke thema's gaat. Dat alles wordt gebundeld in een definitief kernenCV. De nieuwe gemeenteraad van het Land van Cuijk krijgt dit plan aangeboden. De kernenCV's moeten input leveren voor de uitvoeringsprogramma's van de nieuwe gemeente. De bijeenkomsten vinden plaats in de periode van 20 september tot 25 november.

De wijk- en dorpsraden vragen mensen met ideeën voor dorp of wijk zich te melden. Aanmelden kan bij de eigen dorps- of wijkraad vóór 30 juli. De emailadressen van de wijk en dorpsraden in de gemeente Grave zijn te vinden op het internet. Er is ook een contactpersoon voor dit traject vanuit de gemeente.

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-07-01 11:34:15


Prima verwoord Annelies. Kernendemocratie wordt steeds belangrijker. Inwoners willen meebeslissen over hun wijk en terecht.

Een slecht voorbeeld is hoe in Grave met de verplaatsing van de Lidl is omgegaan. Door ernstige nalatigheid van het gemeentebestuur kan de Lidl zich thans ‘zonder probleem’ vestigen op het Van-der-Venne-terrein, hoewel eigenlijk ‘iedereen en alles’ hiertegen was.

Een woningenplan voor starters was al in een zéér ver gevorderd stadium en werd daarop abrupt afgeblazen! De gemeente zei niet eens ‘sorry’.

De Lidl zelf luisterde wel naar het tumult en gaf aan dat ze in plaats daarvan ook op het voormalige hockeyveld wil gaan zitten. Je zou zeggen: de gemeente heeft iets goed te maken, maar nee hoor, de gemeente heeft besloten de verhuizing naar het terrein van het voormalige tuincentrum iedereen door de strot te duwen!

Met kernendemocratie zou dit heel anders hebben kunnen verlopen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties