Grave

Kadernota Grave unaniem goedgekeurd

Door Freddy Klooté

GRAVE - Dinsdag was het weer zover. Met inachtneming van alle coronavoorschriften werd de Kadernota 2021-2024 behandeld. Zoals gebruikelijk een marathonzitting van zo’n zeven uur.

Vanaf drie uur kregen de fractievoorzitters van de Graafse partijen tijd om hun mening voor het voetlicht te brengen. Astrid Bannink sprak namens de LPG. Enkele zinsneden: “De externe accountant die de financiën van de gemeente Grave controleert meldde ook dit jaar dat de financiën van de gemeente Grave in orde zijn. De vermogenspositie is goed en Grave bezet een gemiddelde positie in de lijst van Nederlandse gemeenten. Onze Algemene Reserve is nog steeds goed, maar we maken nog te veel gebruik van deze 'spaarpot' om de begroting (ons huishoudboekje) sluitend te krijgen. En dat moet anders. Dit komt vooral door de toenemende kosten van de Jeugd- en Ouderenzorg en het feit dat het Rijk onvoldoende middelen aan de gemeenten geeft om deze taken goed uit te voeren. Deze tekorten gelden voor 90% van alle gemeenten in Nederland”.

Alex van Megen (CDA): “Het loopt wat veiligheid en handhaving betreft zó de spuigaten uit, dat er meer tijd voor BOA’s moet komen. Iedere week is er wel iets aan de hand op het AZC in Velp. Tijd om korte metten te maken met overlastgevers en kleine criminaliteit”. Ook had hij een bij deze tijd passende eis van het College: “Het College moet excuses aanbieden voor de handelwijze rond scheepswerf. Verantwoordelijkheid neem je niet in de rechtszaal, maar door excuses aan te bieden aan iedereen die hiervan, direct of indirect, schade heeft ondervonden”.

“Het dak lekt niet, het dak is weg”, begon D66-fractieleider Marion Wierda: “Het afgelopen jaar was dramatisch. Vanwege corona en bestuurlijk. Veel inwoners zijn diep teleurgesteld in het gemeentebestuur. Dit moeten wij ons aantrekken als volksvertegenwoordigers. Veel inwoners voelen zich niet gehoord door deze coalitie en oppositiepartijen worden vaak hetzelfde behandeld. De LPG waant zich oppermachtig en een eigen geluid van VVD en Keerpunt ontbreekt”.

Ben Litjens speelde afgelopen jaar, nadat het CDA was vertrokken uit de coalitie, een sleutelrol: “Door een ongewilde samenloop van omstandigheden zit ik thans in een positie om een beetje invloed te hebben op het beleid. Nog belangrijker is voor mij dat de overige raadsleden zich openstellen voor deze ideeën. In het overleg dat er geweest is met VVD en LPG heb ik gezien dat er een beweging op gang komt, die toewerkt naar een reëel sluitende begroting. Indien Grave er in slaagt om binnen enkele jaren weer in het normale uitgavenpatroon te komen voor de bestuurs- en ambtelijke kosten, dan heeft Grave weer een goede financiële positie”.

VPGrave heeft het niet op het College begrepen. Jacques van Geest: “In deze tijd van complexe en toch echt problematische omstandigheden hebben we een College nodig dat in staat is om adequaat en alert de problemen aan te vliegen. Wij hebben niet het idee dat er een College zit dat in staat is Grave door de moeilijke tijd heen te loodsen. Onverantwoord vinden wij de keuze van het College voor het project Kranenhof en de vele adviestrajecten en procedures om toch vooral de validiteit van de zelfstandigheid te bewijzen. Ook de LPG blijft het standpunt verdedigen dat Grave zelfstandig kan blijven. Wat kortzichtig. En wat een miskenning van wat veel van onze inwoners vinden en willen”.

Hennie Bongers van LLvC: “De meerjarenbegroting is voor het vijfde jaar op rij niet sluitend. Voor 2022 – 2026 gaat Grave een dienstverleningsovereenkomst aan met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het uitgangspunt is daarbij de CGM-begroting van juni 2020. Het tekort voor Grave loopt daardoor verder op. Ook de solidariteit van de Jeugdzorg staat onder druk. Vanaf 2022 moet Grave structureel € 375.000,- hier meer aan uitgeven. De bestuurskracht in Grave was al niet best, maar is nog verder achteruit gehold. Een College dat zich overlaadt met complimenten, terwijl de belastingen omhoog gaan en de voorzieningen afnemen”.

Rob Bannink (VVD): “In de voorliggende kadernota zijn de autonome ontwikkelingen financieel vertaald als gevolg van eerdere raadsbesluiten en door wet- en regelgeving van hogere overheden. In deze nota is nieuw beleid niet opgenomen. Bovendien zijn de gevolgen van de coronacrisis niet meegenomen. Ook zijn de effecten van de meicirculaire niet verwerkt. Over corona: “We willen vanaf deze plek eenieder die in welke vorm dan ook hiermee te maken heeft gehad of gaat krijgen, een hart onder de riem steken. We hebben grote waardering voor de inzet van alle zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers”. Hij besloot op zijn inmiddels bekende wijze: Ik woon …..in de Graaff, Ik ontmoet…..in de Graaff, Ik treur…..in de Graaff, Ik geniet….. in de Graaff, Ik omarm…..de Graaff. Grave ik LEEFF."

Uit de bijdragen van de zeven fracties heb ik bovenstaande keuzes gemaakt. Er werd nog urenlang gediscussieerd. In het begin knoeperhard. Halverwege de vergadering liet Marion Wierda horen: “Laten we het anders doen”. Joeri Nuijen (LPG) nam dit over en de hele raad volgde. De Kadernota werd unaniem goedgekeurd. Een mooi einde van een woelig jaar. Burgemeester Lex Roolvink (foto) leidde zeven uur lang de vergadering. Best een compliment waard.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties