Grave

Jeelo-project 'Geld' Hartenaas onder grote belangstelling afgesloten

'Jeelo: Alles moet met elkaar te maken hebben'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Vorige week vrijdag sloten de leerlingen van basisschool Hartenaas aan de Stoofweg in Grave, het derde Jeelo-project van dit schooljaar af. Het project werd realistisch beëindigd met een markt, bedoeld voor ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes en alle bekenden. Er werd van alles en nog wat door de kinderen aangeboden en verkocht. De opbrengst gaat naar nog nader door de leerlingen vast te stellen goede doelen. De opkomst was geweldig. In een leuke sfeer werd druk handel gedreven. Dit alles met de Jeelo-gedachte “je moet er niet alleen over lezen maar het zelf doen”.

Directeur William van den Berg: “Het project startte op 8 december met een tweetal theatervoorstellingen, die verzorgd werden door Theater Kwadraat en gehouden werden in Esterade. Gedurende dit project hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden op individueel, groeps- en samenlevingsniveau. Kinderen werkten aan onderdelen als *Van uitgeven tot begroten. Kinderen leren sparen en budgetteren; *Van reclame tot consumenteninformatie. Kinderen leren onderscheid te maken tussen reclame en serieuze consumenteninformatie; *Van koper tot bewuste consument. Kinderen vergelijken aankopen op prijs en kwaliteit; *Kinderen worden zich bewust van de duurzaamheid van producten; *Van kopen tot verkopen. Kinderen kopen en ruilen producten en verkopen (eigen) producten; *Van handelen tot onderhandelen. Kinderen leren dat er bij handel sprake moet zijn van een eerlijke ruil. Er moet voor beide partijen een win-winsituatie zijn”.

Jeelo
De afkorting staat voor “Je eigen leeromgeving”. William: “Binnen onze projecten spelen drie aspecten een grote rol. Allereerst maatschappelijke betrokkenheid. Vervolgens allerlei samenwerkingsvormen. En natuurlijk ook de zelfstandige component: je gaat kennis ontwikkelen. Dit alles brengen we in balans met elkaar. Op het gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur e.d.) hebben we de methodes vervangen door een rode draad. We gaan kijken wat er allemaal bij die rode draad past. Als we praten over “omgaan met elkaar” komen daar bijvoorbeeld verschillende godsdiensten bij kijken. Ook “mensen met een beperking” hoort daar bij. Kinderen willen snappen waarom ze iets doen. Op deze manier creëer je betrokkenheid. Door een project als “omgaan met geld”, gaat ook een kind dat niet graag rekent, dit leuk vinden. Jeelo maakt het “technisch gezien” mogelijk dat je voor elk kind een passend programma kunt maken. We streven naar integraal onderwijs. Alles moet met elkaar te maken hebben. Je kunt te allen tijde inspelen op de actualiteit. Als er iets met de stuw in Grave gebeurt, kun je er over praten. Wij gaan er dan naar toe. Dat creëert betrokkenheid bij de kinderen”.

William laat wat exemplaren van het Jeelo Magazine zien. Daaruit blijkt dat deze manier van het geven van onderwijs zich over het hele land aan het verspreiden is. William: “Scholen kiezen steeds vaker voor Jeelo omdat ze de voordelen zien van integratie van vakken, het projectmatig werken en de verbinding met de maatschappij. Naast het anders omgaan met wereldoriëntatie hebben we ook het vak lezen goed bekeken. We willen nu dat ieder kind dagelijks structureel 20 minuten leest. Als kinderen het niveau van eind groep vier beheersen kunnen ze alles lezen. Nog niet alles begrijpen, maar ze kunnen het lezen. Dan is het kwestie van kilometers maken. Onze schoolbieb, onderdeel van Biblioplus, draait als een tierelier. Dat betekent natuurlijk dat je ouders nodig hebt. Onze ouderbetrokkenheid is bijzonder hoog. Ze werken op alle onderdelen in school mee. Van hand- en spandiensten tot vertellen over hun beroep. Meegaan op de vele excursies die bij een project horen. We halen de buitenwereld binnen of gaan er heen”.

Projecten
William van den Berg kan er wel uren over vertellen: “Binnen één Jeelo-project betrekt het team van leerkrachten per bouw drie maatschappelijke organisaties. De suggesties in de docentenhandleiding van het project helpen hen bij het kiezen van de juiste organisaties. We gaan alleen met organisaties werken als ze kunnen bieden wat wij vragen. We houden als school altijd de regie in eigen hand. Als keuzes moeilijk worden kunnen we een beroep doen op de Service Maatschappelijke Organisaties van Jeelo”. Ook de hedendaagse vaardigheden en competenties zijn belangrijk. William: “Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een iPad. Daar hebben we bewust voor gekozen omdat we met dit merk tablet het gebruik ervan volledig kunnen beheren. Je kunt zien wat de leerlingen doen en je kunt ze naar een programma leiden. Je kunt zien hoe een kind zijn iPad gebruikt. Het is een combinatie van vertrouwen hebben en kunnen controleren. Het internet heeft onbeperkte mogelijkheden. Er is ook een schaduwkant. Daar willen we de kinderen op voorbereiden. We leren ze informatie op te zoeken en te filteren”.

Wie nieuwsgierig is geworden en meer wil weten kan informatie opdoen tijdens de Open Dagen op 22 en 23 februari op de school, nog aan de Stoofweg 2. Vanaf volgend schooljaar is Hartenaas één van de bewoners van de Brede School Oost.

William van den Berg.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties