Grave

Basisschool De Wegwijzer officieel Jenaplanschool

'Je moet de kinderen serieus nemen'

Door Freddy Klooté

GRAVE - Afgelopen maandagochtend verzamelden kinderen, ouders en leerkrachten zich op het gras vóór de ingang van de Protestant-Christelijke basisschool De Wegwijzer in Grave. Ballonnen en een geheimzinnige doek voorspelden een bijzondere gebeurtenis. Directeur Ton Hovens, de jongste en de oudste leerling viel de eer te beurt om aan alle spanning een eind te maken. Het doek ging naar beneden en een nieuw bordje kwam tevoorschijn: “Nederlandse Jenaplan Vereniging. Erkende onderwijsinstelling”. Na enkele jaren zich bekwaamd te hebben in deze onderwijsvisie, theoretisch en in de praktijk, was De Wegwijzer “geslaagd” om deze titel voortaan te dragen.

Directeur Ton Hovens: “De keuze voor het Jenaplan was niet zo moeilijk. Ik ben al directeur van de Jenaplanschool in St. Agatha. Nu ik ook als zodanig in Grave op De Wegwijzer werkzaam ben zag ik ook hier mogelijkheden om met deze visie ons onderwijs hier gestalte te geven. Ik vond hier een geweldige sfeer: oprecht, gezellig, betrokken ouders en enthousiaste leerkrachten. Dit, samen met de kleine omvang van de school en het feit dat er al bijna helemaal volgens het Jenaconcept werd gewerkt, maakte dat de invoering in goede aarde terecht kwam”.

Ton is het voorbeeld van de gedreven onderwijsman. Enthousiast, met een brede lach en een grote kindgerichtheid: “We moeten luisteren naar het kind, inhoudelijk op een kind reageren. Je vertelt elkaar wat je van elkaar verwacht, maar je bent ook kritisch naar elkaar. Kinderen gaan het gesprek aan, net als thuis. Doelgericht zijn. Je moet de kinderen serieus nemen. Allemaal belangrijke aspecten op onze school. Maar vooral moet een kind zich veilig en thuis voelen. We hebben, volgens Jena, drie stamgroepen op school. De groepen 1/2/3, 4 en 5 en 6/7/8 zitten bij elkaar. Om van elkaar en met elkaar te leren. Ze zijn zo allemaal een keer de jongste, de middelste en de oudste van een stamgroep. In die drie jaar weten ze wat de stamgroepleider (leerkracht) wil. Ze weten alles liggen en hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. De stamgroepleider kan in kleine groepjes instructie geven. Het gaat er om dat de kinderen het fijn vinden”.

Basisprincipes Jenaplan
Ton: “Elk mens is uniek. Zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde, en het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig. Met andere mensen, met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid”. Ton Hovens: “Dit alles is moeilijk opgesteld, maar in feite betekent het dat we elk kind nemen zoals het is. Elk mens wordt ook steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. De mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert. Die ruimte en stimulansen biedt. Waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. Die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. Die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Met invloeden vanuit de maatschappij. Heeft er zelf ook invloed op. In de school hebben de volwassenen de taak alle punten die ik zojuist noemde over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken”.

In de school
Na het gezamenlijk fruit eten in stamgroep 1/2/3, gaat Ton verder: “In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij belangrijk worden gevonden voor de ontwikkeling van persoon en samenleving. Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. Het onderwijs wordt vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. De groepering van de kinderen is heterogeen om het leren van en het zorgen voor elkaar te stimuleren. Er is zowel zelfstandig spelen en leren als gestuurd en begeleid leren. Dat laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. Initiatief van kinderen vinden we belangrijk. Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in. Om te ervaren, ontdekken en te onderzoeken. Er vindt uiteraard ook gedrags- en prestatiebeoordeling van de kinderen plaats. Vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis en in samenspraak met het kind. In de school worden veranderingen en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces, dat gestuurd wordt door een consequente wisselwerking tussen doen en denken”.

Enthousiast neem ik afscheid van mensen met een hart voor het kind.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties