Grave

Lokale CDA'ers bereiden resolutie voor

Jacques Leurs strijdt voor ruimer kinderpardon

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

GRAVE - Een grote groep lokale CDA'ers, onder wie Jacques Leurs uit Grave, heeft afgelopen maand een resolutie voorbereid voor het landelijk CDA-congres op 9 februari in Amsterdam. Deze resolutie roept op om tot een oplossing te komen voor in Nederland gewortelde kinderen voor wie al langer dan vijf jaar een verblijfsrechtelijke procedure loopt.

Deze resolutie wordt mede ingediend door een zeer grote groep individuele CDA-leden, het CDAV en provinciale en lokale CDA-afdelingen. De indieners hebben moeite met de gevolgen voor de langdurig in Nederland verblijvende kinderen die (dreigen te) worden uitgezet als gevolg van de huidige toepassing van de regels van het kinderpardon. De indieners vinden dat kinderen niet de dupe mogen zijn van de discussie over de oorzaken, verantwoordelijkheden van ouders en de Staat, of personeelstekorten bij de IND. Jacques Leurs: "Kinderen hebben recht op bescherming. Daar moet een partij als het CDA te allen tijde voor blijven staan."

De indieners willen daarom dat in 2019 nieuwe, uitvoerbare wetgeving wordt uitgewerkt waardoor toekomstige verblijfsrechtelijke procedures voorgezinnen met kinderen binnen vijf jaar worden afgerond.Voor kinderen die al langer dan vijf jaar te maken hebben met een verblijfsrechtelijke procedure willen de indieners dat wordt gezorgd voor een oplossing waarbijhet wetenschappelijk onderzoek van professor E. Scherder e.a. (de 'Schadenota') als uitgangspunt wordt genomen.

Soepelere toepassing
"We zijn erg blij dat de CDA Tweede Kamerfractie op 20 januari bekend heeft gemaakt te willen komen tot een soepelere toepassing van het kinderpardon", zegt Leurs. "Dit plan van het CDA, samen met D66, is in lijn met de resolutie die vanuit de lokale CDA'ers is opgesteld. Deze resolutie zal ter ondersteuning van dit standpunt van de CDA Tweede Kamerfractie op het partijcongres worden ingediend. In een CDA-Whatsappgroep, waarvan ik na telefonisch overleg met onze voorzitter ook lid ben geworden, hebben tientallen CDA-leden van diverse afdelingen in het land hun resoluties op elkaar afgestemd. Sandra Wolvekamp uit Emmen is onze coördinator en woordvoerder. Zij verzamelt de nodige handtekeningen om de resolutie donderdag aan te kunnen leveren op het CDA-partijbureau. Ze staat de pers te woord en onderhoudt de contacten met onze voorzitter Ruth Peetoom en de Tweede Kamerfractie."

Jacques Leurs geeft aan wat gezamenlijk is afgesproken. "We willen een oplossing voor kinderen die hier al zo lang zitten en een nieuwe aanpak waardoor deze situaties zich in de toekomst niet meer voor kunnen doen. We zijn blij dat onze Tweede Kamerfractie zich nu ook heeft uitgesproken voor een plan om tot een oplossing en betere regeling voor asielkinderen te komen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties