Grave

'Grave stad in het land van Cuyk'

Jaan Verhaak schenkt historisch boek aan Graafs Museum

Door Annelies Graafsma

GRAVE - Notaris en rentmeester in Grave, Diderik Paringet, schreef in 1701 een lijvig boek: Grave En Den Lande van Cuyk. Het boek is belangrijk geweest voor de stad Grave en de dorpen in de wijde regio. Op 28 oktober is dit 'boekwerk' door Jaan Verhaak (rechts op de foto) geschonken aan het Graafs Museum. Jan Timmermans nam, namens het bestuur van het Graafs Museum, het boek over Stad en Land in ontvangst.

"Het is een familiestuk", vertelt Jaan Verhaak, woonachtig in Nijmegen maar geboren in Grave. "Het boek is enigszins gehavend bij de omslag maar verkeert verder in goede staat. Het stond lange tijd bij mij in de kast en ik begreep wel dat het historische waarde heeft. Ik kreeg het van mijn moeder, Mia Verhaak, die drie jaar geleden is overleden. Mijn kinderen zijn niet in Grave geboren en hebben, anders dan ikzelf, geen echte binding met Grave. Zij zullen er minder waarde aan hechten. Ik vind het belangrijk dat het boek in vertrouwde handen is en dat het getoond kan worden. Bovendien kom ik uit een drukkerij- en uitgeverijbedrijf (familiebedrijf Verhaak, red.). Mijn ooms, Theodoor en Antoon Verhaak, mijn vader Kees, broer Stan en nichtje Marieke hebben, naast allerlei andere werkzaamheden, de Graafsche Courant uitgegeven. Drukwerk en de geschiedenis van Grave zegt mij veel. De krant is trouwens uiteindelijk onderdeel geworden van het Wegener-concern. Sinds vorig jaar verschijnt de krant niet meer."

Prachtige en deftige taal wordt in het boek gebruikt: “De Grave”, zo staat te lezen, “o overoude stad, die voormaal mogt met Cuyk een Graafschap heten”. “Hoe het ging en hoe’t nu nog gaat”, schrijft de notaris aan het begin van het boek. Het is pas in 1752 uitgegeven in Utrecht. Een bericht van uitgever Paul van Alem: “Ongetwijfeld zal dit boek door enigen bekritiseerd en door anderen geprezen worden”.

Hoe het boek daadwerkelijk ontvangen is, is niet meer te achterhalen. Hoe de familie Verhaak aan het boek komt is wel duidelijk. Familie van vaderskant, Van der Marck, woonde in de Betuwe en kreeg het boek uit een erfenisboedel. In het eerste gedeelte schrijft Paringet over de stad en de dorpen; in het tweede gedeelte staat van alles te lezen over “wetgeving”.
Jaan Verhaak: "Grave en Cuijk waren belangrijke steden, ze lagen allebei aan de Maas en namen daardoor belangrijke posities in. Ik heb het boekwerk echt gelezen en vind het een bijzonder werk, ook voor de huidige tijd".

Jan Timmermans: "In de tijd van Paringet had elke streek een allegaar aan rechtsregels; er was geen algemeen geldend systeem van wetten en bovendien waren er ook op streekniveau geen handboeken of andere overzichtswerken. Een advocaat of een notaris moest daarom eerst en vooral zelf thuis zien te raken in het recht dat in zijn standplaats van toepassing was. Ondertussen verzamelde Paringet bouwstenen voor een geschiedenis van Grave en het Land van Cuyk. Deze geschiedenis werd een soort raamvertelling en was handgeschreven. Paringet is begraven in de Elisabethkerk in Grave".

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties