Grave

'Ben Litjens kwam, zag en overwon'

Inwoners Grave stemmen 14 mei over zelfstandig blijven of herindeling

Door Freddy Klooté

GRAVE - Na twee raadsvergaderingen waarin de stemmen over diverse moties betreffende zelfstandigheid of herindeling van Grave staakten, was de raad afgelopen dinsdag weer voltallig. Ben Litjens (Keerpunt 2010), nog niet geheel genezen, had al zijn krachten bijeengeraapt en kon bij deze belangrijke vergadering aanwezig zijn.

Ben Litjens.

Op de agenda alweer het punt 'Bestuurlijke toekomst en timing inwonersraadpleging'. Inmiddels een splijtzwam in de Graafse gemeenschap geworden. Het aantal gestrekte benen waarmee dit thema wordt benaderd is inmiddels niet meer te tellen. De publieke tribune is al een tijdje voller dan ooit. Afgelopen dinsdag kon de beslissing over de te volgen weg naar een volksraadpleging definitief genomen worden.

Botsende meningen
De oppositie (VPGrave, D66 en Liberaal Land van Cuijk) en de zittende coalitie (LPG, VVD en CDA) liggen al sinds het begin van deze zittingsperiode op ramkoers. Het verschil in aantal zetels (4-10-1) maakte dat de coalitie niet echt aan rammen toekwam. Die ene genoemde zetel wordt bezet door Ben Litjens (Keerpunt 2010). Hij hoort niet bij oppositie of coalitie, maar vaart zijn eigen koers. Na de plotselinge koerswijziging van het CDA (3 zetels) werd het verschil kleiner: 7-7-1. Degene die het verschil kon maken was dus Ben Litjens. En die werd ziek. Moest tot zijn spijt enkele belangrijke vergaderingen aan zich voorbij laten gaan. Stemmingen resulteerden daarom in een 7-7 uitslag. Dat bleek niet erg bevorderlijk voor de sfeer. Niet binnen, maar ook niet buiten de raad.
De botsende meningen kwamen ook in deze finale vergadering, waarin wel een besluit kon worden genomen, tot uiting. Dat leidde soms tot bizarre situaties. Een voorbeeld: de coalitie nam een motie uit een voorgaande vergadering terug. De oppositie nam die motie, waar ze 14 dagen geleden tegen had gestemd, over en diende die weer in. Tijdens de discussie kreeg je dus woorden tussen oppositie ("nu stemmen jullie tegen jullie eigen motie") en coalitie ("nu stemmen jullie voor de door jullie verworpen motie"). Reden voor dit geschil was de nieuwe motie waarmee Ben Litjens kwam. Die werd omarmd door LPG en VVD en natuurlijk Keerpunt 2010 en kon geen genade vinden in de ogen van de oppositie.

Motie
Ben Litjens stelde in zijn motie dat er van een zorgvuldig voorbereide inwonersraadpleging sprake is als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Ik citeer: '-dat er in alle 9 stembureaus van de gemeente Grave kan worden gestemd, conform de regels van de Kieswet of in de geest van de Kieswet voor zover van toepassing. Dit betreft zowel de voorbereiding, de stemming als de vaststelling van de uitslag; dat er één vraag op het stembiljet moet worden beantwoord, die luidt: “Bent u voor het behoud van de gemeente Grave” met twee antwoorden, die onder elkaar staan, zijnde: ja; nee;
Er komt natuurlijk ook een stempas. Daar moet een bijsluiter bij met enkele feitelijke en objectieve gegevens over de toekomstige gemeente, indien de inwoners van Grave bij een representatieve uitslag kiezen voor opheffing van de gemeente Grave. Volgens de motie zijn dat: Een duidelijke kaart, die het grondgebied omvat van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en St. Hubert, St. Anthonis en Grave; waarop een schaal in kilometers staat aangegeven; waarop het aantal inwoners staat aangegeven; waarop alle 33 dorpen en de stad Grave duidelijk met naam staan aangegeven; waarop alle aangrenzende gemeenten van die nieuwe gemeente staan aangegeven, zoals Venray en Gemert; in de bijsluiter niet verwezen wordt naar de misleidende naam Land van Cuijk'.

In de motie wordt een termijn van 3 maanden voorbereiding genoemd, zodat vanaf half mei 2020 de raadpleging kan worden gehouden. Over de uitslag staat het volgende vermeld: '- dat een uitslag representatief is indien er een opkomst van kiesgerechtigden plaatsvindt, die het gemiddelde is van de laatst gehouden belangrijke verkiezingen in de gemeente Grave, zoals is vastgesteld door het Centraal Stembureau van de gemeente Grave'. Genoemd worden landelijke verkiezingen 2017, raadsverkiezingen 2018 en provinciale verkiezingen 2019. De motie roept tenslotte het college op om op 14 mei een inwonersraadpleging te organiseren.

Na diverse schorsingen en discussies waarbij het voornamelijk over de datum van de inwonersraadpleging en de gevolgen van die datum ging, werd uiteindelijk gestemd. Met 8-7 werd de motie van Ben Litjens aangenomen. Zoals het in wielerkringen wordt genoemd: Ben Litjens kwam, zag en overwon.

 

|Doorsturen

Gert Bouman

2020-02-19 17:13:53

Reactie op bestuurschaos in Grave

Met heel veel plezier woon ik al 40 jaar in Grave. 

Ongeacht of je nu voor of tegen herindeling bent is het een schande hoe de Graafsewijk raad uitblinkt in onkunde, rancune en onmacht. Jullie zijn onze vertegenwoordigers! Schaam jullie!

Dit is al reden genoeg om voor de herindeling te stemmen. Zo erg is dat niet want deze club verdient maar eenmaal per jaar een burgemeester en raad en dat is tijdens carnaval. Alaaf.

Gert Bouman

inwoner van Pothuusburg

Gert

2020-02-19 18:42:30

Graafsewijk moet Graafse zijn

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties