Grave

INGEZONDEN: Zijn burgemeester en wethouders van Grave marionetten?

Door Leo de Vreede

Natuurlijk een rare vraag, maar het volgende roept wel die vraag met bevestigend antwoord op.

Op 18 februari heeft de gemeenteraad een nogal gedetailleerde motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen op 14 mei een inwonersraadpleging te houden, waarin kiezers wordt gevraagd: “Bent u voor het behoud van de gemeente Grave?” Als antwoord kan “ja” of “nee” worden gegeven.

Toen de motie in de raad aan de orde kwam was al bekend dat die raadpleging op dat moment geen zin zou hebben omdat op 26 maart de 4 gemeenten de procedure voor hun fusie zouden beginnen en dat als Grave daar niet voor die tijd bij zou aansluiten pas in 2026 zou kunnen worden aangehaakt. Tot de deelnemers aan de raadsvergadering was dat kennelijk nog niet doorgedrongen.

Al tijdens de raadsvergadering en ook daarna was er kritiek op de kwaliteit van de opzet en vraagstelling in de raadpleging. Ook volgens echte deskundigen deugt de vraag al niet en zo zijn er nog veel meer vraagtekens bij de motie te stellen.

Nu is een motie geen raadsbesluit. Het college moet zelfstandig beslissen of ook zij het in belang van de gemeente vinden dat de motie wordt uitgevoerd. Het college heeft de bevoegdheid, en omdat het volgens mij geen marionetten zouden moeten zijn ook de plicht, de raad heel snel mee te delen wat zij van de inhoud van de motie vinden en dat zij daarom de motie ongewijzigd, gewijzigd of helemaal niet zullen uitvoeren.

De burgemeester heeft naast het lidmaatschap van het college ook nog een zelfstandige functie in de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Dat kan tot uiting komen in het stemgedrag in het college, maar als het onderwerp zijn functie als burgemeester raakt ook tot een eigen reactie op de motie.

De CDA-fractie heeft daarop niet gewacht en een aantal vragen gesteld aan het college. Het antwoord is beschikbaar en jawel; het beleid van college en burgemeester is moties van de gemeenteraad klakkeloos uitvoeren. Dat Grave in het moeras verzeilt is voor het college en de burgemeester geen probleem als het maar wel binnen de wet en niet tegen de goede zeden is.

Over die inwonersraadpleging, die in Mill zo’n € 25.000 heeft gekost, is nog veel meer op te merken. Nu het ook in de pers begint door te dringen dat Grave, tenzij er voor 26 maart nog een wonder gebeurt, echt tot 2026 zelfstandig moet blijven is het de vraag wat nog het nut van een raadpleging op 14 mei is. LPG heeft er geen belang bij want het doel van die partij is bereikt. Grave blijft zelfstandig. Het alsnog intrekken van de motie voorkomt een hoop gedoe. Dus wacht ik hoopvol nog even.

Daarbij komt dat LPG druk bezig is de ambtelijke organisatie van Grave op poten te zetten en daarvoor de tijd goed kan gebruiken. Als burger zou je verwachten dat het college daarvoor zou zorgen en over zou informeren. Blijkbaar trekt LPG ook hier aan de touwtjes. En dat wordt een nieuw verhaal.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties