Grave

INGEZONDEN: Zienswijze op herindelingsplan Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Door Leo de Vreede

In zijn zienswijze doet de gemeenteraad van Grave nog steeds geen éénduidige uitspraak over het al of niet deelnemen aan het samenvoegen van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Anthonis. De zienswijze blijft beperkt tot de consequenties van de nu voorgenomen herindeling voor de ambtelijke organisaties. Daarbij wordt de gemeente Cuijk ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor mogelijke problemen en het oplossen daarvan. Ik voel mij daarom niet vertegenwoordigd door deze gemeenteraad en dus heb ik zelf een zienswijze in gediend.

Samenvatting van de zienswijze
Grave en Mill dienen van begin af aan deel uit te maken van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Mochten deze gemeenten daartoe niet zelf besluiten dan dienen provincie en of parlement die gemeenten hiertoe te dwingen.
In de huidige samenleving is interesse van de bevolking voor het overheidswerk niet meer vanzelfsprekend. Bij de inrichting van de nieuwe gemeente dient aan dit aspect aandacht te worden besteed. Kernendemocratie, wat dat ook moge inhouden, is daarvoor te beperkt. Themademocratie is een betere benadering.
Zo lang Grave en/of Mill niet daadwerkelijk tot meedoen hebben besloten moeten inwoners en organisaties, wanneer zij dat wensen, in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan de inrichting van de nieuwe gemeente;
De wens van Grave wel gebruik te maken van ambtelijke ondersteuning door de nieuwe gemeente is niet consequent. Bestuur en ambtelijk apparaat van een gemeente dienen een organisatorische eenheid te zijn. Een samenwerkingsverband dat ook maar enigszins lijkt op de huidige CGM-constructie is uit den boze.

De volledige tekst is te vinden op www.graafsetribune.blogspot.com.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties