Grave

INGEZONDEN: Wordt verkeersveiligheid een ondergeschoven kindje?

Door A. Klomp

Ondanks afspraken die zwart op wit staan en vergunningen die nog niet onherroepelijk zijn, is de gemeente Grave op 26 februari begonnen met bomen te kappen om een tijdelijk 'geitenpaadje' naar de Brede School Oost aan te leggen. Na de zomer gaan ca. 450 leerlingen, onderwijzend personeel, de voor,- en naschoolse opvang en de GGD gebruikmaken van deze Brede School Oost,
gelegen op het voormalige Visio-terrein in Grave.

Volgens de gemeente wordt het paadje vergelijkbaar met de paadjes door het park bij de Dokter Kanterslaan. Deze paadjes zijn ca. 1,3 meter breed. Over zo’n paadje moeten straks in kort tijdsbestek bij aanvang en einde van de schooldag een paar honderd jeugdige fietsers en ouders én tegelijkertijd voetgangers in 2 richtingen naar en van de school. De ouders die kinderen met de auto brengen moeten op de drukke Estersveldlaan afslaan het terrein van de huidige Visio-school op, om hun kinderen verderop af te kunnen zetten. Het gaat hier om meer dan 300 auto’s volgens Wethouder Joon, terwijl er in totaal 100 parkeerplaatsen voorzien zijn voor alle personeel en wegbrengers.

Het behoeft geen hogere wiskunde om na te kunnen gaan dat dit opstoppingen gaat geven op de Estersveldlaan, ook door alle busjes en taxi’s die de Visio-scholieren op hetzelfde tijdstip daar afzetten. Dus gaan de inventieve ouders een andere route zoeken en die vinden ze door de kinderen bij het begin van het fiets/voetgangerspaadje af te zetten. Het klopt dat de straten in onze wijk daar niet op ingericht zijn maar veel belangrijker is dat hierdoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Fietsers en autoverkeer worden nu juist niet gescheiden en het verkeer komt uit alle straten in de fuik van het paadje van ca. 1,3 meter. Dat is vragen om ongelukken en de Gemeente laat dit gewoon gebeuren straks.

Als het nodig is worden er maatregelen genomen, zo geeft Joon aan. Dat is de wereld omdraaien: verkeersonveilige situaties moeten voorkomen worden en niet achteraf opgelost, als er mogelijk slachtoffers zijn gevallen. Wij hebben als buurt, als bezorgde ouders, als leden van de klankbordgroep en als enkele raadsleden meerdere keren aangegeven dat de meest verkeersveilige oplossing een fiets/voetgangersbrug over de Raam is, vanaf het Merlet-college/Hartenaas-gebouw naar de Brede School Oost aan de overzijde. Zorg ook voor parkeerplaatsen voor Kiss & Ride en je slaat 2 vliegen in 1 klap; iedereen veilig naar school en de verkeersstromen zijn gescheiden want het betreft al een school-zone met gescheiden auto,- en fietsverkeer. Een fietspad op de hoek van de Jan Luijkenstraat en van Steenhuijslaan is daarmee overbodig geworden.

Waarom de oplossing van een brug over de Raam systematisch wordt genegeerd of als mogelijke oplossing op de lange baan wordt geschoven is ons nog steeds niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er met het beoogde fietspad geen verkeersveilige situatie gerealiseerd wordt en het wachten is op ongelukken. En dat wil toch niemand op zijn geweten hebben?

Gemeente Grave, laat de verkeersveiligheid geen ondergeschoven kindje worden!

Een betrokken bewoner van de Van Steenhuijslaan,
A. Klomp

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties