Grave

INGEZONDEN: Wil de echte bestuurder opstaan?

Door Harrie Dragstra

Wethouder Theo Lemmen is, zo blijkt uit zijn ingezonden brief in de Arena van 3 oktober jl., ‘beschadigd’ uit een werkbijeenkomst van de gemeenteraad in het Vincentiuskerkje, tevoorschijn gekomen. Hij werd, zo schrijft hij, “lomp en onbeschoft aan de kant geschoven door mevrouw Bijl. Een dergelijke schoffering ben ik niet gewend en vind ik ook onacceptabel.”

De feiten. Kunst in het Kerkje (KihK), de hoofdgebruiker, werd gevraagd of het mogelijk was een werkbijeenkomst van de raad over ‘De 3-spitsen’ in het Kerkje te houden. KihK reageerde positief op het verzoek en zegde toe te zorgen voor een correcte zaalopstelling, rekening houdend met de beperkende maatregelen vanwege COVID-19 en een lopende tentoonstelling.

Leden van de raad en de wethouder in ‘ons’ Kerkje! Een uitgelezen moment om de petitie ‘Behoud van Kunst in het Kerkje‘ te overhandigen. En ja, KihK was geïnformeerd over de weigering van de wethouder op ons verzoek een week eerder. Maar een weigering is geen afspraak, meneer de wethouder! Dat KihK toch besloot dit werkbezoek aan te grijpen is mede gelegen in het feit dat wethouder Lemmen sinds zijn brief van 30 juni jl.(“KihK uit Vincentiuskerk per 1-2-21”; zonder enige tekst of uitleg!) niets van zich heeft laten horen. Ook heeft hij niet gereageerd op de handreiking, gedaan in onze brief van 11 september jl., waarin KihK hem uitnodigt z.s.m. in overleg te gaan en werk te maken van de afspraken gemaakt in het kennismakingsgesprek van 23 juni jl. Wethouder Lemmen reageert blijkbaar alleen op artikelen in de Gelderlander of op ingezonden brieven.

Toen hij bij zijn entree in het Kerkje opnieuw en zeer tot onze teleurstelling, weigerde de petitie in ontvangst te nemen, trad voor ons ‘plan b’ in werking. Wij hebben keurig gewacht tot wethouder Lemmen zijn welkomstwoord had uitgesproken en het woord gaf aan zijn adviseur Jakobs voor een presentatie. Op dat moment hebben wij de (nood)klok geluid, betrad voorzitter Bijl het podium en vroeg een paar minuten om wethouder Lemmen de petitie (bijna 1300 handtekeningen!) aan te bieden. Hij werd niet lomp en onbeschoft aan de kant gezet.

Geen crosschecking, geen roughing of foul play, meneer Lemmen. Uw primaire, pijnlijke reactie was simpelweg de vlucht! Een bestuurder onwaardig. Wie gooit hier wiens glazen in?

Harrie Dragstra
Bestuurslid KihK

|Doorsturen

Harry CA Daudt

2020-10-06 20:39:59

Aan het College van B & W/ de heer Lemmen,

U kent wellicht het gezegde: 'zo ge doet, zo ge ontmoet'.In ieder geval, maakt u van uw entree, als Openbaar Bestuurder, een rentree. Was uw eerste optreden, inzake De Groen-herinrichting van de Lunetten, al anti-Burgers, nu loopt u de Vrijwillig Bestuurders van Kunst in 't Kerkje, voor de voeten; zonder kennis van 't Kerkje en haar 'Kunstzinnige invulling', meent u, de stekker, per 1 januari 2021, eruit te kunnen trekken. Dat heet 'fatsoen'? Zeker, als het kort voor het zomerreces is. Bent u ernu voor de Burgers...of zijn wij, Burgers ervoor u?    Het laatste blijkt eerder dan het het eerste. De D uit uw partij, de VVD, bent u, sinds uw aantreden in Grave, totaal kwijt. Sterker nog: wij, Burgers, moeten onze excuses aanbieden voor 'ons 'onfatsoen'. 

Wij mogen verwachten, dat u voldoende fatsoen, aan de dag legt, om vanaf vandaag, bij ieder Bestuursvoornemen, eerst te rade te gaan bij de Burgers van Grave, en niet uw beleid te stoelen, op de dossiers, die u van uw voorganger, de heer Peeters, heeft aangereikt gekregen.

Wij mogen verwachten, dat de medeleden van uw College,       u, in het spoor zetten en houden; 'een nieuwkomer' behoeft ook begeleiding; zelfs een Openbaar Bestuurder.

Omdat via en de pers en de (nieuwe) media, het Openbaar Bestuur, ons duidelijk heeft gemaakt, dat hun zwijgen, gelijk wordt gesteld met 'besturen', zal ik de rij van schrijvers niet groter maken, dan ze al is. Wel moet me van het hart, dat al de geleverde teksten, duidelijk maken, dat de Burgerij, niet alles over zijn kant laat gaan. En het College en de Raad, zouden er veel waardevols, uit kunnen lezen; daarmee hun voordeel kunnen doen; het is: de Stem des Volks. En dat zou u zich moeten aantrekken. Al te vaak is de geuite kritiek terecht en geeft deze, een handreiking, een vergezicht of een rode draad, waarlangs beleid, werkelijk tot gezamenlijke daadkracht leidt.

Kunt u dit niet? Neem dan uw ontslag, zie uit naar een betere en passender werkkring. Dat is fair en naar de Burgers en naar Uzelf, Openbaar Bestuurder. Er is meer dan pluche.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties