Grave

INGEZONDEN: Wij doen niet mee aan dit politieke spel!

Door Lokale Partij Grave

De Provincie heeft de begroting 2021-2024 van de gemeente Grave afgekeurd en daarmee staat de gemeente onder preventief toezicht. Dat wil zeggen dat we alleen nog maar uitgaven mogen doen die in de begroting 2020-2023 zijn vastgesteld. De oorzaak van de afgekeurde begroting zit hem in de Dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Grave met Land van Cuijk i.o. is overeengekomen.

Hierover is door alle 5 colleges en door de 5 raden overeenstemming bereikt maar doordat de stuurgroep LvC i.o. deze nog steeds niet heeft ondertekend, kan de Provincie de begroting van de gemeente Grave niet goedkeuren. Dit zorgt voor zowel op financieel gebied als op bestuurlijk gebied voor een negatieve beeldvorming die zo natuurlijk invloed heeft op de inwonersraadpleging die in maart gehouden zal worden. Inmiddels heeft het college van de gemeente Grave juridisch advies ingewonnen en naar aanleiding daarvan juridische stappen ondernomen. Het is dan ook niet verstandig om als gepolariseerde gemeenteraad over dit conflict te discussiëren want dit maakt de verdeeldheid alleen nog maar erger. Wij willen geen chaos creëren en de keuze van de inwoners over de bestuurlijke toekomst van Grave op deze manier beïnvloeden. Wij doen niet mee aan dit politieke spel!

Fractie Lokale Partij Grave

|Doorsturen

Inwoner

2021-01-07 13:16:44

De LPG geeft opnieuw de schuld aan de stuurgroep LvC, maar gaat er even aan voorbij dat ze zélf deze niet-deugdelijke begroting hebben opgesteld. Bovendien is de DVO niet de énige oorzaak van de afkeuring door de provincie, maar dat laat de LPG maar even onvernoemd.

De LPG speelt liever haar eigen spelletje.

Louis Sparidans

2021-01-07 14:20:51


Beste LPG-ers

Is er nu bij géén van jullie zessen bij iemand opgekomen dat jullie eigenlijk vals spel plegen?

Jullie eigen wethouders, met instemming van de burgemeester, legden een volstrekt ondeugdelijke begroting voor, waarvan je vooraf wist dat die niet zou worden geaccepteerd door de Provincie, in haar functie als toezichthouder.

En jullie keurden die doodgewoon goed!

Ik had eerder verwacht dat jullie je nu zouden excuseren, met name in aanloop naar de opiniepeiling op 17 maart a.s. Over negatieve beeldvorming gesproken.

Reken er maar op dat de inwoners van Grave jullie wel dóór hebben!
Voor de ontstane chaos zijn jullie alléén verantwoordelijk en niet de oppositie.

Speel fair play!
Ook de fervente aanhangers van de LPG hebben daar recht op.

Johan

2021-01-07 16:10:23

Smeuig detail is dat één van de raadsleden ook grote belangrijke sponsor is bij EGS'20. Dat project kost de graafse burger veel geld.

JS

2021-01-07 23:34:26

Geen spelletjes spelen?

De LPG heeft alleen maar spelletjes gespeeld, machtsspelletjes wel te verstaan. 
En anderen de schuld van de malaise geven, dat ligt dit clubje ook wel. 
In het LPG verhaal worden de redenen voor het ingrijpen van de provincie gelogen.

Louis Sparidans

2021-01-08 19:41:27


Beste Astrid

Ik sprak vanmiddag nog een voorheen fervente aanhanger van de LPG, die na alle gebeurtenissen van de afgelopen week over jou zei: “Ze is niet meer toerekeningsvatbaar”.

Hij noemde jouw uitgebreide verhaal in de Arena van twee weken geleden iets van Trump weg hebben, namelijk vijf dagen nadat de Provincie ons onder curatele stelt, toch nog blijven beweren dat de financiële situatie in Grave gezond is.

Ik heb het er maar bij gelaten.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties