Grave

INGEZONDEN: Wie zwijgt stemt toe

Door Leo de Vreede

Vorige week heeft de gemeenteraad in een extra vergadering toch wel met enige trots besloten het bestemmingsplan voor de rotonde in Velp inclusief de verhuizing van het benzinestation naar het Wisseveld vast te stellen. Veiligheid gaat voor andere belangen was het argument. En dat was dus jammer voor degenen die bezwaren hadden gemaakt.

Die bezwaren waren wel de reden dat het voorstel in de reguliere vergadering van 16 september werd aangehouden. Had de gemeenteraad er iets over te vertellen en kon er nog wat aan worden gedaan? De provincie moest uitsluitsel geven. Het antwoord van de provincie was voldoende om de extra vergadering te beleggen waarin unaniem werd besloten het bestemmingsplan vast te stellen. Iedereen nu gelukkig?? Er waren wel geluiden dat de gang van zaken geen schoonheidsprijs verdiende. Dat was zacht uitgedrukt, maar in bestuurlijk Grave worden nu eenmaal weinig schoonheidsprijzen verdiend. Wat was er hier mis?

Om te beginnen moeten raadsleden toch weten dat het vaststellen van bestemminsplannen een taak is van de gemeenteraad. En dus was voor de nieuwe locatie van het benzinestation de instemming van de raad nodig. Toch moest de voorzitter de raadsleden in de vergadering hier desgevraagd nog op wijzen.

Voor het vaststellen van een bestemmingsplan bestaat een wettelijke procedure. Dat horen raadsleden te weten. Op grond van die procedure moet het ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen dan hun bedenkingen kenbaar maken. Bij de vaststelling van het plan moet de raad daar rekening mee houden. Nu zou het zot zijn als een plan dat zo in procedure gaat vooraf geen instemming heeft van de gemeenteraad. Hoe het college zich daarvan overtuigt mag de gemeente zelf regelen. In Grave gebeurt dat kennelijk op basis van het aloude spreekwoord “wie zwijgt stemt toe”.

Het college heeft het keurig volgens de wettelijke regels gedaan, maar ook niet meer dan dat. Het B&W-besluit om het plan ter inzage te leggen is openbaar gemaakt en ook is gepubliceerd dat het ter inzage ligt en dat zienswijzen konden worden ingediend. De provincie heeft de plannen ook laten zien op een voorlichtingsavond. Dit alles was voor de raads- en commissieleden geen reden om er zelfs in een commissievergadering er vragen over te stellen.

Nu is de wijze waarop de gemeente Grave dergelijke dingen bekend maakt uitermate minimaal. Dat gewone burgers zo’n publicatie niet in de gaten hebben is daarom begrijpelijk. In dit geval was het voor een belanghebbende ook fataal.

Dat ook voor raadsleden dit bestemmingsplan als een verrassing is gekomen valt hen kwalijk te nemen. Met de opmerking dat het geen schoonheidsprijs verdient kun je er niet mee weg komen. Het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn om dit soort communicatiestoringen in het vervolg te voorkomen.

Er moet natuurlijk wel iets gebeuren en daar hebben we een gemeenteraad voor gekozen!

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties