Grave

INGEZONDEN: Wethouder Theo Lemmen

Door Hans de Jong

Mijnheer Lemmen,

Met stijgende verbazing en verontwaardiging heb ik de laatste maanden uw optreden, of eigenlijk niet-optreden, gevolgd bij de gang van zaken rondom Kunst in het Kerkje.
Het is begonnen met uw ongenuanceerde mededeling, dat KihK geen gebruik meer mocht maken van de ruimte in het Kerkje, na een 45 jaar onafgebroken succesvol gebruik. Succesvol voor exposanten en bezoekers. Succesvoller dan menig door de gemeente Grave georganiseerd evenement met culturele inhoud.

De verbazing en verontwaardiging nam toe na uw ongenuanceerde berichtgeving in de lokale media. U trapt daarmee het bestuur op het hart, maar nog meer de bijna 1.300 ondersteuners van de petitie om het Kerkje in de huidige vorm door te laten functioneren. Juist omdat er al zo’n groot tekort is aan dit soort kleinschalige instellingen. Die blijkbaar wel in een behoefte voorzien, zie de 1.300 ondersteuningen.

Dieptepunt was uw reactie gisteren. Onbeleefd, onbehouwen en een belediging naar de ondertekenaars en het Bestuur van het Kerkje. U bent lid van de VVD en de D staat voor Democratie, die u met de voeten heeft getreden. In een interview in diezelfde Arena geeft u hoog op over uw leider, Mark Rutte. Die zegt soms ook ongepaste dingen, maar heeft wel het fatsoen dat later of terug te trekken of zijn excuus voor aan te bieden. Het zou u sieren als u zich aan zijn voorbeeld spiegelt. Een dergelijk optreden zoals gisteren past misschien wel in de ijshockeywereld, maar niet in het normale maatschappelijk verkeer.

Tot slot; ik hoef en verwacht geen reactie naar mij, maar wel een optreden dat past bij een bestuurder van een stad als Grave.

Hans de Jong

|Doorsturen

Theo Lemmen

2020-09-29 19:14:50

Geachte heer de Jong,

Helaas is de berichtgeving in De Gelderlander, zoals overigens wel vaker, bepaald gekleurd. 
De feiten zijn dat mevrouw Bijl een week geleden vroeg om bij de werkbijeenkomst van de raad een petitie aan te mogen bieden. Omdat werkbijeenkomsten in de regel niet openbaar zijn, konden we daar niet mee instemmen. Bij mijn binnenkomst vroeg mevrouw Bijl andermaal om de petitie aan te mogen bieden. Wederom kreeg ze hetzelfde antwoord. Vervolgens begon ik mijn welkomstwoord en werd lomp en onbeschoft aan de kant geschoven door mevrouw Bijl. Een dergelijke schoffering ben ik niet gewend en vind ik ook onacceptabel. 
Ik ben een redelijk denkend en werkend mens, maar vind de wijze waarop mevrouw Bijl meent haar gram te moeten halen werkelijk beneden alle pijl. Alle fatsoensnormen zijn door haar overschreden. 

Louis Sparidans

2020-09-29 20:54:05

Mijnheer Lemmen, het is duidelijk. U houdt ongetwijfeld meer van de zalvende verslagen van de heer Klooté dan van die van de Gelderlander, als het om het gemeentebestuur handelt. Dat is uw goed recht. Ik ben zelf bepaald ook kritisch ingesteld, als ik dat nodig vind.

Toch zou het een kleine moeite zijn geweest als u gebruik had gemaakt van de gelegenheid om de uitslag van de door bijna 1300 ondertekenaars van de petitie te accepteren. Het was nu duidelijk uw bedoeling om de voorzitter van KihK met de petitie af te serveren.

Heus, als wethouder wordt van u wat souplesse verwacht. U vertegenwoordigt feitelijk het College van B&W en dan is een bruusk optreden als deze niet gewenst. Ook al was u in het verleden niet anders gewend.

H. Dragstra

2020-10-04 21:33:33

Wil de echte brstuurder opstaan?
Wethouder Theo Lemmen is, zo blijkt uit zijn ingezonden brief in de Arena van 3 oktober jl., ‘beschadigd’ uit een werkbijeenkomst van de gemeenteraad in het Vincentiuskerkje, tevoorschijn gekomen. Hij werd, zo schrijft hij, “lomp en onbeschoft aan de kant geschoven door mevrouw Bijl, Een dergelijke schoffering ben ik niet gewend en vind ik ook onacceptabel."

De feiten. KihK, de hoofdgebruiker, werd gevraagd of het mogelijk was een werkbijeenkomst van de raad over ‘De 3-spitsen’ in het Kerkje te houden. KihK reageerde positief op het verzoek en zegde toe te zorgen voor een correcte zaalopstelling, rekening houdend met de beperkende maatregelen vanwege COVID-19 en een lopende tentoonstelling.
Leden van de raad en de wethouder in ‘ons’ Kerkje! Een uitgelezen moment om de petitie ‘Behoud van Kunst in het Kerkje‘ te overhandigen. En ja, KihK was geïnformeerd over de weigering van de wethouder op ons verzoek een week eerder. Maar een weigering is geen afspraak, meneer de wethouder! Dat KihK toch besloot dit werkbezoek aan te grijpen is mede gelegen in het feit dat wethouder Lemmen sinds zijn brief van 30 juni jl.(“KihK uit Vincentiuskerk per 1-2-21”; zonder enige tekst of uitleg!) niets van zich heeft laten horen. Ook heeft hij niet gereageerd op de handreiking, gedaan in onze brief van 11 september jl., waarin KihK hem uitnodigt z.s.m. in overleg te gaan en werk te maken van de afspraken gemaakt in het kennismakingsgesprek van 23 juni jl. Wethouder Lemmen reageert blijkbaar alleen op artikelen in de Gelderlander of op ingezonden brieven.
Toen hij bij zijn entree in het Kerkje opnieuw en zeer tot onze teleurstelling, weigerde de petitie in ontvangst te nemen, trad voor ons ‘plan b’ in werking. Wij hebben keurig gewacht tot wethouder Lemmen zijn welkomstwoord had uitgesproken en het woord gaf aan zijn adviseur Jakobs voor een presentatie. Op dat moment hebben wij de (nood)klok geluid, betrad voorzitter Bijl het podium en vroeg een paar minuten om wethouder Lemmen de petitie (bijna 1300 handtekeningen!) aan te bieden. Hij werd niet lomp en onbeschoft aan de kant gezet.
Geen crosschecking, geen roughing of foul play, meneer Lemmen. Uw primaire, pijnlijke reactie was simpelweg de vlucht! Een bestuurder onwaardig. Wie gooit hier wiens glazen in?

Harrie Dragstra
Bestuurslid KihK

Jan Opsteegh

2020-10-04 22:14:00

Heer Dragstra, keurige uitleg over de handelswijze van Dhr. Lemmen, VVD wethouder van Grave..

Dit artkel moet U als Ingezonden stuk sturen naar ARENA redactie. Dan word het opgenomen in de gedrukte versie van ARENA en kan iedreen in het verspreidings gebied van ARENA lezen wat er speelt en op welke handelswijze (overigens niet de eerste keer) Dhr. Lemmen zijn gelijk probeert te halen.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties