Grave

INGEZONDEN: Wat nu, CDA-Grave?

Door Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave

Het CDA Grave is een vreemde eend in de bijt binnen de CDA-familie in het Land van Cuijk. Terwijl alle CDA-fracties in de rest van het Land van Cuijk groot voorstander zijn van één gemeente Land van Cuijk wil het CDA in Grave zelfs geen onderzoek daarnaar laten doen. In een vergadering zei de woordvoerder, de heer Van Megen van het CDA Grave dat “op dit moment” er geen behoefte is aan een onderzoek. Maar dat was voordat:

1) Vertegenwoordigers uit de raad van Cuijk ( waaronder de CDA-fractievoorzitter) aangaven juist geen behoefte te hebben naar een onderzoek naar een fusie Cuijk – Grave – Mill & St Hubert.
2) Een woordvoerder van het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Brabant aan de Gedeputeerde vroeg wat hij vond van het gedoe in het Land van Cuijk. De Gedeputeerde vertelde onomwonden dat hij, net als het CDA, voorstander is van één gemeente Land van Cuijk.
3) De gedeputeerde verwachtte dat Grave een meer open houding zou innemen als het gaat om de toekomst van het Land van Cuijk.
4) De begroting met een tekort van ruim € 1.200.000,-- voor het jaar 2019 werd gepresenteerd. Ook voor 2020 wordt een tekort verwacht.
5) Drastische maatregelen genomen moeten worden ten koste van onze burgers om de begroting sluitend te krijgen.
6) Er weer een greep wordt gedaan in de Algemene Reserve van de gemeente.

Wat nu, CDA–Grave? Waar is het principe gebleven van het rentmeesterschap? Welk Grave wil je doorgeven aan de generatie na ons? Een uitgekleed Grave? Een Grave dat zich langzaam aan het opeten is? Een Grave waar de lasten het allerhoogste zijn in het Land van Cuijk? Een Grave waar het voorzieningenniveau door de ondergrens is gezakt? Wat nu CDA – Grave? Waar is jullie Graafsche moed gebleven? Mensen hebben bewust op CDA – Grave gestemd omdat deze partij voor één gemeente Land van Cuijk was. Durf te kiezen en kies voor minimaal een onderzoek naar één Land van Cuijk.

Léon Kamps
VPGrave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties