Grave

INGEZONDEN: Wat is er aan de hand?

Door Ben Peters

De discussie binnen het bestuur van de gemeente Grave over wel of niet aansluiten bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk dreigt behoorlijk vast te lopen in het zicht van de inwoners peiling op 17 maart. Waar men altijd dacht dat je voor zelfstandigheid niets hoefde te ondernemen omdat we met de gemeente Grave al zelfstandig waren, blijkt nu dat niets minder waar is! De optie zelfstandigheid is langzaamaan onmogelijk geworden voor Grave. Het feit dat er geen eigen ambtelijke organisatie is en ook de financiële ruimte ontbreekt om die organisatie opnieuw op te bouwen, maakt dat zelfstandigheid geen haalbare optie meer is ook al ben je er van overtuigd dat Grave zijn zelfstandigheid niet moet opgeven.

Zelf zie ik meer perspectief in de integratie van de gemeente Grave in één gemeente Land van Cuijk. Ik heb aan de wieg gestaan van het Graafs manifest en heb een visie ontwikkeld om door middel van “Kerndemocratie” een bestuur vorm te geven waarin de kracht van het volume en de kwaliteit van het individu optimaal tot hun recht komen. Het versterken van de sterke punten van ieder dorp of stad schept unieke kansen voor het Land van Cuijk als geheel. Zo draagt ook de kleinste gemeenschap bij aan de aantrekkelijkheid en de kracht van het Land van Cuijk. Juist de gemeente Grave kan trots zijn op wat zij te bieden heeft als het gaat om het aantrekkelijk maken van onze regio.

Zeker als je ziet dat de jeugdzorg extra geld kost, dat de zorg duurder wordt voor de gemeente, dat op de budgetten van het rijk wordt gekort, dat de reserves teruglopen en dat je voorzieningen moet wegbezuinigen dan moet je een visie hebben en een plan maken. En juist daar heeft het bij de Lokale Partij Grave de afgelopen jaren aan ontbroken. Er is naar zondebokken gezocht en er is waar maar mogelijk op de rem getrapt. Echter je kunt de Lokale Partij Grave niet verwijten dat de taken voor de gemeente sterk zijn uitgebreid, dat er door het rijk samen met de overdracht van die taken ook stevige bezuinigingen zijn doorgevoerd. Wat je de Lokale Partij Grave wél kunt verwijten is dat er, toen de situatie daar om vroeg, géén visie is ontwikkeld en géén plannen zijn gemaakt om het naderend onheil af te wenden! Als er grote uitdagingen op ons af komen dan investeer je in samenwerking, smeed je een krachtige gemeente die tegen een stootje kan. Dan zorg je dat we meer schouders kunnen zetten onder betere voorzieningen. Dan kijk je samen hoe je voor onze inwoners meer kunt bereiken en hoe je culturele voorzieningen overeind kunt houden. Dan past het niet om eenzijdig het onderste uit de kan te halen en alleen te halen en niet te brengen. Dat frustreert de samenwerking die juist in deze tijd zo broodnodig is! Het mag dan ook de Lokale Partij Grave niet verwonderen dat je dan het lid op je neus krijgt!

Als de optie “zelfstandigheid” onmogelijk is geworden moet je de hand in eigen boezem steken en erkennen dat je te laat bent en géén plannen hebt gemaakt om zelfstandigheid voor de gemeente Grave mogelijk te maken!

Ben Peters

|Doorsturen

Louis Sparidans

2021-01-08 17:35:02


Beste Ben

Je hebt helemaal gelijk. Het behoud van een zogenaamd zelfstandige gemeente Grave , waar de Lokale Partij Grave (LPG) voor staat is, een doodlopende weg, met nóg meer financiële en bestuurlijke narigheid.

Vrijwel iedereen die ik in Grave ontmoet begrijpt dat. Alleen de LPG blijkt dat nog steeds niet te snappen, samen met nog twee eenlingen, broertje VVD en Ben Litjens.
Met één stem meer, bepalen zij al jaren wat er in Grave gebeurt.

Jouw standpunt nú droeg je ook al drie jaar geleden uit. Iedereen wist dat jij de ambitie had om wethouder te worden en toen je dat door de LPG werd aangeboden, ging je compleet door je knieën.
Helaas, anders zouden we zeer waarschijnlijk nú al deel hebben uitgemaakt van de gemeente Land van Cuijk i.o.

Leg als reactie hierop eens voor iedereen en voor altijd uit waarom jij toen plotseling vond dat het in het belang van elke inwoner van Grave was om volledig achter de LPG te gaan staan.

Dat wilde zeggen: mond houden over herindeling en streven naar het behoud van zelfstandigheid voor Grave, in haar eentje. Hoe kon jij dat toen in alle eerlijkheid menen?

Tot slot en dat doet aan het voorgaande niks af, ik waardeer het zeer dat je inmiddels op je schreden bent teruggekeerd. Gelukkig is ook je fractie om. Ik juich dat alleen maar toe.

Wil Baaijens

2021-01-09 10:56:07

Beste Ben.

Als de vos passie preekt, boer pas op je kippen. Ken je die spreuk?

Je bent een van de Graafse politici die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de Graafs financiële teloorgang. Het getuigt dan ook van enige politieke schaamteloosheid om nu als een moderne Pilatus je handen in onschuld te wassen en de LPG te verwijten geen visie te hebben. 

Op 21-01-2010 schreef je in het artkel "Herindeling, tekort door de bocht!" het volgende: herindeling mag dan de kortste weg lijken te zijn, maar het is volgens het CDA Grave ook de weg naar de laagste kwaliteit als het gaat om een democratische volksvertegenwoordiging. In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2018 was de politieke koers van het CDA 180 graden gedraaid en was het CDA-verkiezingsmotto "LAND VAN CUIJK: één gemeente die ertoe doet. Je werd zonder blikken of blozen of met je ogen te knipperen wethouder in een bestuursformatie die pal staat voor Graafse zelfstandigheid. Eerst het eten en dan de moraal. Terecht heeft de huidige CDA-fractie daar een stokje voor gestoken en je uit het college gehaald.

M.v.g. Wil Baaijens   

Ben Peters

2021-01-09 11:00:37

Beste heer Sparidans, De analytische weergave van mijn rol in de vorming van de coalitie destijds, heeft u ongetwijfeld ergens horen zeggen in Grave toen u daar rond liep. Van eigen waarneming kan die mening niet zijn gevormd.  Uw aanwezigheid bij de raadsvergaderingen is niemand opgevallen. Het is wel opvallend dat de meest uitgesproken meningen altijd door u worden opgetekend uit verklaring van mensen die u toevallig ontmoet. Neem eens de moeite  met mensen in gesprek te gaan voor dat u ze publiekelijk neersabelt!

Louis Sparidans

2021-01-09 15:44:17


Waarde heer Ben Peters

Ik schrik van je bovenvermelde reactie. Eigenlijk volstrekt onwaardig voor een gewezen wethouder!

Ik heb je letterlijk de vraag voorgelegd:

“Iedereen wist dat jij de ambitie had om wethouder te worden en toen je dat door de LPG werd aangeboden, ging je compleet door je knieën.
Helaas, anders zouden we zeer waarschijnlijk nú al deel hebben uitgemaakt van de gemeente Land van Cuijk i.o.

Leg als reactie hierop eens voor iedereen en voor altijd uit waarom jij toen plotseling vond dat het in het belang van elke inwoner van Grave was om volledig achter de LPG te gaan staan.

Dat wilde zeggen: mond houden over herindeling en streven naar het behoud van zelfstandigheid voor Grave, in haar eentje. Hoe kon jij dat toen in alle eerlijkheid menen?”

Vind je zelf dat je daarop ‘in alle eerlijkheid’ hebt geantwoord?

Ben, ik spreek tijdens wandelingen geregeld Gravenaren die mij herkennen en op een enkele uitzondering na, zijn ze allemaal kritisch over ons gemeentebestuur, de een wat meer de ander wat minder. Maar jij wordt daarbij geregeld door hen ter sprake gebracht, evenals de LPG.

Waarom zou je nu zélf niet, voor eens en altijd, de uitleg willen geven met betrekking tot bovenvermelde vraag, die bij praktisch iedereen op de lippen brandt?
Daar heeft toch elke inwoner van Grave doodgewoon recht op, of vind jij van niet?

Tot slot Ben, afgezien van de huidige coronatijd, waarin ik de raadsvergaderingen, zoals iedereen, alleen digitaal kan volgen, heb ik de voorafgaande vijf jaren bijna altijd de vergaderingen, als ik kon, ook fysiek gevolgd en ook diverse malen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Dat is je kennelijk volledig ontgaan.

Ik heb ook meerdere foto’s van de raadszaal in mijn bezit, waarop wij beiden tegelijk staan afgebeeld tijdens een raadsvergadering. Zal ik de Arena vragen of ze die voor eenieder willen publiceren, zodat iedereen er van kennis kan nemen?

Zeg het maar! Of trek je je leugen daarover liever in?

Louis Sparidans

Louis Sparidans

2021-01-09 16:38:43


Ben, voordat je mij verwijt niet in zijn geheel op je bovenvermelde reactie in te gaan, nog het volgende.

Het is waar, in enkele gevallen geef ik onverbloemd weer wat andere inwoners van Grave mij soms vertellen. Ofschoon ik dan steeds probeer hen wat te sussen, geven ze me vaak voorbeelden van de Graafse politiek uit het diepst van hun ziel.

Altijd vraag ik hen daarna of ik hun uitspraken mag gebruiken, als dat te pas komt. Er zijn uitzonderingen, maar bijna altijd stemmen ze daar volledig mee in.
Wel verzoeken ze altijd om er niet hun naam bij te vermelden en dat respecteer ik ook.

Voorts: ik schrijf altijd uitsluitend over het (dis)functioneren van gemeentebestuurders in de hoedanigheid van hun publieke functie, altijd zo concreet mogelijk onderbouwd.

En dat mag ook in ons land. Zij hebben geheel vrijwillig naar hun functie gesolliciteerd en er mag verwacht worden dat ze daarover verantwoording afleggen, als hen dit wordt gevraagd.

Ik verwacht daarom ook dat ze ingaan op de inhoud van mijn opmerkingen. Soms gebeurt dat, zij het slechts zeer zelden. Ik zou zelf ALTIJD reageren.

Ik hoef ze daarvoor niet persoonlijk aan te spreken. Als het reageren niet schriftelijk kan, klopt er iets niet. Ik vind een schriftelijke reactie dáárom zo belangrijk, opdat op die manier elke lezer er dan van kennis kan nemen.

Heb ik je reactie zo voldoende beantwoord?

Louis Sparidans

Frits

2021-01-09 18:40:42

U komt altijd iemand tegen waar U nooit de naam van kunt noemen. Zij geven U altijd informatie die exact bij U passen .

Wat zijn dat toch altijd bijzondere wandelingen . Of is het dat U zich zelf in de spiegel aanspreekt en Uzelf een antwoord geeft . Dan bent U de bron zelf . 

Louis Sparidans

2021-01-09 19:03:25


Beste Frits

Ik woon al 36 jaar in Grave en heb het grootste deel van die tijd ook in Grave gewerkt. Verreweg de meeste ontmoetingen van me in Grave zijn vrienden, oud-collega’s en bekenden.

Tijdens die ontmoetingen gaat het veelal om dingen van de dag e.d. Meestal niks bijzonders, in ieder geval niet om speciaal in een verhaal onder te brengen. Ook betuigingen van sympathie vind ik zich niet daarvoor lenen.

Maar mensen die ik minder goed ken of soms helemaal niet en met name geïnteresseerd blijken te zijn in de plaatselijke politiek, spreken me vaak uit zichzelf aan, als ze me menen te herkennen.

Zo een voldoende antwoord op je reactie?

De Bourbon

2021-01-11 16:12:04

Een bijzondere 'polemiek' hierboven, waarbij dhr. Sparidans geen inhoudelijk antwoord op zijn vraag stelt, omdat hij niet fysiek in de raadzaal aanwezig zou zijn geweest. Daarmee zou dus zo'n beetje heel Grave geen vragen mogen stellen. Een bijzondere stellingname.

On eerlijk te zijn denk ik dat veel mensen (die ik best bij naam wil noemen: Jan, Piet, Klaas, Teun, Toon en August en Jip en Janneke en Katrijn) zich afvragen waarom het CDA eerst de enorme knieval maakte om er later op terug te komen. Regeren is compromissen sluiten, dat is bekend. Dat betekent echter nog niet dat Dhr. Peters, die nota bene zelf dit onderwerp hier in de media aansnijdt, daarover geen inzage kan geven. 

Kom meneer Peters, maak je er niet te makkelijk van af en leg eens uit waarom u destijds bereid was mee te gaan in de, zoals u nu zelf ook inziet, doodlopende weg die LPG bewandelt.

Louis Sparidans

2021-01-12 10:32:55


Beste Ben (Peters)

Ik vermoed dat je al dagenlang zit te broeden op het antwoord aangaande mijn reactie met betrekking tot je inzending op de Arena-site d.d. 8 januari, met de vraag: waarom koos je in 2018 wethouder te worden in het LPG-college, dat streeft naar behoud van zelfstandigheid van Grave, terwijl jouw speerpunt destijds eigenlijk alléén maar de herindeling van Grave betrof?

Ik stel deze vraag nogmaals omdat je daarop nog steeds niet reageert. We zijn nu al drie/vier dagen verder. Terwijl je destijds meende dat je besluit in het belang was van álle inwoners van de gemeente Grave. Zo zei je dat altijd. Zo belangrijk vond je het.

Ik breng in herinnering dat bij de daaraan voorafgaande officieel gehouden opiniepeiling bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (afgerond) slechts 40% koos voor een zelfstandig Grave en 60% koos voor een of andere vorm van herindeling. Duidelijk toch, of niet volgens jou? Zelfs als je je zou hebben vergist is toegeven van je fout altijd nog beter voor je imago.

Daarom is het zo belangrijk om alsnog jouw beweegredenen te kennen waarom je destijds voor zelfstandigheid koos, met als uitvloeisel dat we nu nog vijf jaar in de prut blijven zitten met een praktisch zieltogende gemeente Grave.

Het antwoord van jou hierop hoeft toch niet zo moeilijk te zijn, dunkt me. Alle inwoners van Grave hebben er recht op, zeker nu je wéér óm gaat en opnieuw herindeling bepleit met het oog op een hernieuwde opiniepeiling in maart a.s. En zij willen het ook precies weten!

Als je nu nog niet reageert, weet iedereen hoe je in elkaar zit.

Trouwens, nog iets anders, waarom moet er weer een nieuwe officiële opiniepeiling komen? Heeft de gemeente niks beters te doen? Weet jij dat? En weet je ook hoeveel dat weer extra kost?
De LPG maakt dat niks uit. Zij gaan er nog steeds vanuit dat Grave geld zat heeft, ook al staan we intussen onder curatele van de Provincie.

Overigens je weet, dat ik zelf al jarenlang aansluiting bij één Land van Cuijk heb bepleit. Zónder jouw draai in 2018, zou het waarschijnlijk zelfs al zover zijn gekomen.

Louis Sparidans

Ben Peters

2021-01-12 17:50:00

Beste Heer Sparidans, beste heer de Bourbon ( als dat uw naam is)

Hoewel ik al meerdere malen heb aangeboden om in een gesprek de vorming van de coalitie ten tijde van de laatste verkiezingen uiteen te zetten heeft u, heer Sparidans, nooit van die uitnodiging gebruik gemaakt. Laten we maar zeggen dat het vanwege covit19 niet wenselijk is elkaar nu te ontmoeten. Vandaar dat ik bij wijze van uitzondering schriftelijk wil reageren. Bij de coalitievorming was er getalsmatig een coalitie met VPG, D66, en Keerpunt mogelijk geweest ware het niet dat één zetel werd ingenomen door de heer Litjens. Hoewel het CDA zich in de verkiezingscampagne als een van de weinige expliciet had uitgesproken vóór één Land van Cuijk waren ook VPG, D66 en Keerpunt als partij ook voor het LvC. Echter de heer Litjens had binnen Keerpunt een eigen standpunt. Dat betekende dat een coalitie over ”links” niet tot de mogelijkheden behoorde. Voor het CDA bleef er één optie open om met de LPG tot een compromis te komen. Dat compromis was geen LvC maar CGM in deze periode. Dat was in onze ogen als tussenstap ook mogelijk omdat de vorming van een LvC pas in 2023 op de rol stond. Er zijn echter enkele “omgevingsfactoren” tijdens deze regeerperiode gewijzigd. De vorming van een LvC werd eerder op de agenda geplaatst door de raad van Cuijk. Bij keerpunt ontstond een breuk met de heer Litjens. De ontwikkelingen in het LvC waren van vergaande aard omdat hiermee de optie CGM onmogelijk was geworden. Dat was juist het compromis tussen CDA en LPG. De LPG stelde dat het dus zelfstandig blijven werd omdat CGM niet meer mogelijk was. Voor het CDA was het terug naar één LvC omdat het compromis niet meer haalbaar was. Dat heeft uiteindelijk tot het breken van de coalitie geleid omdat het CDA in ieder geval niet naar een zelfstandig Grave streefde. Terugkijkend ben ik blij dat er toen toch voor deze coalitie is gekozen omdat we anders toen al op de huidige coalitie waren uitgekomen. We zijn in de twee jaar dat de coalitie stand heeft gehouden toch in staat zijn geweest een aantal essentiële projecten voor Grave vlot te trekken. Met vriendelijke groet, Ben peters

Louis Sparidans

2021-01-13 10:12:48


Dank voor je reactie Ben, ofschoon je mij nog niet hebt overtuigd.

Ik zou de LPG het na de verkiezingen zélf hebben laten uitzoeken met welke partijen ze hun behoud van zelfstandigheid nog meer konden bereiken. Zo niet, dan hadden we de LPG op de knieën gekregen.
In plaats van je eigen standpunt met betrekking tot herindeling ‘patsboem’ in te leveren.

Zo lijkt het dat je gezwicht bent omdat je wethouder kon worden.

Maar vooruit, laten we deze discussie nu maar niet voortzetten. Belangrijk is dat je nu tenminste weer volledig achter het herindelingsstandpunt staat.

Grave Politiek

2021-01-13 22:25:03

Beste Ben Peters,

U sprak zich in de verliezingscampagne onomwonde uit voor een sterke gemeente Land van Cuijk. De dag na de verkiezingen dacht u daar ineens anders over En werd binnen enkele dagen wethouder in een coalitie met de LPG. Grave Politiek sprak u in Publicaties daar op aan. Geen enkele reactie van u. U hebt nooit publiekelijk uitgelegd waarom u mee ging doen met de LPG. Nu verwijt u een burger dat hij niet op uw uitnodiging inging om uw (mis)stap onder vier ogen uit te leggen. Zo'n aanbod kreeg Grave Poltiek ook van andere coalitieleden. Hebben we altijd geweigerd. Bestuurders dienen in het openbaar hun daden te verantwoorden niet ergens in een kamertje in het stadhuis.

Overigens getuigt het van weinig politiek vernuft om zich in de discussie te mengen over de dramatische situatie waarin Grave verkeert. U bewijst er andermaal uw fractie geen plezier mee. De reacties op uw gebrekkige analyse maken dat wel duidelijk. Niet verstandig zo'n stukje. 

Wil Baaijens

2021-01-15 12:02:14

Beste Grave Politiek.

Jarenlang was de naam Wil Baaijens verbonden aan www.gravepolitiek.nl . Sinds kort heb ik mijn bemoeienis met Grave Politiek beëindigd. Dit ter info aan de lezers van deze website.

M.v.g. Wil Baaijens.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties