Grave

INGEZONDEN: Wat ben je voorgoed kwijt als de gemeente Grave niet meer bestaat?

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

In mijn vorige artikel heb ik beschreven, dat alle voordelen van een gemeente van ruim 89.000 inwoners, waarvan Grave, Gassel, Velp en Escharen bij opheffing van de gemeente Grave (12.000 inwoners) deel van gaat uitmaken, is gebaseerd op wensdenken. Dat een grote gemeente van 89.000 inwoners een beter bestuur, een beter ambtelijk apparaat, een betere dienstverlening en lagere kosten voor haar inwoners zou geven is bij gerealiseerde herindelingen van gemeenten van deze omvang nergens waarheid gebleken. Zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten bepleit een veel kleinere gemeente als ideaal. Uitsluitend de macht van de politieke partijen neemt toe. Wij, de inwoners staan aan de zijlijn. Ook met het lokkertje van kernendemocratie.

Wat zijn de gevolgen van opheffing?
Hierbij een onvolledige opsomming van een aantal gevolgen:
1. de identiteit/het gevoel tot de gemeenschap Grave te behoren verdwijnt bij Velp, Gassel en Escharen. Zij worden één van de 33 dorpen zonder gezamenlijke binding. Wat heeft Escharen met Holthees gemeen? Of Velp met Overloon? Of Gassel met Westerbeek? Grave als stad staat helemaal alleen omdat er geen 2e stad is in de nieuwe gemeente. Wordt Grave een eenzaam eeuwenoud weeskind? De gemeenschapszin in onze gemeente verdwijnt. Een rampzalige ontwikkeling in deze tijden, waarin daar juist meer behoefte aan is.
2. De brandweer valt onder de burgemeester in het stadhuis van Boxmeer. De Boa's krijgen hun richtlijnen voor handhaving en opsporing voortaan ook vanuit het stadhuis Boxmeer.
3. Overleg met ambtenaren, die inwoners en omstandigheden kennen is verleden tijd. Er wordt gewerkt met frontoffice ambtenaren, die je vraag doorgeven aan backoffice ambtenaren, waarbij een en ander verdwaalt tussen minimaal 700 ambtenaren met andere prioriteiten.
4. Bezoekjes van de burgemeester aan bejaarden zijn verleden tijd.
Geen defilé meer met de Vierdaagse. Bezoekjes door wethouders en raadsleden aan je verenigingen zijn eveneens verleden tijd.
Gemeentebestuurders hebben nu een 100% belang bij haar inwoners maar in een gemeente van 89.000 inwoners is het belang van alle inwoners van Grave teruggebracht tot 13%. Wie komt voor je op bij bijvoorbeeld de plaatsbepaling van windmolens, behoud van dorpshuizen, behoud van sportverenigingen en behoud van het huidige dorpseigene?
5. Geen spreekuur of bezoekjes meer op het Stadhuis Grave, omdat het Stadhuis is opgeheven. Alles in het stadhuis te Boxmeer.

Behoud van Grave geeft nieuwe kansen
Ik lees op meerdere plaatsen, dat Grave financieel geen toekomst heeft. Dat is onzin. De gemeente Grave kan financieel op eigen benen blijven staan, maar dan moet er wel wat veranderen. Sedert 2014 zit ik in de gemeenteraad. Ik heb steeds tegen de begroting gestemd maar de andere 14 raadsleden niet. Je kunt niet één partij de schuld geven van de verminderde financiële situatie. Ik heb dikwijls de nodige verwijten verkregen van personen, die zich nu bezorgd tonen over de financiële situatie. Ik zie hierin alleen een gebrek tot het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren in het verleden. Gelukkig kan de gemeente Grave nog op eigen benen blijven staan.

Ben Litjens
Fractievoorzitter Keerpunt 2010

PS: Door de zorgen als gevolg van het coronavirus heb ik om opschuiving van de datum voor de inwonersraadpleging gevraagd? Een antwoord heb ik nog niet. Nu is hulp aan mensen geboden.

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-03-18 19:36:51

Ben, ik krijg de indruk dat bovenstaand verhaal niet door jouzelf is geschreven, maar door een fractielid van de LPG, namens jou.

Ik vind dat er heel veel op aan te merken is, zelfs zoveel dat het van mij minstens een A4-tje zou vergen om nogal wat te ontkrachten. Ik wil dit in de eerste plaats persoonlijk met jou bespreken, zodra de corona-crisis dit weer redelijk veilig toelaat. We behoren immers beiden tot de extra-risicogroep.

Nadien zal ik er dan alsnog een schriftelijke reactie op geven, voor zover we het in een gesprek niet eens worden. Ook neem ik me voor die reactie dan eveneens in te zenden aan de Arena, waardoor meerdere mensen ervan kennis kunnen nemen.

Louis Sparidans

B Litjens

2020-03-19 09:51:49

Beste Louis.

Over de inhoud van mijn Ingezonden stuk heb ik noch met de LPG overlegd noch hebben zij iets geschreven. Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. Met de leden van Keerpunt 2010 overleg ik vanzelfsprekend wel.Verder wens ik je alle goeds toe.groetjes Ben Litjens fractievoorzitter Keerpunt 2010

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties