Grave

INGEZONDEN: Visie Ben Litjens op toekomst gemeente Grave

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 in de raadsvergadering van 6 oktober van de gemeente Grave.

Betreft agendapunt 6: Krediet voor Onderzoek bestuurlijke toekomst Grave
Bij eerdere vergaderingen heb ik reeds ingestemd met dit kredietvoorstel. De gemeente Grave heeft zeker juridische ondersteuning nodig bij de liquidatie van de Werkorganisatie CGM. Tot op heden heb ik nergens gezien dat de gemeenten Cuijk en Mill integer met de belangen van de gemeente Grave en oude partner zijn omgegaan. Deze gemeenten hebben nagelaten om eerst de liquidatie van de Werkorganisatie CGM te regelen alvorens te besluiten tot een definitieve fusie. Ook de Stuurgroep Land van Cuijk in oprichting heeft niets ondernomen om eerst de liquidatie van CGM te regelen alvorens verder te gaan met het fusieproces. Dit alles is voor mij een onbehoorlijk gedrag jegens je trouwe partner in CGM. De te maken kosten behoren ten laste te komen van Mill en Cuijk. Dit heb ik reeds eerder aangegeven.

Ik zie, dat het College een sluitende begroting voor het komende jaar heeft aangeboden en dat ook de ambtelijke dienstverlening verder kan. Goede zaken. Keerpunt 2010 heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat inwoners van Grave in een serene sfeer hun keuze kunnen maken of de gemeente Grave moet worden bestaan dan wel moet worden opgeheven.

In deze gemeenteraad zijn het CDA, D'66, Verenigd Progressief en Liberaal Land van Cuijk in dit jaar enkel bezig geweest om de gemeente Grave in diskrediet te brengen. Als je de eed of belofte hebt afgelegd om de belangen van de gemeente Grave te dienen dan doe je dit niet. Door bestuurlijke chaos zonder enige noodzaak te scheppen vind ik ongepast.

Enige jonge voorbeelden:
De gemeenteraad wil aan het Kerkje in Velp in alle rust een werkbezoek brengen. Daartoe is geen pers uitgenodigd. Daar is niet gesproken over het overhandigen van een petitie. Ook de vrouw en zoon van een raadslid zijn niet uitgenodigd. Dit raadslid wist van het werkbezoek en heeft geen onderscheid gemaakt tussen zijn verantwoordelijkheid als raadslid en de belangenverstrengeling met leden van zijn gezin. Gevolg: beschadiging van mensen en van het gemeentebestuur.
Een ander voorbeeld: Twee fractievoorzitters kunnen om overtuigende en droevige privé-omstandigheden een raadsvergadering niet bijwonen. In plaats van zich op een waardig democratisch niveau te gedragen wordt geen begrip getoond voor dit gegeven. Gevolg: deze twee mensen worden gestoord in hun rouwperiode en de voorzitter hamert af.

Ook over de rol van de voorzitter in de voorbereiding van deze vergadering zal ik nog op terugkomen. Ik heb de voorzitter reeds één dag voor die raadsvergadering geadviseerd om die vergadering met enkele dagen uit te stellen. Maar dat gebeurde niet. Gevolg: weer zeer negatieve berichten over de gemeente Grave.
In ons midden hebben wij een raadslid dat specifieke kennis heeft van rouwprocessen. Bij zijn installatie in 2018 heeft hij ons hierover uitvoerig ingelicht. Daarvoor had ik zeer veel waardering. Maar ook hij was niet in staat om de waardigheid van die raadsvergadering op peil te houden. Een rood hoofd is wat ik zag, maar geen verstandige daad of woord.
Een ander raadslid spreekt herhaaldelijk schande over het vastgelegde opkomstpercentage ten behoeve van een geslaagde inwonersraadpleging. Maar zij weet dat deze norm niet onredelijk is en zij zal zien in maart 2021 dat dit percentage gehaald wordt. Ik zeg opnieuw: behartig de belangen van de bestaande gemeente Grave en draag zorg voor een waardig referendum, zodat er een echte keuze mogelijk is voor onze inwoners, zonder dat een objectieve entourage kapot is gemaakt.

En dan hebben wij nog een partij die vanuit Cuijk allerlei stukken krijgt aangeleverd zoals een concept Dienstverleningsovereenkomst, die wij als raad niet kennen.Deze partij steunt niet op de wil van kiezers om onvoorwaardelijk te pleiten voor opheffing van de gemeente Grave. Ik heb steeds het gevoel hier te maken te hebben met een derde colonne, die uit is op opheffing van de gemeente Grave vóórdat de inwoners hun stem hebben kunnen uitbrengen.

Deze bewuste beschadigingen van de gemeente Grave zijn voer voor onze vaste publicisten, die pleiten voor opheffing van de gemeente Grave. Maar ik ben ervan overtuigd dat als de gemeente Grave is opgeheven, deze publicisten nimmer één vergadering van de gemeente Groot Boxmeer zullen bezoeken. Zij geloven in het bestaansrecht van één grote gemeente voor Oost-Brabant. Als je echt rondkijkt dan zien je dat ook vele grote gemeenten onoplosbare problemen hebben en de betrokkenheid van mensen in die gemeenten is verdwenen.

Alle genoemde beschadigingsacties zijn gebaseerd op de blinde wil om Grave op te heffen. Ik persoonlijk ben voor het voortbestaan van de gemeente Grave gegrondvest op specifieke taakvervulling voor de dienstverlening en behoud van de oude stad Grave met daaromheen een krans van dorpen met een aangenaam woonklimaat. En laat het vervolgens aan onze inwoners over om verstandige mensen als raadslid te kiezen. In deze verantwoordelijkheid zoals ik die steeds heb gezien, heb ik gedoogsteun verleend aan VVD en LPG om Grave bestuurbaar te houden en om intussen een waardige inwonersraadpleging voor te bereiden.

Tenslotte vraag ik om inzage in de gevraagde adviezen, waarvoor het huidige krediet wordt gevraagd.

Ben Litjens
Keerpunt 2010

 

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-10-07 19:41:42


Beste Ben, ondanks dat ik je al zoveel jaar ken, blijf ik me over je verbazen. In zekere zin ben je een totaal andere ‘Ben’ geworden, zo lijkt het wel.

Een tijdlang heb ik de afgelopen jaren je stemgedrag in de gemeenteraad geturfd. Op een enkele uitzondering na stemde je altijd TEGEN, welk voorstel er ook ter tafel kwam.
En soms kon ik het zelfs met je eens zijn.

Het gaat al jaarin – jaaruit helemaal niet goed met de gemeente Grave, dat hoef ik je niet te vertellen. Jij gaf dat zelf geregeld aan. Nóch qua bestuurskracht, nóch qua het financieel wel en wee van de gemeente.
Maar nóg erger: het ziet er helaas ook niet naar uit, dat het in de toekomst beter gaat worden.

Maar plotsklaps ben je helemaal ‘omgedraaid’. Je bent zelfs ‘de lieveling’ van de LPG en VVD geworden, zo lijkt het wel.
Daarentegen zijn de problemen van de gemeente Grave helaas niet veranderd. Ze zijn zelfs toegenomen. De toekomst van de gemeente Grave 'in z'n eentje' ziet er zelfs buitengewoon somber uit.

Alleen het gezellige stadje en zijn inwoners zullen blijven zoals verwacht mag worden. Wat er ook gebeurt.

Louis Sparidans

Harry CA Daudt

2020-10-07 21:42:07

Beste Ben,

Verbaasd ben ik over jou en 'je Keerpunt'. Heb ik je niet leren kennen, als 'een zwijgzame constante', in de schoot van de Keerpunt-vergaderingen. Ook, als begaan met Burgers, die door de W. van B&W, in de steek gelaten werden, als het gaat over: Onderhoud van het Openbaar Groen. JIj was toentertijd: een van de weinige volksvertegenwoordigers, die eens een kijkje kwam nemen: naar 'het hoog opgroeiend onkruid'. Ik ben je daar nog steeds dankbaar voor. Maar sinds die volksvertegenwoordigende daad, heb ik zelden tot nooit, het Burgerlijk genoegen gesmaakt, om noch een Collegelid noch een Raadslid, in straat of buurt, waar te nemen, als er geklaagd werd over 'de  leefomgeving' van m'n wijkgenoten. En was het niet de intentie van menig Graafse Partij, te komen tot KERN-DEMOCRATIE???

Ja, Ben, je zit er wat 'verloren' bij; zo in je eentje, want 'Keerpunt' heeft voor jou, afgedaan. De idealen van Jacques Leurs, zijn bij de DAR gezet en Jacques is zelfs 'geen verre vriend'. Ik vraag me zelfs af, of jij mag ondertekenen met: 'Keerpunt'. Zou je dat aan je broer, de advocaat, willen voorleggen?

Ik hoop van harte, dat in 2022, bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen, jij veel stemmen zult winnen, want een armlastig Grave, moet het straks hebben van jullie, ondernemers. Letterlijk en figuurlijk, kun jij dan: je steentje bijdragen. Daar heb je verstand van.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties