Grave

INGEZONDEN: Vergaderseizoen gemeenteraad Grave begonnen

Door Leo de Vreede

Dinsdag 21 augustus kwam de agendacommissie van de gemeenteraad van Grave bij elkaar om de agenda's van de commissievergaderingen en de raadsvergadering op 18 september vast te stellen. Er staat nogal wat op het programma. Het bestuursakkoord dat LPG en CDA hebben gesloten wordt eindelijk bekend en in de raad besproken. Daarnaast moet de gemeenteraad beslissen hoe verder te gaan nu in september 2017 het voorstel om te werken aan één gemeente Land van Cuijk is afgewezen. Daarbij speelt de opiniepeiling die gelijk met de gemeenteraadsverkiezing ook een belangrijke rol.

Er zijn ook nog "gewone raadsvoorstellen" zoals een krediet voor extra verkeersmaatregelen rond de nieuwe school in het Estersveld en enkele bestemmingsplannen in Gassel en Velp. Die worden besproken in de commissie ruimte van a.s. dinsdag 28 augustus.
Voor de commissievergadering Inwoners en Bestuur is maar een korte agenda. Daarom is er daarna een extra bijeenkomst van de gemeenteraad. In die vergadering wordt een voorstel over toekomstige bestuursvorm en de opiniepeiling voorbesproken. Op 18 september kan daarover dan een besluit worden genomen.
Het is alleszins de moeite waard die vergaderingen te bezoeken al is het alleen maar om te horen hoe de raad met uw mening omgaat.
In de agendacommissie werd ook nog afgesproken meer gebruik te maken van de mogelijkheid om belanghebbenden bij een voorstel in de commissie te laten meepraten. Nu is er alleen het spreekrecht waar je in 5 minuten je verhaal kunt doen en dan maar moet afwachten wat er mee gebeurt. Als u zich toch wilt melden voor het spreekrecht vraag dan direct om bij behandeling van uw onderwerp te mogen meepraten.
De agenda en stukken voor de vergadering van de commissie ruimte vindt u op www.grave.nl en dan achtereenvolgens klikken op: info gemeente Grave>bestuur>gemeenteraad>raadsinformatie>raadsinformatie actueel>28 augustus 2018 commissie ruimte. Goede reis! je moet er wat voor overhebben.

Een wat uitgebreidere impressie van de agendacommissie staat op www.graafsetribune.blogspot.com. Daar zet ik voortaan mijn belevenissen bij commissie- en raadsvergaderingen neer.

Leo de Vreede

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties