Grave

INGEZONDEN: Te vroeg om aan te sluiten bij groot Land van Cuijk

Door Toon Cruysen

Om nu al aan te sluiten bij een groot Land van Cuijk komt mijns inziens te vroeg. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 61% van de Nederlanders tegen herindeling is. In 2018 stemde in Grave 23% voor een groot Land van Cuijk. 33% stemde voor herindeling met alleen Cuijk en Mill & St. Hubert en 42% stemde nog voor een zelfstandig Grave. 

Hoe kleiner de gemeente, des te groter wordt de burgerparticipatie. We hebben in Grave voldoende knowhow in huis om onszelf de komende jaren te bedruipen. We hebben nog 16.2 miljoen reserves. Deze zijn van ons en niet van Boxmeer. Rijbewijs en paspoort verlengen kan nog in Grave. Aangifte doen moet zometeen in Boxmeer. Wat zeggen de mensen dan: Laat maar!

Toon Cruysen

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-03-15 20:30:42

Beste Toon,

Heel goed dat je van je laat horen, ook al ben ikzelf een andere mening toegedaan. Het is waar, herindeling is voor veel mensen niet een populair thema. En ik begrijp dat ook wel.

Als Grave er goed voor zou staan in bestuurskrachtige zin, alsmede zou beschikken over een toekomstbestendige financiële situatie en zoal meer, dan zou ik ook liever kiezen voor een zelfstandig Grave, maar dan wél met een eigen gedegen ambtenarenapparaat,

Helaas, is dat niet zo. Grave is qua inwoneraantal té klein om nog naar behoren voor zichzelf en haar inwoners op een passende wijze zorg te dragen. We kunnen het zelfs niet meer nóg vier jaar langer volhouden. Ik volg de politiek al jaren en zie het jaarlijks steeds verder achteruit hollen. Heel jammer!
Ik denk dat je een en ander te somber inziet.

Roland Eijbersen

2020-03-16 08:41:10

Beste Toon, dank voor uw ingezonden artikel. Met interesse heb ik het gelezen. Ik wil er graag enkele opmerkingen/overwegingen bij plaatsen. Ten eerste: Ruim 16 miljoen euro aan gemeentelijke reserves klinkt inderdaad schitterend. Maar sla pagina 116 van de programmabegroting 2020-2023 er maar op na, de helft van dat bedrag is alweer verdeeld en gereserveerd voor andere potjes/bestemmingen (zoals nieuwbouw stadhuis of onderwijshuisvesting). Dus de helft van dat bedrag bent u al kwijt. Blijft over 8 miljoen euro, nog geen 650 euro per inwoner. Maar dat bedrag moet er ook zijn om financiële tekorten op de begroting mee op te vangen (jaarlijkse tekorten van letterlijke tonnen is geen uitzondering meer) en andere tegenvallers of het doen van investeringen. En wist u dat we inmiddels al dik 31 miljoen euro aan schulden hebben opgebouwd? Sla de begroting van 2020 er maar eens op na.

Ten tweede: De peiling van 2018 is helemaal achterhaald door het inmiddels ondernomen besluit van Cuijk en recentelijk ook in Mill naar aanleiding van een inwonersraadpleging. Dus het heeft niet zo’n zin om daar naar te verwijzen, de actuele situatie/het speelveld is totaal anders geworden. In het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk staat overigens ontzettend veel opgenomen over de kernen en leefbaarheid.

Ten derde: U schrijft dat we in Grave voldoende ‘knowhow in huis om onszelf de komende jaren te bedruipen’. Waar halen we de ambtenaren vandaan bij een zelfstandig Grave van amper 12.000 inwoners? Of het nu bijvoorbeeld in het sociaal domein is of bij duurzaamheid, steeds meer zie je samenwerking omdat je het als gemeente alleen niet meer aankan. Mijn conclusie? Er is géén sprake van het te vroeg aansluiten bij de nieuwe gemeente, een zelfstandig bestuurlijk Grave kán gewoon niet meer. Grave, de kerkdorpen, de gemeenschappen e.d. blijven gewoon bestaan en functioneren. Ook na een herindeling. Overigens ben ik er heilig van overtuigd dat onze stad en dorpen de nieuwe gemeente veel moois kunnen bieden. Samen sterk!

Hartelijke groet, Roland Eijbersen (raadslid)

Louis Sparidans

2020-03-16 10:53:44

Een goede uiteenzetting, Roland. Ik hoop dat nog meer lezers op deze site ervan kennis nemen. Met name ook Graafse aanhangers van de LPG, VVD en Keerpunt.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties