Grave

INGEZONDEN: Sportpaviljoen De Kranenhof, een onverantwoord en risicovol voorstel

Door Léon Kamps van Verenigd Progressief Grave

Ondanks de zorgen van de burgemeester over de financiële risico’s voor de gemeenschap van Grave ligt er een plan van het college om ruim 4 miljoen uit te geven voor een sportpaviljoen op de Kranenhof voor de 3 voetbalclubs en de hockeyclub. Overigens zal dit bedrag nog verder oplopen vanwege de verkeerskundige aanpassingen in de omgeving. Dit betekent voor de gemeente een kostenpost van minimaal 4,5 miljoen! Nog nooit heeft de gemeente Grave zoveel geld uitgegeven voor zo’n relatief kleine groep mensen!

Deze enorme uitgave is zeer opvallend omdat Grave een arme gemeente is. Dat de wethouders, ondanks de terechte zorg van de burgemeester, dit plan op tafel leggen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Jaarlijks komt de gemeente geld tekort. Daarbij hangt de gemeente Grave een schadeclaim boven het hoofd van vele miljoenen als gevolg van de verloren rechtszaak tegen de scheepswerf. Jaarlijks worden de lasten voor de inwoners verhoogd waarmee Grave in het Land van Cuijk een van de duurste gemeente is ( zie website www.coelo.nl) Geen wonder dat de burgemeester in het raadsvoorstel zijn zorgen uit over de financiële risico’s. Want als het fout gaat, worden de gevolgen op het bordje van de Graafse gemeenschap gelegd.

En wat betekent deze enorme uitgave voor de andere sportclubs in de gemeente Grave? Iedereen weet dat je een euro maar één keer kunt uitgeven. Dit voorstel betekent voor de andere sportclubs dat zij met speelgoedacties, verkoop van boeken en het ophalen van lege flessen hun kostje bij elkaar moeten scharrelen. Er is voor een adequate ondersteuning van hun accommodaties voor hen geen geld. Zij zullen moeten blijven ploeteren om hun geld bij elkaar te krijgen terwijl ook deze clubs een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid in Grave. Omdat het voorstel teveel risico’s kent zullen we als VPGrave dan ook tegen het voorstel stemmen.

Léon Kamps
VPGrave

|Doorsturen

John

2019-09-10 13:20:11

De verwachting is dat er in Grave een bevolkingskrimp van 8% op de plank ligt en er natuurlijker wijs geen aanwas voor deze sportclubs zal zijn. Voorzie nu al een financieel gemis voor de toekomst waar we zoals Léon aangeeft de burger zijn portemonnee zal moeten gaan trekken. Als we in Grave nu al de hoofdprijs voor o.a. een bouwvergunning moeten betalen, dan kunnen we ons wel schrap gaan zetten voor wat er nog meer komt.

Ben76

2019-09-10 13:28:33

Geweldig hé! De eigenwijze zelfstandigheid van onze gemeente! Vooral blijven volhouden kosten wat het kost! De burger betaald wel!

jurgen74

2019-09-10 16:40:37

Leon, wel jammer dat je niet stilstaat bij wat het gemeente grave kan opleveren. Naast dat het de drie voetbalverenigingen en hockeyvereniging toekomstbestendig maakt, levert het de gemeente waarschijnlijk veel positieve publiciteit op en naamsbekendheid (uniek project in nederland), ook maatschappelijk gaat het gemeente grave meer opleveren. En de gemeente kan creatief nadenken om nieuwe invulling te geven aan de terreinen van gvv en de hockeyvereniging wat de gemeente ook geld kan opleveren. En wat zijn ook de risico's als door de raad het plan wordt afgeschoten. Een blijvende privatiseringsbijdrage die over 40 jaar ook een kostenpost van 4,5 mln geeft, verouderde accommodaties die gemoderniseerd moeten worden, geen terreinen die herontwikkeld kunnen worden en heel veel negatieve publiciteit voor gemeente grave. Daarnaast is de kans dat de individuele verenigingen bestaansrecht behouden een stuk kleiner dan als fuserende verenigingen en een hockeyvereniging waar de exploitatiekosten drastisch omlaag gaan.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties