Grave

INGEZONDEN: Snelle reactie op tweede artikel Ben Litjens (Keerpunt 2010)

Door Leo de Vreede

In zijn tweede artikel over zijn idee van de toekomst van Grave begint Ben Litjens te verwijzen naar zijn eerste artikel waarin hij uitlegde dat alle voordelen van meedoen van Grave aan de gemeente Land van Cuijk op wensdenken zouden berusten. In zijn tweede artikel beschrijft hij de rampzalige toestand situatie die ontstaat als Grave toch meedoet.

Allereerst: Escharen, Gassel, Grave en Velp vormen samen zeker tot 1 januari 2026 één gemeente Grave. Dit keiharde feit is kennelijk nog niet tot Litjens en zijn vrienden van LPG en VVD doorgedrongen. Het enige voorbehoud is dat er voor 26 maart geen wonder gebeurt.
Alle gespeculeer over al dan niet bestaande voor- en nadelen van die ene gemeente zijn voor Grave dus niet interessant. Wat wel interessant is hoe Ben en zijn vrienden de toekomstige werkwijze van de zelfstandige gemeente Grave zien. Ik neem aan dat er ook nog een derde artikel van Ben verschijnt waarin dat wordt beschreven.
De onderwerpen die hij in zijn eerste twee artikelen noemt vormen een goed uitgangspunt. Als hij dan beschrijft hoe dat in de huidige situatie gebeurt en hoe het er in de toekomst in de gemeente Grave aan toegaat komen we een eind verder. Nagaan of dat in die ene gemeente Land van Cuijk ook niet net zo goed had kunnen worden geregeld is voor LPG en vrienden natuurlijk niet interessant. Voor de andere fracties kan zo’n vergelijking zin hebben om tijdig te beslissen over aansluiten per 1-1-2026.
Het artikel geeft verder nog aanleiding tot opmerkingen over kernendemocratie en de nieuwe kansen die behoud van Grave zou bieden;

Kernendemocratie
Ben eindigt de inleiding van zijn artikel met: “Uitsluitend de macht van de politieke partijen neemt toe. Wij, de inwoners staan aan de zijlijn. Ook met het lokkertje van kernendemocratie.”
Al enkele jaren wordt het begrip “kernendemocratie” gezien als het middel om de relatie gemeentebestuur en burgers goed op poten te zetten. Bij de opzet van de nieuwe gemeente is het een belangrijk onderwerp en ook in het huidige Grave is kernendemocratie tot nu toe de weg die moet worden gevolgd om tot een goede burgerparticipatie te komen en dus de burgers bij de zijlijn weg te halen. We zijn in Grave nog niet verder gekomen dan de start van de wandeling steeds uit te stellen. En nu is het niet meer dan een lokkertje? Hoe moet het dan wel Ben?

“Behoud van Grave geeft nieuwe kansen”
Dit is de veel belovende kop boven de laatste alinea in het artikel van Ben. Het blijkt niet meer te zijn dan een verklaring van Keerpunt 2010 dat de financiële positie van Grave zodanig is dat die gemeente op eigen benen kan staan.
Dit mag gerust een revolutionaire koerswijziging van die partij worden genoemd. Het kost weinig moeite kritische citaten van de woordvoerder te vinden waaruit het ongenoegen over het financieel beleid van het gemeentebestuur blijkt.

Ik wacht vol spanning op het derde artikel van de fractievoorzitter van Keerpunt 2010.

Leo de Vreede

PS: Dat de inwonersraadpleging op 14 mei niet doorgaat is natuurlijk uitstekend. Dat dit vooralsnog gebeurt in de vorm van uitstel past prima in de werkwijze van deze raad. Van uitstel komt wel afstel.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties