Grave

INGEZONDEN: Meepraten over herindeling voor het te laat is

Door Marion Wierda van D66 Grave

Herindelen of zelfstandig blijven, dat is de vraag die de Graafsche politiek plaagt. Partijen zijn hierover diep verdeeld. De coalitie heeft onderzoek laten doen naar drie opties door onafhankelijke experts van PricewaterhouseCoopers (PwC). D66 vindt het onbegrijpelijk dat de optie herindeling Land van Cuijk (LvC) daarin niet is meegenomen, want die is concreet aan de orde. Inwoners en raadsleden moeten eerlijk worden geïnformeerd, anders weet je niet waar je voor kiest.

Maar goed, er ligt een rapport. Wat blijkt? Zelfstandigheid met een eigen ambtenarenapparaat is een stap achteruit; zelfstandigheid met uitbesteden van taken is een pas op de plaats; een herindeling met Cuijk, Grave en Mill (CGM) is een stap vooruit. De conclusie lijkt duidelijk, we moeten gaan voor herindeling CGM. Maar dat kan niet meer, nu Cuijk kiest voor samengaan met Boxmeer en St. Anthonis in de hoop dat Grave en Mill ooit aansluiten. Bovendien is een ‘niveausprong in bestuurskracht’ nodig vanwege de uitdagingen die in de toekomst op de gemeente afkomen: doorontwikkeling sociaal domein, instandhouding voorzieningenniveau, Omgevingswet en ruimtelijke ontwikkeling, economische ontwikkeling en werkgelegenheid, digitalisering (zie p. 6-8 rapport PwC). Met andere woorden, er is een sprong vooruit nodig. De drie onderzochte opties bieden die sprong vooruit niet, een herindeling LvC volgens D66 wel. Precies, de optie die PwC niet mocht uitwerken in het rapport.

Wat is bestuurskracht eigenlijk, en waarom is het zo belangrijk? Bestuurskracht betekent dat je als gemeentebestuur kunt sturen op beleid en uitvoering. Dat is geen persoonlijke eigenschap, maar de uitkomst van hoe bestuur is georganiseerd. In Grave worden veel taken samen met andere gemeenten uitgevoerd (z.g. gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld voor jeugdzorg of afvalverwerking) omdat ze te duur en te ingewikkeld zijn om alleen te doen. Dan heb je als kleine gemeente nog maar beperkt iets te zeggen over het beleid en wat het kost. In de raad zijn we daar vaak gefrustreerd over, we worden geconfronteerd met voldongen feiten. Als grotere gemeente telt je stem zwaarder mee, of kun je die taken weer zelf uitvoeren. Meer bestuurskracht dus.
Hetzelfde geldt voor de ambtelijke organisatie. Nu kunnen we die maar beperkt aansturen omdat er 3 gemeenteraden boven hangen: Cuijk, Grave en Mill. Daar moet je steeds rekening mee houden. Rechtstreekse aansturing door 1 gemeentebestuur betekent meer bestuurskracht. Een grote gemeente is ook aantrekkelijker voor bedrijven; met een regionale aanpak kun je het vestigingsklimaat verbeteren.

De LPG concludeert dat zelfstandigheid met uitbesteding van taken, zoals nu in werkorganisatie CGM, haalbaar is. En houdt vast aan het streven naar zelfstandigheid. Dat is consequent, maar het negeert de werkelijkheid. Cuijk kiest immers een andere koers. Hoe moet het dan met de gezamenlijke werkorganisatie CGM? Linksom of rechtsom gaat dat Grave geld kosten. Geld dat we hard nodig hebben voor andere zaken, zoals jeugdzorg. Op korte termijn zal het misschien geen problemen geven, op lange termijn zal Grave achterblijven. Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid blijven min of meer gelijk, maar we maken niet de niveausprong die PwC noemt. De Industriële Kring waarschuwt voor de economische risico’s van zelfstandigheid. Waarom reageert de LPG niet op die argumenten, dat is toch in het belang van de inwoners van Grave?

Het CDA claimt kampioen ‘luisteren naar de burger’ te zijn door niet meer naar herindeling LvC te kijken. Terwijl ze er voorstander van waren bij de verkiezingscampagne en kiezers ook om die reden op hen hebben gestemd. Terwijl uit de opiniepeiling blijkt dat 22% van de Gravenaren wel herindeling LvC wilde (1 op de 5) en 33% herindeling CGM wenste (dus 55% = een absolute meerderheid was voor een vorm van herindeling). Terwijl we niet weten wat de inwoners willen nu de optie herindeling CGM is vervallen. Waarom verandert het CDA van standpunt als dat niet hoeft?

D66 houdt van Grave. Natuurlijk zou het mooi zijn als we nog lang en gelukkig konden leven achter de vestingmuren, beschermd tegen de boze buitenwereld. Maar het leven is geen sprookje. In de politiek moet je realistisch zijn en naar je omgeving kijken. Dat betekent volgens D66 serieus werken aan herindeling. Niet defensief aan het verleden vasthouden, maar met visie de toekomst vormgeven. Investeren in een grote gemeente met een krachtig gemeentebestuur, dat kaders stelt en controleert en een sterke positie heeft in de regio. En daarnaast versterken van lokale autonomie: burgers en bedrijven zelf regie geven in de stad en de dorpen.

Kortom, laten we zo snel mogelijk meepraten over herindeling LvC om de belangen van Grave te behartigen. Anders moeten we straks misschien tekenen bij het kruisje; een herindeling kan namelijk ook worden opgelegd door de provincie. Voor de finale beslissing kunnen we opnieuw een opiniepeiling houden, nadat inwoners eerlijk zijn geïnformeerd over de voor- en nadelen. D66 wil samenwerken met alle partijen die deze visie delen. Het zou van politieke moed getuigen als LPG en CDA die uitdaging zouden aangaan voordat het te laat is.

 

Marion Wierda
Fractievoorzitter D66 Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties