Grave

INGEZONDEN: Schaamteloos en onwerkelijk

Door Verenigd Progressief Grave

Deze kwalificaties zou ik willen gebruiken voor de raadsvergadering van de gemeente Grave op 14 april. Een vergadering waar slechts 4 inhoudelijk belangrijke en inhoudelijk interessante agendapunten op stonden, te weten de kadernota van CGM ( het ambtelijk apparaat van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert), de benoeming van een griffier voor een interim periode tot november 2020, de benoeming van een nieuwe wethouder als opvolger van Ben Peters, die onlangs aftrad en als enige van de drie wethouders waardering oogstte voor zijn werk bij zowel oppositie als coalitie, en de voorgenomen peiling onder de inwoners van Grave.

De benoeming en verkiezing van de interim griffier was een formaliteit. Slechts Ben Litjens gaf aan tegen de benoeming te zijn omdat hij de betreffende dame niet had kunnen spreken. En dat terwijl wij rechtspositionele zaken aan een commissie uit de Raad hebben gedelegeerd.

De kadernota van CGM gaf aanleiding tot discussie omdat het onder de huidige omstandigheden vreemd is de financiële kaders voor een periode van 4 jaar vast te stellen. Eigenlijk vond iedereen dat wel, maar ja zo’n kadernota hoort nu eenmaal. Het kwam ons wat machiavellistisch over, maar we hebben toch ons akkoord gegeven.

Het hoofdgerecht was de benoeming van een nieuwe, 3e, wethouder van de partij die bij de verkiezingen het grootste verlies leed en tot nu vol hield de coalitie niet persé te steunen. Dat is veranderd, de nieuwe coalitie bestaat uit de LPG, de VVD en Keerpunt 2010. Keerpunt 2010, ontstaan als een progressieve afsplitsing van het CDA, en verworden tot een Ben Litjens Partij, die er geen ideologie op na houdt, niet te volgen is als het gaat over stellingnames en tot nu elke begroting heeft verworpen en gestreden heeft tegen de voornemens van het college. Die partij heeft zich nu bekeerd tot de coalitie. Onbegrijpelijk, en het riep veel vragen op tijdens de raadsvergadering. Er ontstaat nu een wankele coalitie met twee eenpersoonsfracties en een oppermachtige LPG. Alhoewel, het is niet onmogelijk dat Ben Litjens eisen gaat stellen die de LPG niet wil inwilligen. We zullen het zien.

De discussie over de verkiezing van de wethouder richtte zich met name op het ontbreken van enig contact tussen coalitie en oppositie over de noodzaak van een 3e wethouder, het profiel van een nieuwe wethouder en de vraag of de omstandigheden niet noodzaken tot een breed gedragen college dat de gemeente door deze moeilijke tijd kan helpen. Deze en vele andere vragen werden gesteld aan LPG, VVD en Keerpunt 2010. Op geen enkele vraag kwam een antwoord. De fractievoorzitter van LPG werd nijdig en beklaagde zich erover dat het een democratisch proces betrof en de kiezers in 2018 aan de LPG een groot mandaat hadden gegeven. Ze werd nog nijdiger en begon de voorzitter in de openbare vergadering bij zijn voornaam te noemen. Geschreven en ongeschreven wetten werden terzijde geschoven. Ik heb bewondering voor de collega’s uit de oppositie die het gevecht nog aangingen. Ik deed dat niet in de wetenschap dat het volstrekt geen zin had. De fractie VVD verdedigde zich niet en gaf feitelijk aan dat de zaken lopen zoals ze lopen en Keerpunt 2010 had geen commentaar. Beschamende vertoning.

Het was op dat moment al wel duidelijk dat de nieuwe coalitie op geen enkel punt ook maar een millimeter wilde schuiven. Macht is macht, en die zit toevallig bij ons. Waarbij men voorbijging aan het belangrijkste uitgangspunt van democratie, namelijk het met elkaar op basis van argumenten zoeken naar de beste oplossing. De poging van de oppositie om, in de termen en woorden van de coalitie, een datum op termijn (Prinsjesdag ) vast te stellen als uiterste datum voor de opiniepeiling onder de Graafse inwoners, omdat 14 mei niet kan vanwege de coronacrisis, werd door de drie coalitiepartijen terzijde geschoven. Daar had men geen behoefte aan. “Samen voor ons eigen en laat de rest de rambam krijgen” (à la de vrije jongens Jacobse en Van Es) is het motto van deze nieuwbakken coalitie.

Het is er niet leuker op geworden in de Graafse Raad. Wij zullen ons blijven inzetten voor uw belangen, wat betekent dat wij forse oppositie blijven voeren omdat de huidige coalitie Grave rechtstreeks naar de afgrond helpt.

Namens de fractie van Verenigd Progressief Grave,
Jacques van Geest, fractievoorzitter.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties