Grave

INGEZONDEN: Respectloos

Door Joke van Essen

Met verbazing afgelopen dinsdag, 24 november, naar de vergadering van de audit-commissie geluisterd en gekeken. Met kromme tenen de opmerking van dhr. Bannink aan dhr. Eijbersen aangehoord. Volkomen respectloos en onheus.

Als toehorende burger verwacht ik dat in de raadszaal een fatsoenlijk debat gevoerd wordt desnoods op het scherp van de snede maar niet met snerend gemompel waarmee raadslid hr. Bannink meent zijn collega raadslid in diskrediet te brengen door ongepaste twijfel aan zijn collega’s integriteit. Als toehoorder is dat bijzonder irritant en wekt bij mij een gevoel op van plaatsvervangende schaamte.

Raadsleden en in het bijzonder die van de coalitie mogen zich wel eens gaan realiseren dat ze voor een breder publiek acteren dan alleen voor hun achterban en zich bewust moeten zijn elkaar meer met respect te bejegenen. Ondanks alle goede voornemens lijkt dat nog steeds niet te lukken, waarschijnlijk ook door het opvallend gemis aan bestuurlijke leiding (voorzitterschap) aan de raad.

Al met al niet plezierig om aan te horen en te zien.

Joke van Essen

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-11-27 13:05:15

Ja Joke, respect en beschaafdheid zijn niet de sterkste punten van de coalitie in Grave, niet alleen van genoemde Rob Bannink van de lokale afdeling van de VVD, maar ook niet van zijn zus Astrid van de LPG samen met nog een aantal leden van de LPG-fractie.

Twee tot drie leden van de LPG-fractie zijn nog het meest beschaafd, want die zeggen (bijna) nooit iets. Zij hoeven alleen maar mee te stemmen met de rest als de ‘bazin’ van de LPG dat eist.

‘Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is’ maar ook in de natuur zit daar veel verschil in. Helaas, we zullen het er nog een tijdje mee moeten doen.

Jan Opsteegh

2020-11-27 22:21:19

Grave in de Ban(ninkjes) van de toekomst.
Gelukkig is er nog de 3e coalitie partij Keerpunt 2010.Zoals de heer Litjens schrijft in zijn reactie op de dwaallichten, is hij groot voorstander va het feit dat mensen, dus ook raadsleden op respectvolle wijze met elkaar omgaan. En verder ruim afstand neemt van personen die op badinerende wijze schrijven of spreken over elkaar. Maar heb ik al niet eens eerder geschreven dat de strakke hand van de voorzitter onzichtbaar was in de raadsvergadering.
En voorsommige raadsleden van de LPG geldt dus echt wel: “oogjes toe en snaveltjes dicht”.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties