Grave

INGEZONDEN: Reactie van een raadslid op de heer Sparidans

Door Roland Eijbersen van CDA Grave

Geachte heer Sparidans,

Wij kennen elkaar niet, maar uw pen triggerde mij. Op 26 september schreef u een kort ingezonden artikel op Arenalokaal.nl met als titel ‘Ik snap de gemeente Grave wel’. De kern was dat het gemeentebestuur van Grave besloten zou hebben om niet te reageren op kritische uitingen van burgers over het gemeentelijke beleid. Ik vind dat nogal een ‘boute’ uitspraak en voelde de behoefte om erop te reageren.

Sinds de laatste verkiezingen mogen mijn collega raadsleden en ik de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp vertegenwoordigen. Een hoop nieuwe raadsleden zijn aan boord gekomen, elk met hun eigen persoonlijkheid, stijl en politieke achtergrond. Samen proberen we er wat van te maken. U schrijft dat het “gemeentebestuur van Grave heeft besloten NIET te reageren op kritische uitingen van burgers.” Ik dacht eerst: Heb ik iets gemist? Waar kan ik dit besluit terugvinden? Ik weet het antwoord al: Dat besluit is er niet omdat het überhaupt niet door de gemeenteraad genomen is. Zo’n dom besluit zou mij zeker zijn bijgebleven.

Als inwoners een onderwerp onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen dan kan dat op meerdere manieren. Bijvoorbeeld: Individuele raadsleden of een politieke partij benaderen, een brief schrijven, inspreken tijdens een raads- of commissievergadering of de (sociale) media inschakelen. Dat is de praktijk en blijft de praktijk. Het is de verantwoordelijkheid van een individueel raadslid om daar iets mee te doen of niet, om er op te reageren of niet.

Wat ik wel weet is dat de griffie bezig is om de huidige werkwijze van ontvangstbevestigingen bij brieven gericht aan de raad te verbeteren. Als zo’n brief wordt ontvangen, dan ontvangt de schrijver een standaard ontvangstbevestiging. Deze brieven worden dan opgenomen op de lijst van ingezonden stukken en krijgen een kwalificatie mee (bijvoorbeeld ter kennisgeving). Gedurende de vergadering kan de raad er daar over hebben als er behoefte aan is. Een raadslid of fractie kan ook zelf contact zoeken met de briefschrijver. Dit is al jaren de praktijk. Als de raad volstaat met kennisneming van de brief, dan zal worden gecommuniceerd dat op de brief geen inhoudelijke reactie meer volgt. Deze manier van werken is niet iets ‘Graafs’, of iets wat onlangs aangepast is. Onze buurgemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert werken ook op deze wijze, als ook de Tweede Kamer.

Het is een technische manier van afhandeling, dat geef ik toe. Er valt wat voor te zeggen, er valt genoeg op af te dingen. Laat ik voor mezelf spreken, ik probeer als raadslid zo goed en zo kwaad als dat kan te reageren op iedereen die mij mailt, belt of aanspreekt op straat. Kritische of niet kritische burger, het is mij om het even. Zo sta ik erin. Ik kan me dus zeker niet vinden in hetgeen u schrijft.

Geachte heer Sparidans,

Ik begrijp dat u bij de Arena Lokaal, net als de heren Baaijens en De Vreede overigens, een soort van hofleverancier bent van ingezonden artikelen. Een mening delen via een lokale krant verrijkt het debat. De heren die ik zo even noemde staan bekend om hun ‘kritische mening’. Die mogen ze wat mij betreft hebben en uiten, daar is an sich niets verkeerds aan. Bovendien, vraagt u het maar na bij ze: Regelmatig e-mail of ik spreek ik met ze. Ik probeer te luisteren naar hun argumenten, te vernemen wat er bij hen leeft en te zien of ik er als raadslid iets mee kan.

Het denken over de relatie tussen raadslid en inwoner staat niet stil. Ook de huidige raad is bezig om te zien hoe we die relatie kunnen versterken en wat wij als raad daarin kunnen doen.

Persoonlijk ben ik fan van een inhoudelijke discussie op basis van argumenten. Dat is mijn stijl. Benaderbaar zijn vind ik ook belangrijk. Dus als u met een bepaalde zorg blijft zitten na mijn reactie of de behoefte hebt om er nog eens wat uitgebreider over na te praten, mijn deur staat altijd open. Koffie?

Hartelijke groet,

Roland Eijbersen
CDA-raadslid Grave

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties