Grave

INGEZONDEN: Reactie LPG op lekken LLvC in commissievergadering

Door LPG Grave

Sinds 2014 koopt de gemeente Grave haar dienstverlening in bij de werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill/St.Hubert). Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenten Cuijk en Mill/St.Hubert samen met Boxmeer en St. Anthonis fuseren tot één gemeente Land van Cuijk waardoor de huidige ambtelijke organisatie komt te vervallen. De gemeente Land van Cuijk i.o. heeft daarbij aangegeven alle medewerkers van CGM over te willen nemen in hun nieuwe ambtelijke organisatie. Dit betekent overigens niet dat de dienstverlening in de gemeente Grave met ingang van 1 januari 2022 komt te vervallen.

In de afwikkeling van de opheffing van de werkorganisatie CGM en de oprichting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o. is het voor beide partijen gunstig om afspraken over de dienstverlening te maken die worden vastgelegd in een DVO (Dienstverleningsovereenkomst). In deze overeenkomst worden o.a. afspraken gemaakt over de kwaliteit, de taken en verantwoordelijkheden, de zeggenschap en aansprakelijkheid en natuurlijk het kostenplaatje. Dit zijn afspraken tussen 2 overheidspartijen die een overeenkomst met elkaar aangaan en dus beiden de belangen van hun inwoners dienen te behartigen.

Naast deze DVO moet er ook een liquidatie-akkoord worden overeengekomen tussen de gemeenten Grave / Cuijk en Mill/St.Hubert over de huidige ambtelijke organisatie CGM. De onderhandelingen zijn al enige tijd aan de gang en worden door de colleges van genoemde gemeenten uitgevoerd, aangezien dit een bevoegdheid is van het College van de gemeenten.

In de commissievergadering van 15 sept. jl. werd door commissielid dhr. Hendriks van de partij Liberaal Land van Cuijk een brief getoond die door de gemeente Land van Cuijk i.o. aan het college van Grave gestuurd is, waarin staat dat zij aan de gemeente Grave een ultimatum stellen en vinden dat onze gemeente vóór 1 oktober a.s. het concept DVO moet ondertekenen. Op zich opmerkelijk dat Liberaal Land van Cuijk tijdens onderhandelingen informatie gaat “lekken”. Anderzijds begrijpelijk (!) omdat dit de partijen, die voorstander zijn van een herindeling, de kans geeft de druk ook van deze kant op te voeren. Hiervan werd door het CDA en Liberaal Land van Cuijk dankbaar gebruik gemaakt waarbij zelfs geëist werd dat het college van de gemeente Grave alle informatie van deze onderhandelingen beschikbaar moet stellen. Uiteraard is dit op geen enkele wijze in het belang van de inwoners van de gemeente Grave en zal het de onderhandelingspositie van Grave ernstig verzwakken.

Het is belangrijk de dienstverlening aan de inwoners van de Gemeente Grave ook ná 1 januari 2022 te borgen. De DVO en de liquidatieovereenkomst dienen dan ook zorgvuldig opgemaakt te worden en het mag duidelijk zijn dat het college hierbij op juridisch en financieel gebied deskundig wordt ondersteund.

Ongeacht hoe je over herindeling of een zelfstandige gemeente denkt, hierbij mag te allen tijde maar één belang prevaleren, en dat is uw belang.

Fractie LPG

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-09-18 13:44:46


Het blijft zeer teleurstellend. LPG-Grave beroept zich in elke vergadering bij herhaling op haar standpunt dat ze álles en álles alléén maar doen in het belang van de inwoners van Grave.

Zij willen daarmee continu de indruk wekken dat een zelfstandig Grave het allerbeste is voor álle inwoners van Grave en tonen daarmee geen enkel begrip voor partijen die verder kijken dan hun neus lang is.

De gemeente Grave loopt daardoor veel mis. Dat is buitengewoon jammer.

Piet Janssen

2020-09-19 15:27:54

Terechte opmerking:  naar aanleiding van het gegeven dat LPG-Grave steeds aangeeft alles en alleen maar in het  belang van de inwoners Grave te handelen.Onzin, het is in belang van de LPG-Grave zelf om steeds maar te herhalen, dat ze zo goed bezig zijn . Het invullen van de belangen van de ander leidt al gauw tot misvattingen en wordt ongeloofwaardig.Blijft de vraag of de politieke agenda steeds op deze manier in de de Arena geplaatst moet worden . Er zijn toch nog reaadsvergaderingen, daar hoort het op de eerste plaats om besproken te worden.

Jan Opsteegh

2020-09-20 11:24:48

Lees ik het verkeerd, of lees ik het goed? Ik lees : Alle mede werkers van het CGM worden overgenomen in de nieuwe ambetlijke organisatie van Land van Cuijk io. Dit betekend overingens NIET dat de dienstverleing in Grave per 1 januar 2022 komt te vervallen! Dit lees ik als een bevestiging voor het voortbestaan van de dienstverlening.    Verder op lees ik dat er nog niks is vastgelegd en overeenkomsten niet zijn getekend, dus nog onzeker is of bovengenoemde toezegging zekerheid biedt.     Wie spreekt hier van "lekken".  Dhr, Hendriks toont in de commissievergadering een onderschepte brief die is gericht aan het college (2 wethouders van LPG, 1 wethouder VVD, en Burgemeester) Tot dusver alleen bekend bij het college, commissiieleden / raasleden en een klein aantal personen van de publieke tirbune of on-line volgen van de  vergadering.   LPG daarentegen maakt dit kenbaar door het openbaar te publiceren in de ARENA, zodat iedere inwoner van het verspreidingsbgebeid van ARENA op de hoogte is gesteld.

Wat voor voordeel het college erin ziet om weer tijd te trekken voor iets wat al langer speelt is mij niet duidelijk.   Maar het ondertekenen NA 1 october zal de, toch al niet sterke, onderhandelingspositie van Grave beslist niet versterken.

Louis Sparidans

2020-09-20 11:43:35


Sowieso is de onderhandelingspositie vanuit Grave gezien uitermate zwak. De LPG heeft zich tot dusver steeds met hand en tand verzet tegen aansluiting met de gemeente ‘Land van Cuijk i.o.’.

Het is zelfs buitengewoon arrogant om nú van ‘Land van Cuijk i.o.’ te verwachten dat ze hun uiterste best zullen doen om een zelfstandig Grave ‘van harte’ tegemoet te willen komen, laat staan op financieel vlak.

Grave zal het alléén moeten opknappen en ‘dankjewel’ moeten zeggen tegen de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De inwoners van Grave zullen het ermee moeten ‘doen’. De LPG denkt alleen aan zichzelf.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties