Grave

INGEZONDEN: Lidl, wie heeft er schuld?

Door Louis Sparidans

Weer komt een forse blunder van het College van Burgemeester en Wethouders in Grave aan het licht. Het gaat om de nieuwe vestiging van de Lidl aan de Mgr. Borretweg in Grave. Sommige bezwaarmakers hiertegen geven nu de schuld aan de Raad van State, die op 1 april jl. bepaalde dat Lidl het volste recht heeft om daar te gaan bouwen. En dit blijkt terecht. Want de werkelijke schuld ligt bij het College van Burgemeester en Wethouders!

Ofschoon al in 2006 de activiteiten van het destijds ter plekke gevestigde tuincentrum waren beëindigd en vanaf 2015 er al vergevorderde plannen bestonden voor woningbouw, verzuimde de gemeente Grave om het bestemmingsplan te wijzigen van detailhandel in woonbestemming.
Door dit verzuim kon op 23 december 2016 daarom een vergunning worden aangevraagd voor nieuwbouw van een winkelruimte op dat perceel, waar de gemeente Grave op 21 maart 2017 ook mee instemde. En toen is het gedonder in de glazen begonnen!

Alle protesten en gerechtelijke procedures die sindsdien werden gevoerd, strandden uiteindelijk op het verzuim van de gemeente Grave om tijdig het bestemmingsplan te hebben gewijzigd. Dit is buitengewoon triest voor alle omwonenden en andere belanghebbenden die drie jaar lang vergeefs hebben geprotesteerd en geprocedeerd.

Helaas, het is niet anders! Niets belet de Lidl meer om te gaan verhuizen van de huidige plek aan het Pastoor van den Hurkplein naar de Mgr. Borretweg, zodra de nieuwbouw is voltooid.

Ook ik vind dat spijtig.

Louis Sparidans

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties