Grave

INGEZONDEN: Lange Louis

Door Jeroen van Druten

Geachte heer Sparidans,

Nu heeft u het voor elkaar hoor.
Na jaren irritatie over uw halve leugens, uw vooringenomen meningen en de arrogantie waarmee u meent anderen te mogen beoordelen, klim ik eenmalig in de pen om mijn ongenoegen over uw handelswijze te uiten en eens wat tegengas te geven.

Tegelijkertijd mezelf realiserend dat er nu een grote kans bestaat dat er volgende week een uitgebreid weerwoord zal komen met wellicht een poging om ook mij te overtuigen van uw gelijk of mij uit te dagen om die halve leugens te bewijzen. Want dat is wat u nu al een aantal jaren in Grave doet.
Met name mensen die met goede bedoelingen, idealen, tijd en energie steken om Grave naar hun beste kunnen te besturen, op een bijzonder negatieve wijze op de korrel te nemen en daarbij uw “superieure mening” ten toon te spreiden.

Ook ik volg op afstand regelmatig met kromme tenen en gefronste wenkbrauwen de Graafse politiek. Maar ik vraag mij vooral bij u af, waar haalt u het hautaine lef vandaan om mensen openbaar te be(ver)oordelen? En dan te beoordelen op wat? Op de meetlat van uw eigen mening of ideeën? Ik heb niet de indruk op de meetlat van algemeen fatsoen.
Wie bent u om dit publiekelijk te doen, om mensen met een eigen of andere visie dan die van u belachelijk te maken, (bijna) te beschuldigen en met vooroordelen te veroordelen, compleet met steken onder de gordel?
Staat u ver boven uw medemens en weet u alles? Kijk eens in de spiegel! Richt dan uw eigen partijtje op en stel u met uw kornuiten verkiesbaar. Dan weet u meteen hoe minimaal de sympathie voor uw mening en uw handelswijze in Grave is. 

Natuurlijk zijn we in Grave niet vies van een beschouwende opinie met als het kan een vinger op de zere plek. Zeker niet, want die zijn er volop, dat weten we allemaal. Echter de belerende negatieve drek die uit uw pen komt, daar zitten weinig Graafse mensen op te wachten en voegt helemaal niets positiefs toe. En u bent niet de enige hoor, we hebben helaas in Grave een overschot aan narrige chagrijnige negatieve oude mannetjes, die het allemaal beter menen te weten.(jeetje nog meer reacties).

Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting, ook voor u en uw kompanen, en daar moeten we zuinig op zijn. Maar u bent aan het overdrijven en langzamerhand krijg ik de indruk dat uw manier van denken en schrijven steeds meer gaat lijken op die van complot-gekkies als bijvoorbeeld Lange Frans.

U kunt best leuk en positief over Tilburg schrijven heb ik gezien. Waarom is het niet mogelijk om in uw circa 35 jaar woonervaring in Grave vergelijkbare positieve stukjes over Grave te schrijven? Ik weet zeker dat de Gravenaar dat wel zou waarderen en daarmee ontloopt u rap de kans om verder door het leven te moeten gaan als de nooit meer serieus te nemen Lange Louis.

Tenslotte: Ik zag dat u Ben Litjens uitdaagde voor een debat. Kom als het weer kan eens naar een Graafs evenement als de pronkzittingen. Kunnen we lachen, want dat is wat we nodig hebben.

Het gaat u goed.

Jeroen van Druten

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-11-02 16:32:05

Beste Jeroen

Dank je zeer! Ik vind het geweldig als iemand op mijn mening kritisch reageert. Ik krijg namelijk meestal bijval, vaak zelfs complimenten, ofschoon ik daar nooit openlijk melding van maak. Dat komt omdat ik uiteindelijk liever KRITIEK heb om op te reageren.

Helaas, ik ken je niet persoonlijk. Dit laat overigens onverlet dat ik toch graag op je kritiek wil ingaan. Trouwens, je vermoedde het zelf al.

Het is waar, ik woon al meer dan 35 jaar met veel plezier in Grave. Ik heb er tot mijn 65e jaar gewerkt, ben er daarna graag blijven wonen en heb er in al die jaren vele vrienden gemaakt.
Grave is een mooi klein stadje, waar we kunnen genieten van een bloeiend verenigingsleven en vaak prachtige evenementen. Hopelijk geniet jij daar ook van.

Het is juist, ik ben voorts, zelfs al sinds mijn jeugdjaren, misschien wel meer dan gemiddeld geïnteresseerd in politiek, zowel landelijk, regionaal als op lokaal niveau. Daarom volg ik ook veel bestuurders, die zelf naar zo’n functie hebben gesolliciteerd en uiteindelijk ook verantwoordelijkheid dragen voor de aan hen opgedragen taken. Ik vind het daarom normaal dat je kritisch mag zijn op hun ambtelijk functioneren als publiek persoon, maar nooit op hen als privé-persoon.

Dat is altijd mijn uitgangspunt. Je kunt het daarmee niet eens zijn, dat is ieder zijn/haar goed recht. En dat moeten we ook hoog houden! Ik vind het fijn dat je daar hetzelfde over denkt.
Met een hartelijke groet,

Louis Sparidans

Vanuit Cuijk

2020-11-02 18:37:56

Vanuit Cuijk lees ik altijd graag Louis' stukjes. Ik hoop dat hij blijft schrijven..

Manus

tr

2020-11-03 15:53:15

Alleen is het zo dat Sparidans steeds weer de naam van Grave bezoedeld en er mede oorzaak van is dat het een slechte naam heeft gekregen door dit soort vuilspuiterij.

Louis Sparidans

2020-11-03 17:13:35


Beste ‘TR’, jammer dat u niet uw naam voluit schrijft.
Overigens, u presenteert zich wel als typisch hét schoolvoorbeeld van de term ‘shooting the messenger’, oftewel ‘schieten op de boodschapper’.

Voor het bezoedelen van Grave, dan wel voor de door u gebruikte uitdrukking ‘vuilspuiterij’, ben ik volgens mij niet zélf verantwoordelijk, maar verscheidene leden van de gemeenteraad die zich daar bij herhaling van bedienen.

Maar, voor alle duidelijkheid, ik wil u zeker niet kwetsen.

tr

2020-11-04 11:59:55

Geachte heer Sparidans, het is typisch het patroon van een persoon met narsichtische persoonlijkheids storing die andere de schuld geeft van hetgeen hij zelf aanricht. Het lijkt me beter dat u eens iets positiefs over Grave schrijft 

Louis Sparidans

2020-11-04 13:06:05


Beste TR,

Het is duidelijk dat u NIET de Graafse politiek volgt, anders zou u weten dat u met name raadsleden kunt terecht wijzen op de door u eerder gebruikte woorden ‘bezoedelen en vuilspuiterij’.

Heus, ik ben slechts een ‘waarnemer’ hiervan. Dat zou u ook zélf kunnen zijn.

tr

2020-11-05 12:45:20

Geachte heer Sparidans , Het is nu wel duidelijk dat u een narcist bent u probeert nog steeds uw gelijk te bewijzen alhoewel u aantoonbaar van halev hele waarheden probeert te maken en daabij schroomt u niet om de plaats Grave belachelijk te maken, als u vind dat het is zoals u zegt waarom verhuist u dan niet naar een andere plaats, Grave zou u daar erkentelijk voor zijn 

Louis Sparidans

2020-11-05 14:00:10


Beste TR,

Voor alle duidelijkheid even vooraf: ik herken me helemaal niet in de kwalificatie die u mij opnieuw toedicht. Eveneens herken ik me niet in uw uitspraak dat ik Grave belachelijk zou willen maken.

Integendeel, u leest mij kennelijk onvoldoende. Ik woon immers al meer dan 35 jaar met veel plezier in Grave. Ik vind het een leuk stadje met overwegend zeer vriendelijke mensen.

Heus, ik hoop er te kunnen blijven wonen, of Grave nu voor zelfstandigheid kiest dan wel voor aansluiting bij één gemeente Land van Cuijk.

Ik plaats af en toe enkel een kritische opmerking waar het om ons gemeentebestuur gaat en heus, ik ben daarin niet de enige. Het is jammer dat u de wijze van het functioneren daarvan kennelijk niet volgt. Zo ja, dan zou u wellicht tot dezelfde mening kunnen komen.

tr

2020-11-06 14:09:59

 Heer Sparidans, dat u zich niet in de kwalificatie narcist herkent is nu typisch het beeld van een narcitische persoonlijkheids stornis. Als u het niet begrijpt google dan even en misschien wordt het u dan duidelijk alhoewel ik de mening ben toegedaan dat u daar grote moeite mee heeft en dat bij u ter herkennen.  *U plaatst niet af en toe een kritische opmerking maar zowat iedere week en voor wat uw kritische opmerkingen betreft " de beste stuurlui staan aan wal "

Louis Sparidans

2020-11-06 16:25:19


Beste TR,

Het begint te lijken op een ongelijke woordenstrijd. Mogelijk kent u mij persoonlijk, misschien meent u dat ik u ooit in woord of gebaar heb gekwetst. Zo ja, dan is dat mijnerzijds volledig onbewust gebeurd. Help mij een beetje om u te kunnen doorgronden.

Doordat u slechts initialen in plaats van uw volledige naam gebruikt, kan ik u niet kennen. Trouwens niemand in Grave. Waarom eigenlijk niet? Schaamt u zich zelf? Ik heb geen idee.
Van verschillende zijden hebben mij overigens suggesties bereikt wie achter de initialen TR zou kunnen zitten, maar die heb ik voorlopig naast me neergelegd.

Ik wil graag zo goed mogelijk op uw kritiek reageren en heb dat ook al een paar keer gepoogd, maar kom vooraleer uit de anonimiteit, waarachter u zich verschuilt. Dat discussieert zoveel gemakkelijker.

anton coolen

2020-11-06 20:29:40

Beste mensen,

Zonder waardeoordeel  te geven over de inhoud.

Niet doen! Heeft geen enkele toegevoegde waarde. Daarnaast anoniem is iets te gemakkelijk.

Blijf gezond en denk aan de RIVM-richtlijnen.

Jan Opsteegh

2020-11-08 18:46:30

Beste heer Sparidans,
Neem het advies van Dhr. Coolen te harte, die heeft voldoende ervaring om steeds te moeten reageren op reacties van personen die hem niet begrijpen. Ik lees de reacties van Dhr. Sparidans altijd met veel genoegen. De wijze waarop hij zijn mening weergeeft benaderd de waarheid vaak wel. Zijn schrijf en denkwijze is op een manier, waarbij zelden of nooit een persoon persoonlijk of in privé sfeer word benaderd. En zoals je zelf al schrijft er zijn personen of partijen genoeg die stof leveren om op te reageren. De uitnodiging van Dhr. v. Druten om eens naar de pronkzitting te komen om te lachen is overbodig. Het is dat de “Mertbloazers”nog niet bij de raadsvergaderingen aanwezig zijn anders was het programma met Graafsche prominenten al bijna gevuld voor een zittingsavond. Wie spreekt er nu van complot-gekkies? Wat dacht je van het voorbeeld om maar eens iemand te noemen bijvoorbeeld “Lange Ben”. En inderdaad is het jammer dat T.R. niet zijn naam volledig wil vermeldden. Maar ieder die serieus de ingezonden stukken en reacties leest, kan wel een vermoedden hebben wie er achter schuil gaat. En Louis, het zal ongetwijfeld geen moeite zijn om eens iets positief te schrijven over Grave. Dat zal je zeker lukken mits er iets posities te meldden is. Gezien de teksten is er enige duidelijkheid over mistery gast TR. De zin van “de beste stuurlui staan wal” is er eentje die weleens betrekking kon hebben op TR. Vermoedelijk heeft hij in het verleden ook aan het roer gestaan, maar heeft vroegtijdig, wellicht genoodzaakt, het stuur uit handen moeten geven en het stuurloos schip achter gelaten. En zich vervolgens heeft terug getrokken in een van dorpskernen van Grave .
Louis Sparidans, blijf gewoon op je welvertrouwde wijze kritisch op het wel en wee van het stadje Grave.

Louis Sparidans

2020-11-09 19:25:00

Met waardering heb ik kennis genomen van de reacties door Anton Coolen en Jan Opsteegh.
Kennelijk heeft het indruk gemaakt op ‘TR’, want zijn reacties blijven uit.

Door in de anonimiteit te willen blijven en geen argumenten te noemen waarop hij zijn kritiek baseert is een verdere gedachtenuitwisseling mijns inziens inderdaad volstrekt zinloos. Ik laat het hier dus maar bij.

Jeroen van Druten

2020-11-11 10:01:37

Er is gelukkig wel iets in beweging gebracht en dat was het doel van mijn oproep aan dhr. Sparidans om eens iets positiefs te schrijven over Grave. Dat Sparidans wel leuk kan schrijven bestrijd ik niet, echter is het uitsluitend een kant op en heeft het narrige arrogante trekjes. Het is zeg maar van links naar rechts bekeken met daarbij een negatieve en sarcastische inborst. Eenmaal deze denk- schrijf - en werkwijze aangenomen maakt het dat het selectief richtingsverkeer is geworden. In zijn reactie naar mij geeft hij aan nooit persoonlijk personen aan te vallen maar uitsluitend hun functie / functioneren te bekritiseren. Ook daar zit hij helemaal mis, lees enkele stukken over bv de burgermeester en een wethouder maar eens na, dat gaat echt te ver volgens mijn fatsoensnormen en heeft geen enkel doel om dat zo te doen.
Vette tip: Door U zo negatief op te stellen wordt U door Uw tegenstander nooit meer serieus genomen. 
Ook de opmerking dat hij uitsluitend positieve reacties op zijn stukjes krijgt is precies wat ik met die arrogantie bedoelde. Of er moet natuurlijk thuis een trouwe fan zitten die hem de hele dag aanmoedigt, in grave hoor ik vooral andere reacties. Markant is ook dat ik kan me niet herinneren dat Sparidans ooit over de linkse politiek in Grave iets negatiefs heeft geschreven. Wanneer ik in zijn reactie van 3/11 lees dat hij van mening is slechts de boodschapper te zijn, slaat Sparidans de plank totaal mis. Lange Frans denkt daar namelijk net zo over. Het gaat er om, wat pik je er uit, wat gebeurd er, wat leg je onder een vergrootglas en waar schijn je je lichtje op. Er gebeurd heel veel meer in de Graafse politiek dan alleen wat Sparidans schrijft maar dat is in zijn denkwijze blijkbaar niet intressant om te vermelden.  En natuurlijk het belangrijkste: Het mag allemaal het is legaal en ik hoop oprecht dat iedereen gezond blijft en nog heel lang en gelukkig in Grave mag blijven lachen. 

PS Jan bedankt voor die grappige opmnerking over de Mertblaozers bij de raadsvergadering misschien kunnen we die nog wel ergens gebruiken ;).

                       Mvg Jeroen van Druten (Brutaal Bruurtje)

Louis Sparidans

2020-11-11 14:07:00


Beste Jeroen,

Opnieuw bedankt voor je reactie. Aanvankelijk dacht ik ‘het kan geen toeval zijn, zo’n reactie op de elfde van de elfde’. Maar nadien zag ik dat je e.e.a. serieus bedoelde.

Om te beginnen wil ik iets in je reactie rechtzetten. Heus waar, ik bekritiseer de burgemeester en wethouders altijd alléén maar op hun ambtelijk functioneren. En dat mag niet alleen, ik leg daarmee ook disfunctioneren bloot als zulks strijdig is met het belang van Grave en/of haar inwoners.

Je verwijst naar stukjes met betrekking tot de burgemeester en dat vind ik juist goed van je. Dan kan iedereen ook lezen dat ik de burgemeester als privé-persoon zeker kan waarderen.

En voor alle duidelijkheid: ik beschouw niemand als ‘tegenstander’. Niet alleen géén enkel raadslid, maar ook geen enkel lid van het College. Ik bekritiseer alléén hun meningen als die mijns inziens NIET in het belang zijn van de gemeente Grave resp. haar inwoners. Ik herhaal ‘mijns inziens’, daar kan iedereen het mee eens zijn of niet. Kritiek daarop staat vrij!
Graag zelfs.

Het is wél waar dat ik expliciet van mening ben dat Grave én haar inwoners het beste af is met aansluiting bij één Land van Cuijk, met name als je naar de toekomst kijkt. En het is juist, dat feitelijk alléén wat jij noemt ‘de linkse politiek’ dit standpunt ook huldigt.
Vandaar!

Vergeet voorts niet dat bij een officiële opiniepeiling in 2018 amper 40% voor een zelfstandig Grave koos. Het is daarom veel gemakkelijker om in Grave mensen te ontmoeten, die dichter bij MIJN MENING hierover staan, dan anderen.
Daar is ‘niets arrogants’ aan

Op het eind van je reactie schrijf je: ‘Het mag allemaal het is legaal en ik hoop oprecht dat iedereen gezond blijft en nog heel lang en gelukkig in Grave mag blijven lachen.’
Daar ben ik het volmondig mee eens!

Louis Sparidans

Jeroen van Druten

2020-11-11 15:57:53

Louis, Niet dat ik er iets van verwacht had maar wij gaan daar niet uitkomen met Uw halve waarheden en halve antwoorden. 
Het is een bekend trucje want zo blijf je maar schrijven en kom je nooit to the point. Misshien toch iets te veel intresse in de politiek. Maakt verder niet uit, ik heb mijn punt kunnen maken en U heeft dat met Uw reacties ruimschoots bevestigd.
Let goed op dat je je als vrolijke feestganger niet nog meer mistappen maakt tijdens de pollonaise.
Het gaat U goed, groet Jeroen van Druten

Louis Sparidans

2020-11-11 18:04:40


Beste Jeroen, niettemin toch bedankt.

Wel is het jammer dat je mijn reacties enzovoorts als ‘halve waarheden en halve antwoorden’ bestempelt. Als je concreet aangeeft waar je die vindt wil ik die graag toelichten.

Ik ben me er niet van bewust en hou zelf ook niet van ‘halve waarheden’.

Naar mijn eigen gevoel kom ik juist altijd ‘to the point’. En dat is ook steeds mijn bedoeling.
Overigens wens ik je eveneens graag het allerbeste toe!

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties