Grave

Ben Litjens over onderzoek bestuurlijke toekomst Grave

INGEZONDEN: 'Is hier sprake van een waanvoorstelling?'

Door Ben Litjens van Keerpunt 2010 Grave

Toen ik de uitnodiging voor deze raadsvergadering en ik de stukken las dacht ik bij mezelf: “Is hier sprake van een waanvoorstelling?" Natuurlijk heeft Grave een bestuurlijke toekomst. Welk twee problemen worden ons aangepraat?

1. Het probleem gebrek aan bestuurskracht?
In de raadsperiode vóór 2010 hadden wij burgemeester mevrouw Delissen. Zij is vertrokken naar een gemeente met 43.000 inwoners Zij beschikte dus kennelijk een flinke bestuurskracht. Dat hebben wij gezien aan de overeenkomst met de GBB.
In de voorbije periode hadden wij een wethouder de heer Joon. Hij is vertrokken als wethouder naar een gemeente van 160.000 inwoners. Hij beschikte dus kennelijk over een flinke bestuurskracht maar met al het geld dat de gemeenteraad beschikbaar stelde voor de oude binnenstad is niet één gevel opgeknapt.
In de voorbije periode hadden wij een wethouder de heer Daandels. Hij is vertrokken naar een veel grotere gemeente van 50.000 inwoners. Hij beschikte kennelijk ook over een flinke bestuurskracht. Maar in zijn periode is niets noemenswaardig gebouwd maar wel gesloten zoals de scheepswerf.

2. Het probleem van gebrek aan efficiëntie en effectiviteit
Wat heeft de ambtelijke samenwerking via Bureau CGM ons geleerd?
Dat van deze grotere organisatie geen kwaliteitstoename is verkregen maar wel een kostentoename. De gemeente Grave betaalt meer dan € 7 miljoen aan CGM.

Locatie nieuw gemeentehuis
Om bestuurskracht te tonen zouden de drie fusie gemeenten Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis nu reeds kunnen vaststellen waar zij het nieuwe gemeentehuis willen bouwen. Een unanieme keuze op korte termijn is voor mij een vorm van bestuurskracht.

Taakstelling gemeente
Het ambtelijk apparaat en hun dagelijkse bestuurders behoren oog te hebben met de specifieke gemeentelijke taakstelling. De taakstellingen van de gemeente Mill en St. Hubert en de gemeente Landerd komen het meeste overeen met de gemeente Grave. Ik bepleit nog steeds dit model.
Wat is de kennis, die nodig is om Grave goed te besturen?
Voor Grave betekent dat kennis over een historische stad. Hoe deze te behouden in stand te houden en te beschermen tegen brand? Denk eens aan de onvoorzichtigheid om de ladderwagen te verkopen.
Voor Grave betekent dat kennis van toerisme, cultuur en recreatie.
Een actieve plaatselijke VVV is daarbij van groot belang.
En dan zorg je voor hotels en andere vormen van gastenverblijven.
Voor Grave betekent dat kennis van natuur en landbouw.
Daarbij heb je oog voor aanleg van vennen in bosgebieden en dan adviseer je als CGM niet aan de gemeente om dat tegen te houde
Voor Grave betekent dat aandacht voor de individuele mens met zijn noden en behoeften.
Dan zorg je voor ambtenaren en bestuurders, die hun inwoners kennen. Dan heb je oog voor de lokale woningbehoefte. Het bouwen aan gemeenschapszin. Grote gemeenten boeten altijd in op gemeenschapszin doordat de onverschilligheid ten opzichte van de samenleving toeneemt.
Voor Grave betekent dat aandacht voor speciale instituten in de gezondheidszorg.
Grave stond altijd landelijke bekend om instituten als Visio, opleidingsinstituten in Velp enz. Alles gesloten. Te weinig bestuurders en ambtenaren met liefde voor hun gemeente. Wel meer functies en kosten voor zogenaamde professionals.

Willen wij een bestuurlijke toekomst met het Land van Groot Boxmeer?
In alle stukken wordt nog steeds gesproken over het Land van Cuijk. Deze naam geeft een vertekend beeld. Boxmeer als grootste kern. Daar ligt het bestuurlijke zwaartepunt.

Wat zijn nu de alternatieven nu de gemeente Cuijk gekozen heeft voor samengaan met Boxmeer?
Op dit moment is de keuze in Grave tussen Groot Boxmeer en zelfstandigheid doordat Cuijk haar trouwe partner Grave de rug heeft toegekeerd ondanks alle samenwerkingsverbanden.
In mijn dorp zeiden de mensen vroeger: “Dadde bedankt zei, dat witte”.
Persoonlijk ben ik in dit geval voor zelfstandigheid maar mijn stem gaat uit naar het standpunt in het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Keerpunt 2010.

Daarin staat: Citaat: “Wij willen geen gedwongen herindeling. De mensen in de gemeente Grave moeten de richting bepalen”. Einde citaat.
Dit betekent dat ik de mening van de mensen in Grave wil horen via een referendum. Tot op heden is dat door de meerderheid in de gemeenteraad van Grave afgehouden. De mensen kunnen echt wel hun mening geven zonder uitgebreide informatie. Zij hebben elders kennis kunnen nemen wat herindeling betekent. Voeg een duidelijke kaart bij van de gemeente Groot Boxmeer met het gemeentehuis in Boxmeer. Aan propaganda heb ik geen behoefte. Vroeger las ik ook niet de Pravda.

Het Rapport van PWC heeft mij geleerd dat het elders wel anders kan bijvoorbeeld in Boekel en Oudewater. In Boekel is de regel: “De ambtenaren moeten dicht bij de burger staan, het simpel houden, denken in mogelijkheden en het leuk vinden om voor de gemeente te werken”. Een kleine organisatie, die voor specifieke problemen specifieke kennis inhuurt. Helder en duidelijk.
Het voorbeeld van Boekel mijn volle steun.

Een ander voorbeeld is de gemeente Oudewater met zijn historische binnenstad en de beroemde heksenwaag.
Deze gemeente van ruim 10.000 inwoners heeft een ambtelijk apparaat van 52 fte wat € 4 miljoen euro kost en niet € 7,5 miljoen euro zoals Grave. Dit ambtelijk apparaat wordt voor die prijs ondergebracht bij de gemeente Woerden. Een dergelijke constructie voor die prijs zou wat mij betreft voor Grave ook bespreekbaar zijn. De les is dat een kleinere gemeente een prima bestaansrecht kan hebben.

Ideale grootte en omvang gemeenten. Groot Boxmeer voldoet daar niet aan.
Gemeenten met een inwonertal van ongeveer 40.000 inwoners blijkt uit studies is beste schaal. Cuijk met Boxmeer hebben met St.Anthonis, Mill en Grave ruim 80.000 inwoners. Een omvang van 80.000 inwoners is niet de beste schaal voor de inwoners.

De frictiekosten zijn voor Cuijk
De ambtelijke samenwerking was opgezet via het bedrijf CGM. Dit bedrijf werkt voor de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill met als perspectief een toekomstige fusie. Dit perspectief is kapot gemaakt door Cuijk doordat Cuijk gekozen heeft voor een fusie met Boxmeer. Zij hebben Mill en Grave in de steek gelaten. Alle frictiekosten zijn dus voor Cuijk en niet Grave. Ik zeg, dat is de prijs voor deze ontrouw door Cuijk.

Overlegstructuren blijven altijd bestaan ongeacht de grootte van een gemeente.
In alle documenten wordt steeds geschermd dat veel overlegstructuren overbodig worden door de toename van de grootte van een gemeente.
Ook dit is een drogredenering. Overlegstructuren en gemeenschappelijke regelingen blijven geboden. Overtuigingskracht en inzet van de betrokken bestuurder is bepalend voor zijn of haar invloed.

Slotoverweging:
Vast staat voor mij, dat Grave zelfstandig kan blijven. Vast staat voor mij ook dat de kans bestaat dat Grave wordt opgeheven en onderdeel wordt van Groot Boxmeer. Voor Keerpunt 2010 moet aan de bewoners een duidelijke keuze worden voorgelegd tussen deze twee mogelijkheden. Laat het aan de wijsheid van de burgers over waar zij voor kiezen.

Ben Litjens

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties